SETT slår upp portarna på nytt håll!

2016 blir året då Skandinaviens största mötesplats för det moderna och innovativa lärandet slår upp portarna i vårt vackra grannland Norge. SETT (Scandinavian Educational Technology Transformation) riktar sig främst till pedagoger, lärare och skolledare. Mässorna är ett tillfälle att mötas och samverka, kollegor emellan. Idén föddes för några år sedan i kölvattnet av BETT.

-Vi ville göra det möjligt för fler inom skolan att ta del av och medverka i spridningen av en innovativ skol- och undervisningsmiljö. Det är många gånger centrala förvaltningar och chefer som besöker BETT och en konsekvens av det blir att inspirationen och kunskapen stannar på förvaltningsnivå. SETT är anpassat för att en rektor ska kunna ta med hela arbetslag och gemensamt lägga grunden till innovativ skolutveckling som når ut direkt i klassrummen och till eleverna, menar Jannie Jeppesson Tf/VD på RAU, en av medarrangörerna till SETT.

En av målsättningarna med mötesplatsen är att lyfta fram lärare som verkligen bedriver innovativ undervisning. Att skapa förutsättningar och möjligheter för dem att både sprida arbetssätt och metoder vidare ut i skolans värld utgör grunden i arrangemanget.

-Syftet med SETT är att skapa en arena för professionsutveckling och det är spännande att söka efter nya inspirationskällor, många har aldrig tidigare stått på en scen vilket är en utveckling i sig. Besökare kan också alltid räkna med att få nya upplevelser och inspiration med nytt innovativt innehåll på så sätt, fortsätter Jannie Jeppesen.

Steget till Norge är helt naturligt och mycket spännande fortsätter hon vidare.

-Norges pågående utveckling är mycket intressant. Redan 2006 infördes en nationell strategi med fokus på digital kompetens. Vad som hänt i klassrummen sedan dess och hur skolutvecklingen ser ut är något vi får möjlighet att ta del av genom SETT. Vårt nätverk av föreläsare ökar, så även möjligheten till fler samarbeten mellan Norge och Sverige.

Skolfrågor kan ofta tyckas vara lokala men i och med digitalisering och en alltmer global samhällsutveckling står utbildningssystemen inför liknande möjligheter och dilemman. Norge har en intressant skolkultur där det händer mycket, både i praktiken och teorin. Lärarkåren är stark och autonom vilket gör att skolpraktiken inte är så lätt att påverka genom generella statliga riktlinjer.

-Samhället i stort har tydligt framtidsfokus när det gäller utveckling av produkter och tjänster i Norge fortsätter Jannie Jeppesen, något som naturligtvis präglar utformandet av skolan och utbildningssystemet. Vi står inför alla inför liknande frågor och söker svaren genom innovation. På så sätt har vi mycket att vinna genom gemensamma plattformar och mötesplatser.

Frida Monsén, som tillträder sin tjänst på RAU den 1 februari, kommer strategiskt och operativt utforma konferensens innehåll tillsammans med RAUs partners. Hon har själv varit ett återkommande namn på föreläsningslistan och ser med stor glädje fram emot att utveckla SETT Norge. Utifrån egna erfarenheter har hon med sig hur mycket SETT bidragit till att det faktiskt händer saker i verksamheten när lärare samverkar med varandra. Det ger motivation att utveckla ett fungerande koncept i en ny kultur.

Vad blir nästa steg…

-Just nu ska vi förvalta och fortsätta utveckla de arenor vi startat upp, säger Jannie entusiastisk. Vi har många spännande samarbeten på gång framöver men jag kan inte avslöja något ännu ler hon hemlighetsfullt…

* Rektorsakademien Utvecklings ambition är att tillhandahålla mötesplatser för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera utbildning, för ökat lärande. Arbetet föds ur en drivkraft att göra saker, tillsammans med samarbetspartners, som konstruktivt bidrar med något nytt. RAU är bland annat medarrangörer till SETT, SETTsyd och arrangörer av EdTech Sweden. RAU arrangerar, tillsammans med Easyfairs och i samarbete med Lärarförbundet, Sveriges största mötesplats för det moderna och innovativa lärandet, SETT, på Kistamässan och SETTSyd på Malmömässan. Mötesplatserna riktar sig till lärare och ledare inom förskola, skola och gymnasium och hade 2015 tillsammans över 14.000 besök.