Måns Jonasson gör det svåra enkelt – igen!

I andra delen av bokserien Programmera från Scratch visar Måns Jonasson återigen att du kan åstadkomma precis vad du vill med programmering, utan att kunna särskilt mycket. Jag håller med, helt fantastiskt – eller hur! Del 2 är precis som föregångaren författad i enkel, lättförståelig språkdräkt. Boken är uppdelad i tre partier där författaren guidar oss läsare och numera programmerare, till att koda både bus och spel!

Genom att läsa boken (= följa instruktionerna) har du alltså programmerat både spel, tjuvlarm och ljuv musik när du bläddrat sista sidan. Allt detta utan att egentligen ha några som helst kunskaper på området! Något som ju är mycket välkommet för lärare när det gäller införandet av programmering och digitalt skapande i skolvardagen. Boken är ett exempel på ett material av konkret slag – helt nödvändigt för att lärarna skall ha en chans att sätta igång direkt, i många fall helt utan formell fortbildning. Koda bus och dataspel gör det enkelt för pedagoger och barn att komma igång i samma ögonblick de slår upp första sidan i boken och dessutom lyckas. Ett element, oerhört viktigt i lärandeprocessen. På vägen har du chansen att ta till dig ett vokabulär som gör dig till en i gänget nästa gång du hamnar vid samma lunchbord som IT-gänget.

Jobbiga frågor utmanar och föder nya idéer

Måns Jonasson fick idén till Barnhack och så småningom bokserien när hans egna barn började ställa jobbiga, eller kanske snarare utmanande frågor om hur de själva skulle kunna göra egna spel. Det fick Måns att verkligen tänka till.

– På min tid var programmering helt enkelt problemlösning där allt fick skrivas från noll. Det fanns ju inga färdiga appar eller program som det gör nu. När mina barn fick upp intresset för att själva vilja göra spel  började jag undersöka olika programmeringsspråk och letade efter något som skulle kunna passa dem. En av de viktigaste faktorerna för nybörjare är att första tröskeln är så låg att det är möjligt att lyckas. Med det kommer motivationen att utforska vidare och viljan att skapa vinner över rädslan för att göra fel. Idag är vi vana vid snabba resultat och lösningar vilket gör oss mindre uthålliga kanske. Min generation fick kämpa betydligt mer för att hitta (egna) lösningar på utvecklingsdilemman.

Självlärd webbutvecklare med intresse för lärande…

Under 90-talet jobbade Måns Jonasson under en period som datalärare och blev alltmer fascinerad av lärandeprocessen hos en människa.

– Det gav en enorm kick att följa en person i upptäckten av kunskap och de egna förmågorna. Det berikade verkligen vardagen att få följa en sådan utveckling hos olika människor och gjorde att jag fastnade för hur vi lär och utvecklas. Ur detta föddes ett antal år senare idén om barnhack och möjligheten att redan som liten få tillgång till skapande och digital förståelse. Jag ville bidra med något konstruktivt till fler barn och unga än mina egna. Böckerna är egentligen ett resultat av detta arbete och en möjlighet att nå ut till fler barn och ungdomar. Nu finns det tack och lov en mängd entusiaster som vill bidra till en ökad kunskap om programmering och digitalisering, vilket är underbart. Ju fler som engagerar sig desto bättre för barnen.

Måns egen skolgång är inget han minns som en särskilt inspirerande eller kreativ tid i sitt liv.

– Vi hade datakunskap på schemat och det vi gjorde var egentligen redan föråldrat. Vi tränade mest inloggning i stordatorsystem… Datakunskap som ämne visar tydligt hur svårt det är för skolan att utbilda i nya företeelser. Något som vi verkligen bör tänka till kring. Det nyttigaste ämnet vi hade var maskinskrivning, vilket medförde att vår generation kan skriva ordentligt på ett tangentbord. Det har jag glädje av varje dag och tycker det vore bra att återinföra en sådan möjlighet till träning.

Det pratas mycket om vad pedagoger ska men mindre om hur…

– Lärare över hela landet står inför ett uppdrag som innebär en stor utmaning och för att komma igång är skapandet tillsammans med barnen en bra väg att gå. Det handlar om att lösa problem tillsammans med eleverna. Alla ska få möjlighet att våga testa – detta är lätt med rätt hjälp. Min erfarenhet från skolor idag är att de i många fall saknar relevant hårdvara och att en hel del felköp av hårdvara faktiskt gjorts under åren i olika satsningar. Skillnaderna beroende på vilken skola du går är mycket stora, både gällande utbud i hårdvara och innehåll samt metod. Vissa skolor inkorporerar digitalt skapande och programmering i merparten av det dagliga arbetet medan andra saknar hårdvara eller möjligen använder de verktyg som finns till att skriva anteckningar. Fortfarande är stor del av aktiviteterna kopplade till att pedagogerna handlar på eget bevåg. Scratch är ett av flera verktyg som är bra även för pedagoger att börja med. Det finns inget kommersiellt intresse utan bygger på en god demokratiserande tanke om tillgänglighet för alla. Programmet finns på svenska och flera andra språk vilket är en tillgång i klassrum med flerspråkiga barn. En enorm fördel!

Vi har nu möjlighet att hjälpas åt för att få ut kunskapen...

– Ju fler barn som kommer i kontakt med programmering desto mindre oöverstigligt blir det upp i åldrarna. Kan vi få barn i åldern 7-9 år att upptäcka vad de kan åstadkomma förbereder vi dem så mycket bättre för den verklighet de kommer att möta som vuxna. Det är vårt ansvar att skapa en utbildning här och nu som gör dem redo att möta världen om 10-12 år. Och det är viktigt att förmedla att det gäller alla människor, det spelar ingen roll om du är pojke eller flicka, det är lika angeläget att ha kunskap om och förstå det här. Programmering har egentligen väldigt lite med teknik att göra. Det handlar om berättande. Att förmedla berättelser och förlopp till andra samt förmågan att stå inför det någon annan berättar och kunna granska budskapet. Den narrativa grunden i programmering är ju mer av ett ursprung inom humaniora än teknik. Det tror jag är viktigt att medvetandegöra för alla människor, barn som vuxen, tjejer som killar, äldre som yngre.

Vi behöver lita på lärarkåren…

– Vi måste våga lita på att våra lärare kan utvecklas. För att utvecklingen skall ta fart måste de få en chans att förkovra sig och fortbilda sig. Det innebär tid. Det tar tid att utveckla nya kunskaper och förmågor oavsett om lärandet arrangeras av någon annan, eller om du tar tag i det själv. Här behövs tålamod. Framförallt behövs kraften och modet lärarna besitter i att lära tillsammans med eleverna. Ingen har råd att vänta på att någon annan serverar ett helt färdigt koncept. Men vi kan inspirera och dela inställningen om att vi lär tillsammans och sprider kunskap som möjliggör ett deltagande i samhället på demokratiska grunder. Här är lärarna verkligen viktiga nyckelpersoner.

Ta makten, du bestämmer!

– Det är oerhört viktigt att lärare och pedagoger sätter igång sin egen utvecklingsresa här. För att något verkligen ska ta fart behöver vi hända själva, för att få en förändring och lösa ett problem, behöver vi göra på ett annat sätt. Det går inte att göra som vi alltid gjort, då får vi det vi alltid fått. Ett sätt att ta makten över den här förändringen är alltså att starta själv. Nu! Tillsammans med eleverna. Det är en enorm belöning att genomföra något nytt och nå ett resultat.

Vad händer nu?

– Jag kommer att fortsätta med Barnhack, producera fler how to-filmer och göra dem tillgängliga på Youtube och fortsätta sprida de kunskaper jag kan bidra med i så stor utsträckning som möjligt. Jag hoppas att böckerna och filmerna kan inspirera både barn och vuxna till ett nytt intresse och nya upptäckter.

Vill du höra Måns berätta mer om sitt arbete och hjälpa er skola komma igång med programmering? Du når honom genom att maila mans@thejonassons.com alternativt följa hans blogg HÄR.