Nordiska vägar till digital innovation i skolan på årets BETT-mässa

Ett hett tips på årets show är naturligtvis Nordic@Bett 2016 – en nordisk eftermiddag på Bett i London där du har möjlighet att ta del av forskning och exempel på innovativ användning av it våra skolor. Här möter de nordiska erfarenheterna en internationell publik och syftet är att möjliggöra en förflyttning av användbara insikter, kunskaper och erfarenheter över länders gränser.

Det sker huvudsakligen genom att koppla ihop brittiska och europeiska utbildningsledare med motparter och studenter från fyra av de nordiskaländerna, Danmark, Finland, Norge och Sverige. Två perspektiv presenteras och diskuteras. Dels ett forskningsperspektiv kring IKT och 21st Century learning skills och innovation – från lågstadiet till högstadiet. Det andra perspektivet utgör ett antal showcases producerade av elever. Dessa kommer att presenteras och kommenteras av en panel.

Professor Ole Sejer Iversen från Århus universitet i Danmark presenterar sin senaste undersökning. Nordiska elever ger exempel på lärande med IKT i dag. Deltagarna får även glimt av framtida lärande som ett led i att skolor och kommuner är i behov av att utforma lämpliga strategier för förändringar, drivna av globaliseringen och digitaliseringen.

Kort sagt blir det en spännande eftermiddag – kom ihåg att anmäla dig för att delta! Det gör du HÄR.

Nordic@Bett arrangeras av Bett 2016 i samarbete med Skolverket, Utbildningsstyrelsen i Finland, IKT Senteret i Norge, Styrelsen for It og Læring i Danmark och Stiftelsen DIU i Sverige. Hela programmet hittar du HÄR.

Vi ses där!