Skolutveckling enligt Carl Heath

Det är i den dagliga praktiken skolutveckling verkligen kan ske så att det blir en förändring, konstaterar Carl Heath som de senaste 20 åren arbetat med att utveckla och skapa förståelse för processer i pedagogiska och interaktiva miljöer. Han har en gedigen erfarenhet och brinner för mekanismerna som ligger till grund för hur vi människor interagerar med varandra, vår miljö och inte minst tekniken som omger oss.

-Vi behöver förstå skolan som ett komplext system, vilket utvecklas hela tiden, menar Carl. Många gånger förväxlas detta med synsättet att skolan är en komplicerad organism och därmed omöjlig att förstå sig på och göra något åt. För att bedriva en dynamisk skolutveckling är det avgörande att utgå från det första synsättet, nämligen att skolan är ett komplext system. Det är som ett enormt pussel med många tusen bitar. Det går definitivt att lösa under förutsättning att vi är flexibla och utvecklingsbenägna. Ibland krockar de båda synsätten, då uppstår frustration, men det finns lösningar.

Att lyssna till Carls tankar, idéer och erfarenheter kring hur vi kan utveckla instanser och organisationer där lärande står i centrum, är som att dyka i barriärrevet. Möjligheten att upptäcka och lära nytt är oändlig, hoppingivande och fascinerande för den som vill ta del av nya perspektiv. Hör honom berätta om detta och andra spännande projekt som är på gång ute i skolsverige.