Nytt hjärnforskningscenter på Stockholms universitet bjuder in till samverkan över gränser

Det händer oerhört spännande saker just nu på Stockholms universitet. Äntligen ser vi fler initiativ som bygger på samverkan mellan olika institutioner och discipliner för att förstå helheter och vidare dimensioner.

Just nu håller Stockholms universitet på att bygga upp ett avancerat tvärvetenskapligt forskningscentrum för avbildningar av hjärnan. Där ska forskare från olika områden kunna ställa frågor kring tankar, känslor och beteenden, och ta reda på mer om hjärnans funktion och struktur. I ett pressmeddelande ger ansvariga sin syn på vilka möjligheter de ser till vidare kunskap och utveckling som kommer ge oss helt andra förutsättningar att arbeta med lärande exempelvis.

– Vi vill veta hur vi människor förändras när vi till exempel behandlar information. Hur lär vi oss ett språk? Hur tänker vi och hur skapar vi associationer när vi fattar ett ekonomiskt beslut? säger Francisco Lacerda, professor i fonetik och en av de drivande bakom det nya centrat.

Stockholm University Brain Imaging Centre, SUBIC, är ett tvärvetenskapligt centrum. Förhoppningen är att det snart ska vara en självklarhet för humanister, ekonomer, statsvetare, filmvetare, kemister, biokemister och alla andra forskare att ibland formulera forskningsfrågor som man kan testa i experiment på SUBIC.

– Många tror att hjärnavbildning bara är för medicinska ändamål. Nu vill vi visa att detta är tillgängligt för alla forskare säger Elin Kihlgren, som är projektledare för SUBIC.

Avbildningarna av hjärnan skapas via mätningar av till exempel elektrisk aktivitet, eller via tekniker som kan visa vilka delar av hjärnan som förbrukar mest syremolekyler och är aktiva vid ett visst tillfälle.

– Metoderna förfinas hela tiden, och nu börjar vi kunna avbilda tankars innehåll. Det gör att vi kan ställa nya forskningsfrågor. Hur skapar hjärnan kategorier, och hur länkas sinnesintryck till platser? säger Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet.

Under våren väntas ombyggnationen komma igång av lokalerna på Frescati. De första forskningsprojekten kan förhoppningsvis starta under sensommaren/hösten 2017.

– Jag tror att SUBIC kan vara en världsledande forskningsmiljö inom 10 år. Vi behöver ta vara på kompetens, engagemang och nytänkande från alla universitetets institutioner, då kommer SUBIC bli en succé, säger Jonas Olofsson.