Matematik = Make it equal

Roger Lasu lämnade allt för kärleken. Sedan lämnade han civilingenjörsyrket för att bli lärare. Då såg han ett enormt behov av att förändra barnens och elevernas ingång till matematik för att fler barn och unga skulle få en positiv upplevelse av matematik. Det gjorde att han lämnade läraryrket – för att utveckla möjligheten till matematik och skapa nya ingångar till ämnet i förskola och skola. Resultatet, och målet är Make it Equal.

– 2005 var jag verksam i grundskolan och insåg brister i matematikundervisningen och förhållandet till ämnet. Det fick mig verkligen att börja fundera. Det saknades stöd i matematik, uppenbarligen. Undervisningen byggde på för ytliga kunskaper i ämnet. Kan du något på djupet kan du vissa fler spännande vägar. Ligger kunskapen på ytan blir alternativen färre och fler måste gå likartade vägar för att lösa de stora frågorna i ämnet. Då blir det en begränsning som gör att många fastnar i en negativ självbild kring ämnet.
Utifrån perspektivet som civilingenjör med ett helt annat förhållande till matematik skapade ett brinnande begär att både få bidra till fördjupade kunskaper men även att göra det komplexa tillgängligt genom att visa mångfalden i ämnet genom system. En hel del entreprenöriellt driv i själen blev bränslet i en utvecklingsprocess som tagit riktig fart de senaste åren.
– Jag tog tag i detta, där jag stod med nyvunna erfarenheter om hur matematikundervisning kunde gå till på högstadiet. Fem år senare hade jag kommit på en hel del spännande saker och en liten del av detta visade sig vara ett potentiellt spel. Nu har detta spel tagits fram som ett matematiskt Wordfeud/Sudoku/Alfapet och heter Make it Equal.
Spelet har testats lite lätt vid skolor i Uppsala och nu till hösten lanseras det med ett rejälare innehåll – man ska bl.a. kunna spela mot andra och uppnå förbättringar, dvs. power-ups som gör att spelaren vill spela mer och uppnå högre nivåer. En av de grundläggande faktorerna i spel och spelifiering. Det handlar inte om att vinna utan om att utvecklas i det du gör.
Målgruppen när det gäller förskola och skola är kommunerna.
– Tanken är att alla barn i en kommun ska få tillgång till spelet . Jag ser gärna en lyckad start i Sverige med början i Uppsala. Därefter kan vi komma att satsa internationellt. Vi ser möjligheter att inkludera spelet redan i förskoleverksamhet från 4-5 års ålder. Jag har själv erfarenhet av att följa min son som vid fem års ålder lärde sig subtraktion och multiplikation väldigt snabbt genom en enklare demo vi hade för 2 år sedan. Främsta målgrupp är nog 5-12 år men egentligen är det för alla.
Spelet går ut på att spela pussel där man placerar ut siffror och motiverar korrekta uttryck genom att använda operatorer, dvs. plus, minus, multiplikation och division. Syftet är att ge en spännande ingång till matematik och lära sig känna igen vissa mönster på ett lekfullt sätt, utan bedömningsaspekten. Ofta är det den delen som gör att många ser sig själva som dåliga på matematik. Med hjälp av fler olika inspirerande ingångar tidigare i åldrarna, kan vi sannolikt hålla kvar intresset och viljan att utforska matematikens underbar värld avrundar Roger.
Här hittar du Make it Equal