Pokémon Go beforskas – succéfaktorer i spelet kan ge bättre skolresultat

Under juli månad laddades Pokémon Go ned 100 miljoner gånger. Nu ska en forskargrupp vid Luleå tekniska universitet undersöka vad som gör spelet så populärt för att använda kunskapen i vidare studier av barns fysiska aktivitet och spelifiering. Även hur faktorer som vinter och kyla påverkar ett spel som Pokemon Go ska analyseras.

– Genom att undersöka de erfarenheter som finns av att spela Pokémon Go kan vi fånga de komponenter som gör att barn vill fortsätta att spela och överföra den kunskapen till att få barn att vilja cykla och gå till skolan oftare, säger Anna-Karin Lindqvist, fysioterapeut och forskare inom hälsa och rehabilitering vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Pokémon Go lanserades inte för att öka den fysiska aktiviteten och ändå har det motiverat spelare att bli mer fysiska aktiva. Kunskapen som samlas in under forskningsprojektet kommer att ge en uppsättning rekommenderade spelifiering koncept och kombinationer som kan tillämpas på andra typer av applikationer avsedda för samma målgrupp. Fysisk aktivitet har flera hälsofördelar för barn. Genom att motivera barn att gå eller cykla till skolan nås lättare rekommendationerna av 60 min daglig fysisk aktivitet.

Användning av teknik, som dator eller mobiltelefon, kan vara en bidragande orsak till inaktivitet, men spel och spelifiering har också en stor potential att påverka barns motivation och inlärning.

– Studien kommer att genomföras i Luleå och vi är även nyfikna på hur årstider med vinter och kyla kan påverka ett spel som Pokemon Go, säger Stina Rutberg, fysioterapeut och forskare inom hälsa och rehabilitering vid Luleå tekniska universitet.

I projektet kommer data att samlas in från fokusgrupper med barn i åldern 7-12 och deras föräldrar som har erfarenheter från att spela Pokémon Go. Resultaten ska diskuteras med en forskargrupp som leds av professor Darla Castelli på University of Texas at Austin, UT, USA, som har världsledande kompetens inom utveckling och genomförande av skolbaserade interventioner och spelifiering för att främja fysisk aktivitet.

– Spelet är relativt nytt och det finns begränsat med forskning på dess hälsoeffekter genom ökad fysisk aktivitet, men att använda utmärkelser eller att vilja nå en ny nivå kan vara en möjlighet att inspirera och motivera till ett hälsosamt beteende, säger biträdande professor Josef Hallberg, datavetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Anna-Karin Lindqvist och Stina Rutberg har genomfört ett lovande pilotprojekt Aktiva skoltransporter, vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Luleå kommun för att hitta sätt att öka barns aktiva skoltransporter och vända trenden. Förhoppningen är att kunna utveckla projektet ytterligare med de kunskaper som Pokémon Go studien ger och att kunna utöka projektet till att omfatta fler skolor inom Luleå kommun.