SETT syd – inspirationskälla med både bredd och djup

Vilken är den absolut viktigaste frågan du behöver svar på för att utveckla din undervisning och elevernas lärande nu? Så att det skapar mening och förbereder eleverna för den verklighet vi tror att de kommer att leva och verka i om så där tio, femton år…

Stort, eller hur? Behovet av mötesplatser som SETT syd är uppenbart. Delvis för att konkretisera både frågor och svar som sedan kan omsättas i skolpraktiken. Men kanske främst för att ytan samlar de allra flesta aktörer i skolsverige och därmed utgör en ovärderlig källa till omvärldsbevakning. Något som skolan generellt behöver se, förstå och integrera som en nyckel till utveckling i jakten på relevans.

Det finns ett enormt sug i skolsverige efter input för att starta eller fortsätta skapa möten mellan pedagogik och digitalisering, inifrån verksamheten – för att möta behoven utifrån. Med viss variation är det just inspirationsytan i föreläsningsform på SETT syd som verkar vara viktigast för ett stort antal besökare, när redaktionen ställer frågan till ett hundratal.

– Vi är här för att få inspiration. Föreläsningarna sätter igång tankar och idéer om hur vi kan göra. Möjligheten att dra lärdomar och nytta av andras erfarenheter är ett steg i den utveckling vi ständigt arbetar med. Vi sparar enormt mycket tid och kraft genom att samla intryck och ta del av det andra gör. Praktiska exempel på genomförande är en av de stora vinsterna i det kollegiala lärandet. Ibland tänker jag att hela Sverige är fullt av lärare som uppfinner hjulet igen, var och en på sin egen kammare, reflekterar Anette och hennes kollegor från en grundskola i Malmö. Därför behöver vi den här inspirationsytan och vi är mycket glada att SETT syd startat. Det förenklar avsevärt att inte behöva resa så långt och gör ju att fler kollegor tillsammans kan dela upplevelsen fortsätter hon.

Utställardelen är av av intresse för att få kännedom om vad de olika leverantörerna faktiskt kan hjälpa till med och inte minst för att få prova, se och granska tekniken och de nyheter som kommer. Även om flertalet av de besökare vi talar med inte är beslutsfattare vill de kunna påverka valen som görs utifrån behov i respektive klassrum.

– SETT syd har tagit ett jättekliv sedan förra årets etablering och årets upplaga erbjuder dubbla formatet. Som lärare vill jag kunna påverka och framförallt ge beslutsfattarna input kring pedagogiska aspekter och förutsättningar i vår verksamhet gällande inköp av digitala verktyg och utrustning. Att därför få möjlighet att samtala med produktutvecklare och andra användare samt själv testa och få guidning är oerhört värdefullt. Större delen av läsåret befinner vi oss i klassrummet med våra elever, vilket vi ska. För att kunna hålla oss ajour med den tekniska utvecklingen men kanske framförallt skapa en relation till branschen är mötesytan mellan föreläsningarna på SETT oerhört viktig, menar Marie som undervisar i språk.

Det är just dessa givande samtal i mellanrummen, mellan föreläsningarna, där den riktiga kollaborationen påbörjas och tar fart. Sett syd är som ett mänskligt kraftfält där pedagogik, teknik och entusiasm möts som i en nyskriven äventyrsberättelse. Viktiga kontakter som för skolans utvecklingsberättelse framåt knyts och skapar rörelse i systemet. Vi vet att möten som engagerar ger möjlighet till lärande och utvecklad kunskap. Vi bör naturligtvis fundera över hur detta förändrar verkligheten för eleverna. Kanske får vi ett tillfredsställande svar kring detta när alla vi som deltar har en tydlig agenda med vad vi vill och varför vi är där. Den som tar sig tiden att söka dessa svar blir en effektiv, transformerande länk mellan vardagsrealismen vid skolbänken och kraftfältet på SETT.

I slutet av november öppnar portarna till SETT norge – ett skollandskap vi bör lära mer om, av och med. Vi ses där!

# Check inför SETT 2016

För att verkligen förändra utbildning med hjälp av teknik, behöver vi lära av experter, leverantörer och inte minst av varandra som pedagoger. På SETT sker upptäckter. Upptäckter som ger dig verktyg att gå från ord till handling och tillsammans med eleverna möta dagens och framtidens kunskapsbehov. Det är naturligtvis viktigt att få ut så mycket som möjligt av en sådan här resa och det finns mängder av vägar att gå för att så ska ske.

Det hela handlar om att nätverka, att knyta kontakter, att skapa nya nätverk kring företeelser som på sikt kan utveckla den egna enheten och nå ända ut i klassrummen. Åker du arrangerat tar du kanske del av ett program med föreläsningar, workshops vilka möjliggör nya kontakter. Fokus på inspiration och innovation under ledning av kända namn hjälper dig och kollegorna att komma vidare i ert skolutvecklingsarbete med tekniken som utgångspunkt. Hur får du då ut så mycket som möjligt av SETT 2016 och dagarna i Stockholm?

Innova10nslista för maxad input under mässdagarna:

1) INTENTIONER. Fatta beslut om vad du vill få ut av mässan och dagarna i Stockholm. Varför ska du delta? För att lära dig nya saker? För att bygga relationer? För att ta bidra till att nya nätverk tar form? Eller för att komma bort från vardagen? Att ha dina anledningar klara, en efter en, skickar dig i rätt riktning och hjälper dig fokusera på det som är viktigt för din utveckling just nu.

2) BEHOV. Vad behöver din arbetsplats mest? Är det nya idéer och lösningar? Är det nya kontakter? Oavsett behov är det viktigt att du och dina kollegor är klara över era faktiska behov för den utveckling ni önskar ska ta fart. Hur ska ni uppnå detta? Tidplan? Vad ska ha hänt när det är dags för SETT SYD eller SETT 2017?

3) MATERIAL. Vad behöver du samla på dig i termer av material och information under Stockholmsdagarna? Finns det material du ska ta med härifrån och presentera för andra kring områden ni vill utveckla? Ha ALLTID aktuell kontaktinformation med dig!

4) INTRESSEVÄCKARE. För att etablera en relation och få en plats i någon annans medvetande behöver du ha kontakt med en människa tre gånger. Det måste inte nödvändigtvis vara öga mot öga utan kan likaväl ske genom digitala medier. Att göra ett gott intryck som leder till att människor kommer ihåg dig med en positiv känsla är viktigt – fundera på hur du kan få det att hända. Hur ska du få andra att bli intresserade av dig? Att presentera sig bör inte ta mer än 30 sekunder, därefter är det fullt fokus på den du har framför dig. Notera att människor sällan kommer ihåg vad du säger, däremot hur du får dem att känna sig…

5) SPRID ORDET. Låt kollegor och andra i branschen veta att du ska dit och var du kommer att befinna dig. Föreslå spontana mingel eller sammankomster där du är den som samlar ihop folk och ger möjlighet för dem att träffas. Inkludera istället för exkludera. Folk flest tycker om sammanhang där nya möjligheter kan uppstå. Gå från konsument till producent.

6) APPAR & SOCIALA MEDIER. Se till att du har alla relevanta appar som hjälper dig att effektivisera dina mässdagar och besök på SETT. Finns det något hypat event med app till som gör det enklare att följa? Kolla upp det innan du åker. Följ SETT 2016 i sociala medier, hitta kollegor och nätverka via olika grupper och arenor. Dela tipsen med dina kollegor så får du tillgång till fler kanaler.

7) SKÄRP TILL DIG! Var glad, trevlig och ha ett öppet sinne! Även om du vaknar med tandvärk, hotellrummet är svinkallt och så klart snö i slutet av april när allt du packat ner är en tunn sommarjacka… Tänk i nya banor. Fråga dig själv hur du skulle kunna bidra till utveckling oavsett sammanhang, att GE är lika viktigt som att åka till en mässa för att FÅ inspiration. När du GER får du per automatik. Kom ihåg att du är din organisations ansikte utåt… Hur vill du att människor ska minnas dig och dem du representerar?

8) NÄRVARO. När du deltar i arrangemang av olika slag är det oerhört viktigt att du är där! Inte bara fysiskt utan mentalt. Bestäm dig för att lägga rättningshögarna, förberedelse av utvecklingssamtal och annat hemma. Fokusera sedan helt på upplevelserna du möter och skapar tillsammans med andra. Då får både du, dina kollegor och andra personer ni möter ut mer av resan. Tabula rasa! Bort med alla utmaningar och orosmoment under dessa dagar. In med nya fräscha idéer och möjligheter.

9) HUVUDNUMMER. Det finns en rad keynote speakers, namn som lockar oss till mässan. Alldeles säkert har de mängder av spännande erfarenheter i bagaget och mycket att bidra med men fastna inte enbart vid dem när du planerar ditt besök. Våga ta tag i något som är okänt för dig, det kan öppna helt nya dörrar. Passa på att tala med andra som är där för att lyssna, fråga varför de gjort just detta val. Självklart är det klokt att välja utifrån behov, men spännande att våga upptäcka nya inspirationskanaler också eller hur? Gör lite research och kolla in nya uppstickare helt enkelt. SETT är fullproppat med nya namn.

10) CHECKLISTA. Gör en checklista för allt du vill uppleva och bidra med, dina önskningar och förväntningar, de resultat du vill ha. Det gör att du fokuserar på ”rätt” saker under mässan. Where focus goes energy flows. På så sätt tar du personligt ansvar för resultatet av ditt mässbesök! Även om det arrangeras av någon annan…

EFTER MÄSSAN.

1) FÖLJ UPP. Det är kanske det viktigaste momentet för att din input ska ge output! Maila och ring, etablera vidare kontakt genom att lägg till alla nya namn du utbytt tankar och idéer med – i sociala medier du använder dig av exempelevis. Gärna direkt så att ni kommer ihåg varandra.

2) TA LÄRDOM. Uppdatera din checklista utifrån nya intryck och idéer om hur du kan utveckla ditt nästa besök! SETT syd är ju inte så långt bort, därefter väntar SETT Norge. Möjligheterna till inspiration och nya kontakter är oändliga. Men först! Välkomna till SETT-dagarna på Kistamässan i Stockholm. Njut.

 

3D-design och 3D-print förhöjer upplevelsen av inlärning

Nynne och Tom omsatte sin dröm till verklighet och resultatet blev Real Dream. De har båda arbetat med IKT i pedagogiska sammanhang under flera år i danska Fredriksbergs kommun i centrala Köpenhamn. Då med fokus på didaktiska strategier för att integrera IKT som verktyg och på så sätt förhöja undervisningen och inlärningen för eleverna.

Grunden i Real Dreams arbete är att tillföra fler aspekter i undervisningen kring ett ämne med hjälp av modern teknik. Det handlar inte om att ta bort traditionell undervisning utan snarare komplettera den så att lärandet får en vidare mening:

-Vårt fokus är att skapa en undervisning, som motiverar eleverna på deras individuella nivå. Att integrera det teoretiska lärandet i det praktiska projektet. I denna process får eleven möjlighet att ta ansvar för sin egen inlärning. Förutsättningen för att det ska ske är ett mycket tydligt mål, som exempelvis att designa och printa en kopp. När vi har tydliga mål, teknik att genomföra och lärare som coachar istället för att ge färdiga svar, föds motivationen och eleverna arbetar mycket hårt för att genomföra projektet.

Tom berättar entusiastiskt vidare om hur elevens inlärning sker genom upplevelsen av att designa och återskapa objekt i 3D:

-När en elev konstruerar en kopp till exempel blir det mycket tydligt hur alla andra koppar i världen egentligen bara är en cylinder i olika former. I det danska skolsystemet, precis som i det svenska har vi traditionella slöjdämnen på schemat. Material som trä och lera används, vi får även sy och sticka. Det handlar om att producera något med händerna. Med hjälp av teknik kan vi fortsätta producera men med andra metoder. Vi kan exempelvis återskapa historiska byggnader. När eleverna har som mål att göra det, behöver de arbeta praktiskt först, de behöver mäta upp ytor exempelvis och på så sätt får vi in matematiken naturligt. Vinsten är att eleven upplever behovet av matematikkunskaper för att utföra uppgiften.

-När vi genomför workshops vill eleverna inte sluta arbeta. Det ger oss indikationer om hur otroligt viktigt det är att vi fokuserar på hur skolan kan vara intressant för eleverna – utan att vi för den sakens skull förlorar inlärningsaspekten. Det är så viktigt att vi vuxna och pedagoger siktar högt, att vi visar eleverna att deras arbete är viktigt. Det gör vi genom att arbeta närmare det som händer i samhället, både gällande metoder och teknik.

Här behöver skolsystemet förändras fortsätter Tom. Vi behöver arbeta mer projektbaserat, och vi behöver förstå möjligheterna med att skapa en virtuell skola exempelvis. En skola där svenska, danska och spanska studenter träffas och löser olika uppdrag och pussel – i ett team baserat på en tydlig läroplan. Vilket bra verktyg för språkinlärning dessutom! Motivationen skulle flyga i taket menar Tom. Det skulle skapa enormt engagemang.

Real Dream arbetar verklighetsnära i skolorna och anpassar projekten till målen och de studerande.

-Vi visar hur hårdvara och mjukvara används och förmedlar genom tydliga mål att detta är för alla – det är inte bara för de lärare som har speciell IT-kompetens eller för ett visst ämne. Det är för estetiska ämnen, hantverk och design, vetenskap, matematik, engelska, danska, svenska och inte minst för kropp och rörelse.

Intressant för skolsverige är att Real Dream har ett partnerskap med ett svenskt företag för att förbättra undervisning med hjälp av 3d-design och 3d-print även i svenska skolor.

-Vi kommer att vara på SETT SYD i oktober, där vi tillsammans med några studenter visar vad vi kan skapa med den nya tekniken. När vi är ute på skolor där vi kör workshops med elever, uppgraderas även lärares kunskaper lärare att använda mjukvara och hårdvara. Och intresset växer. Vi kommer att arbeta mer tillsammans över de nordiska gränserna, där vi för samman organisationer av olika slag. Teknikleverantörer ser sig alltmer som en del av skolans vardag och vill verkligen både ta ett socialt ansvar genom att förstå sina dagliga användare samt tillföra ytterligare värden till både människan och tekniken.

Vad arbetar ni med just nu?

-Just den här veckan är vi i full gång med ett mycket spännande projekt. Tillsammans med en grupp elever har vi fokus på historiska byggnader. Målet är att föra in dem i en virtuell miljö där eleverna återskapar delar av ursprungsmiljön med hjälp av 3D-teknik. Akademiskt, ligger fokus på matematik, danska, samhällskunskap och historia. Detta tränas i och med att eleverna gör ritningar och efterforskningar av historiska fakta. Samtidigt lär de sig att behärska mycket komplex 3D design och driva avancerade 3D-skrivare.

Men veckan kommer inte endast äga rum bakom skärmen – förutom mental gymnastik, kommer eleverna att få en hel del fysisk aktivitet när det ska mätas och filmas i det lokala området.