Ådalsskolan – så sker värdeskapande skolutveckling inifrån

Han leder en mycket innovativ utveckling som i praktiken skapar verklig samverkan mellan skola, kommun och näringsliv. Ådalsskolan där Peyman Vahedi är rektor, bjuder varje år in till innovativa möten, där dialogen mellan samverkansparterna tar ordentlig fart och ger värde i praktiken för alla involverade. Skolutvecklingen och dess utmaningar diskuteras, idéer och genomförda projekt lyssnas in och näringslivets behov matchas med skolans utbildningar och kompetens.

– Vi har skapat en organisation som numera är känd för att vara nytänkande, orädd och lösningsfokuserad säger Peyman Vahedi. Vi har mängder av idéer för hur vi kan utveckla skolan, inte bara lokalt. Fungerar våra lösningar för oss delar vi gärna med oss. Skillnaden på oss och andra? Ja det är väl att vi agerar och omsätter våra idéer i praktiken och att vi inte ser oss själva som offer för omständigheterna. Skolan här är mötesplatsen för mycket av det som sker lokalt, säger Peyman med sund självklarhet.

I mötet med Peyman Vahedi slås jag av hur oerhört kompetent han här, inom en mängd olika områden. Sedan är det modet och den enormt positiva utstrålningen. Allt är verkligen möjligt. Han räds varken de stora eller små frågorna och tar egna initiativ för lösningar och riktlinjer när sådana saknas på nationell nivå.

Som till exempel den digitala fjärrundervisningen inom moderna språk som skolan numera tillhandahåller för en inlandskommun genom Ådalsskolans kreativa och viljestarka lärare. Ådalsskolan har ju en historik kring fjärrundervisning där agerandet inte bara påverkade eleverna som har modersmål, utan faktiskt blev exemplet som förändrade svensk lagstiftning!

Under hösten har Ådalsskolan startat både en e-sportutbildning och öppnat ett MakerSpace i sina lokaler. Det sistnämnda har verkligen blivit en plats att mötas, där lärandet och utvecklingen av idéer står i centrum och där åldersintegration kring detta sker på ett naturligt sätt. Äldre samverkar med yngre och tvärtom, lärandet ägs inte av någon på grund av stereotypa föreställningar kring ålder och kön, lärandet blir till när idéer omsätts till görande. Då spelar det andra ingen roll. Peyman belyser särskilt bibliotekariens roll i den digitala omvandlingen av traditionellt bibliotek till hypermodernt MakerSpace.

Ytterligare något som verkligen skapar samverkan och kan komma att förändra framtiden för lärare nationellt är Ådalsskolans modell gällande administration.

– Vi är inne i en utvecklingsfas där vi digitaliserar så gott som all administration. Något som traditionellt sett anses vara en enorm börda för många skolor. Vi kan inte längre vänta och hoppas på nationella insatser när lokala huvudmannen har högre utvecklingstakt och krav konstaterat Peyman Vahedi beslutsamt.

Vad är då hemligheten? Hur gör du som ledare skolan till en innovativ plattform? Hur får du skolan att bli en intressant utvecklingsplats för näringsliv, kommun och politiker?

Här är Peyman Vahedis tips för lokal samverkansframgång där skolan är det innovativa navet:

I relation till kommunen är det bra att tänka på följande:

1) Var envis, beslutsam men också tydlig med att du inte kan utföra ditt uppdrag om du inte får makt och ansvar.

2) Var transparent och ödmjuk. De som sitter på högre stolar får ta mycket stryk på grund av alla fel som du kan komma att göra. Därför är deras tveksamhet till nya idéer helt förståelig.

3) Med hänsyn till punkt 2, dra inte igång nya idéer och stora planer som kostar skattepengar, om du inte tänker fullfölja. Var lojal, genomför och överlämna professionellt.

I förhållande till näringslivet gäller detta:

1) Var envis, beslutsam men också tydlig med att du inte kan utföra ditt uppdrag om de inte engagerar sig.

2) Var transparent och ödmjuk men leverera hårt. Få dem att förstå att när du gör din del, förväntar du att de gör sin del.

3) Skapa förståelse internt för att näringslivet är en resurs. Lärarna är kvalitetsgaranter. När du gjort detta driver personalen utvecklingen där näringslivet blir en naturlig samarbetspartner.