Mötet mellan programmerings- kommisionen och sjöstadsskolan = nyckeln till nästa steg?

I Sjöstadsskolan i Stockholm får alla elever prova på programmering. När skolan arrangerar ett dialogmöte för sina pedagoger om just programmering och utvecklingen av detta område har man därför valt att bjuda in medlemmarna ur Stockholms stads programmeringskommission, som leds av skolborgarrådet Olle Burell. I ett pressmeddelande uttrycker han vikten av att samverkan för att både förstå utbildningsbehovet men också för att nå visionen för Stockholm som den smartaste staden.

– För att utveckla positionen som innovationsledande stad behöver vi göra nödvändiga satsningar på utbildning som möter dagens och morgondagens behov, säger Olle Burell.

– Våra elever får prova på programmering i olika former från tre års ålder. Nu vill vi ta nästa steg och diskutera nästa nivå av programmering. Vem kan vara bättre att göra det med än programmeringskommissionen, säger Lena Lindblad Petersen, rektor på Sjöstadsskolan.

Exempel på frågor skolan vill diskutera med programmeringskommissionen är:

-Hur utvecklar vi en gemensam kunskapsbas inom programmering?
– Inom vilket akademiskt ämne finns kunskapen om programmering?
– Hur utvecklar vi lärarnas ämnesdidaktiska kunskaper kring detta?
– Vilket kunnande efterfrågas i framtidens yrken?

Detta är frågor angelägna för alla landets skolor och utgången av mötet som sker nu kan komma att förtydliga en del av de frågetecken som både lärare och skolor runtom i landet nu står inför att lösa.

Om programmeringskommissionen

Programmeringskommissionen ska på ett framsynt och strategiskt sätt verka för att öka den digitala kompetensen med särskilt fokus på programmering inom utbildningsväsendet i Stockholms stad. Kommissionen ska också stärka samarbetet mellan staden, näringslivet och akademin kring programmering i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och sätta programmering i skolan på agendan för samhällsutveckling.

Kommissionens medlemmar är:

– Olle Burell, skolborgarråd (S) Stockholms stad – Ordförande
– Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare – v Ordförande
– Karl Alfredsson, utvecklingschef Lin Education
– Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd (M), gruppledare, utbildningsnämnden Stockholms stad
– Emelie Dahlström, generalsekreterare Kodcentrum
– Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen-
– Fredrik Heintz, docent Linköpings universitet
– Ann Hellenius, IT-direktör Stockholms stad
– Lena Lindblad Petersen, rektor Sjöstadsskolan
– Martin Lorentzon, ordförande och grundare Spotify
– Linda Mannila, forskare och utbildare, Åbo Akademi, Finland
– Tony Mufic, utbildningsdirektör Stockholms stad
– Karin Nygårds, lärare Stockholms stad och sakkunnig UR
– Johan Törnroth, ordförande Lärarförbundet Stockholm
– Patrick Vestberg, rektor Stockholm Science and Innovation School
– Milena Vilcinskaite, elev Stockholm Science and Innovation School
– Dag Wolters, generalsekreterare Hello World! Ideell Förening