Ett gott exempel på samarbete mellan skolor och näringsliv

Skolutveckling i digitaliseringens fotspår kan komma att skapa fler samarbeten mellan skolor och företag för att hitta kreativa lösningar. Skolan utgör en av samhällets viktigaste funktioner och den kreativa kompetens barn och unga många gånger besitter skulle kunna synliggöras i mycket större utsträckning, genom ett samarbete. Ett gott exempel på detta Karlshamns kommun där elever ska hjälpa Kronolaxfisket att ta fram en modell där besökare via hemsida och app kan se förutsättningarna för fisket i Mörrumsån. Följande reportage finns på Karlshamns kommuns webbsajt. Idag hålles presskonferens kl 11.00 på kulturkontoret (på mellanplan mitt emot Vuxenavdelningen), Karlshamns Stadsbibliotek i Citygallerian.

Under fyra månader bedriver Karlshamns kommuns utbildningsförvaltning ett projekt med elever från kommunens tre högstadieskolor Norrevångskolan, Stenbackaskolan och Österslättskolan. Eleverna deltar vanligtvis i skolornas digitala profiler och har visat särskild fallenhet för programmering. Projektets mål är att tillsammans med Kronolaxfisket i Mörrum ta fram en prototyp för att ge Kronolaxfiskets besökare digital tillgång till väderdata.

– Tanken är att fem mätstationer ska placeras ut längs hela Mörrumsån som ska mäta vatten- och lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning och vattenflödet i ån. Denna data som samlas in ska sedan visas på Kronolaxfiskets hemsida och förhoppningsvis även i en app. Detta kommer att möta de behov som fiskeentusiasterna har och som vet att en eller två grader gör stor skillnad för fisket, säger projektledaren Magnus Göransson, Karlshamns kommun.

Men det är elevernas lärande och utveckling inom programmering som ställs i första rummet.

– Genom att arbeta med beställare i ett projekt ser vi möjligheten att låta eleverna få erfarenhet och uppfattning om det framtida yrkeslivet. I projektet ingår också många delar av det som diskuteras på den nationella skolarenan i dag såsom programmering, Maker-skola och digitala lärmiljöer. Det ger också skolan möjligheter att hitta nya former för lärande, både för eleverna och kollegialt, säger Magnus Göransson.

Skolorna visar nu på torsdag upp dessa nyare arbetsformer för allmänheten på Kulturkontoret, Karlshamns stadsbibliotek. Förutom projektledaren Magnus Göransson och beställaren Ola Söderdahl från Mörrums Kronolaxfiske närvarar även elever och lärare från de berörda skolorna.

Här hittar du ursprungsartikeln.