Källkritiskt tänkande övas i samverkan mellan digital resurs, kulturinstitution och gymnasieelever

Behovet av källkritiskt tänkande har diskuterats i olika sammanhang på senare tid. Skolan har insett att kunskapsbehovet växer, både bland vuxna och unga. En förståelse som äntligen leder fram till samverkan med andra aktörer.

Utifrån unikt källmaterial i Nordiska museets arkiv och bibliotek har elever från olika delar i landet nu fått lära sig skriva för uppslagsverk och öva på digital källkritik. Den 16 mars presenteras projektet Att skriva kulturhistoria på Wikipedia, ett pilotprojekt av Nordiska museet och Wikimedia Sverige för gymnasiet under läsåret 2016/17 på Nordiska museet.

På Nordiska museet går det att lära känna svensk historia och kulturhistoria genom utställningar, arkiv, bibliotek och webbplats. Sedan 2010 arbetar museet med att öka tillgängligheten genom att också finnas på plattformar som det fria digitala uppslagsverket Wikipedia. I det arbetet har museet samarbetat med den ideella föreningen Wikimedia Sverige, som verkar för att sprida fri kunskap och har hjälpt lärare att använda Wikipedia som pedagogisk resurs.

Projektet Att skriva kulturhistoria på Wikipedia föddes ur insikten att Wikipedia kan användas som pedagogiskt verktyg för källkritik. Nordiska museet och Wikimedia Sverige såg möjligheten att på samma gång tillgängliggöra samlingar och komplettera och förbättra Wikipedia. Ämnen som mode, mat, bostadsskick och socialhistoria är välrepresenterade i Nordiska museets arkiv och samlingar medan de i uppslagsverket saknas eller har stora luckor. Av de skolor som anmälde sig till projektet valdes fem ut: Karlfeldtgymnasiet i Avesta, Kristinegymnasiet i Falun, Nacka gymnasium i Nacka, Hagagymnasiet i Norrköping och Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå.

Eleverna fick tillämpa en ny laborativ pedagogik när de arbetade på temat Från fattigsverige till folkhemmet och frågeställningen ”Hur var det att leva och arbeta i Sverige mellan 1870-tal och 1930-tal?”. Eleverna har med hjälp av originalkällor och material ur museets arkiv som frågelistor, godtemplarminnen, matsedlar och amerikabrev skrivit artiklar på Wikipedia om exempelvis kvinnlig rösträtt, folkrörelsernas framväxt och emigration.

– Eleverna läste in sig på litteraturen, sökte upp källmaterial och har sedan formulerat artiklar med källhänvisningar som kan läsas av allmänheten. De har på så sätt fått ta del av hela förloppet och lära sig hur kunskap uppstår, berättar projektledaren Aron Ambrosiani, digital producent på Nordiska museet.

Wikimedia Sverige hjälpte eleverna att analysera och redigera wikipediaartiklar. Bland annat har de lärt sig att använda museets digitaliserade fotomaterial i artiklar. Att lära sig granska Wikipediaartiklar är en värdefull färdighet med tanke på att det är en av de allra mest besökta webbplatserna i världen och att alla artiklar skrivs av användarna själva, ofta privatpersoner.

 Förutom ämneskunskap har projektet lärt mig att lägga ut artiklar på Wikipedia så att jag kan sprida kunskap även till någon som inte har privilegiet att få en utbildning, säger Jonatan från Nacka Gymnasium, som skrivit om nykterhetsrörelsen.

Projektet har resulterat i ett flertal förbättrade artiklar på svenskspråkiga Wikipedia, att Nordiska museets samlingar och kunskap använts och blivit tillgängligt för fler och att en grupp gymnasielever fått övning inför fortsatta högskolestudier och arbetsliv, inte minst i källkritik.

När eleverna arbetar med Nordiska museets samlingar och Wikipedia ser vi hur det digitala blir ett verktyg till historiskt sammanhang. Samtidigt tränar de sig i källkritik som är en av nycklarna till delaktigt medborgarskap i ett digitaliserat samhälle, säger Anna Troberg, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Det känns förstås särskilt roligt att Nordiska museet bidrar till att ungdomar idag lär känna sin historia och tillgängliggör den för framtiden, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman för Nordiska museet.

Den 16 mars presenteras pilotprojektet och elevarbetena för läsåret 2016/2017 på en avslutande träff på Nordiska museet. Att skriva kulturhistoria på Wikipedia fortsätter med en ny projektomgång under kommande läsår. Intresseanmälan öppnar i samband med museernas vårmöte i april.