Så införs de globala målen för hållbar utveckling

The New Division, Malmö stad och Sweden Green Building Council tar tillsammans med UNDP Sverige initiativ till att underlätta för myndigheter, kommuner, civilsamhället och företag att införa de 17 globala mål som antogs i FN förra året.

Det finns ett stort intresse från myndigheter, kommuner, företag och civilsamhället att förtydliga och utveckla de Globala målen för hållbar utveckling. Malmö stad är en av de kommuner som under 2017 kommer börja titta närmre på hur en kommun kan använda målen, särskilt kopplat till stadsutveckling.

– I Malmö stad har vi beslutat att aktivt arbeta med införandet av de globala målen. Den internationella konferensen Sustainable City Development, som vi genomförde förra veckan, är startskottet på den samverkan som vi vill skapa med andra kommuner, civilsamhället, företag med flera för att hjälpa varandra i detta arbete, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör på Malmö stad i ett pressmeddelande.

Initiativet innebär att The New Division – som leds av Jakob Trollbäck, som tog fram illustrationerna av de 17 Globala målen – arbetar vidare med illustrationer och beskrivningar av målen. Genom tydlig illustration underlättas genomförande och implementering av alla 169 delmål. Illustrationerna ska skänkas till FN och vara tillgängliga att använda för alla som önskar.

– Vi ser redan nu hur illustrationerna av de 17 Globala målen används runt om i världen och skapar engagemang för hållbar utveckling, säger Jakob Trollbäck. Arbetet med att förtydliga de underliggande målen är otroligt viktigt och kommer ge en ännu större effekt när målen nu ska införas.

Sweden Green Building Council kommer arbeta enligt de Globala målen i arbetet med Citylab, och Malmös deltagande i 2017 års omgång av Citylab Action kommer skapa nya möjligheter att utvärdera dessa inom Citylab.

– Vi ser många fördelar med detta. Våra medlemmar och de stadsutvecklingsprojekt som medverkar i Citylab Action kan använda illustrationerna och med stöd av oss och varandra arbeta fram hur de verkar mot de övergripande målen. Målen kommer även användas i vårt fortsatta arbete med certifieringssystemet för Citylab, säger Ann-Kristin Belkert på Sweden Green Building Council.

UNDP är FN:s organ för utveckling som arbetar i över 170 länder med att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, bygga motståndskraftiga samhällen och främja hållbar utveckling. UNDP är också ansvariga för att samordna, övervaka och informera om de Globala målen och arbetar nära regeringar och andra aktörer för att stötta genomförandet av målen på landnivå.

– Hur framgångsrika vi är i implementeringen av de Globala målen beror på till vilken utsträckning samhällsaktörer på alla nivåer känner till och förstår vad målen innebär. Det behövs en enhetlig och god pedagogik i kommunikationen samt konkreta och vägledande verktyg för att generera brett folkligt engagemang, säger Caroline Åberg, Sverigerepresentant för UNDP.

Sedan tidigare har regeringen en uttalad ambition att Sverige ska vara ledande i implementeringen av de Globala målen. Med detta initiativ kommer alla aktörer få ett gemensamt sätt att kommunicera och strukturera arbetet på ett tydligt och inspirerande sätt. Syftet är också att det ska inspirera andra länder att följa goda exempel. När projektet är klart kommer resultatet att räckas över till FN för fortsatt spridning och inspiration.