Nu är det snart dags – en av Sveriges viktigaste konferenser om svensk skola

Framtidens skola är snart här! Konferensen med samma namn går av stapeln i Malmö den 22-23 mars och är en mötesplats med ett tydligt syfte. Att ge dig inspiration i världsklass och en inblick i hur den digitala utvecklingen påverkar skolan nu och framåt.

Vi kan omöjligen veta allt om hur framtidens skola kommer se ut, men vissa saker kan vi redan idag känna oss säkra i. Den digitala utvecklingen går i en rasande fart med nya tekniska läromedel och plattformar. Inom en snar framtid förväntas programmering vara en del av läroplanen. Känner du dig tillräckligt säker i din digitala kompetens för att kunna använda tekniken som en naturlig del i din undervisning? Ingen fara, den känslan delar du med tiotusentals andra pedagoger som du kan konferera med i dagarna två på Framtidens skola.

Patricia Diaz är en av vår tids digitala gamechangers. Hon  kommer att ge dig både konkreta tips på hur du kan använda digitala kanaler och verktyg i din lärarroll, samtidigt som hon utmanar och väcker tankar för diskussion.

– Jag är övertygad om att (den nya) konferensen Framtidens skola kommer att vara värdefull för många lärare på grund av det stora antalet intressanta talare. Konferensens fokus på skolans sam- och framtid samt att ALLA elever ska få möjlighet att lyckas, oavsett förutsättningar såsom bakgrund, etnicitet eller diagnos är oerhört relevant. Det känns verklighetsnära och högaktuellt att ha det perspektivet. Ur mitt perspektiv är alla talarpunkter relevanta, det är i dagens skola vi bygger morgondagens resultat. Jag ser framtidens skola som en viktig mötesplats att få inspireras och och inspirera i vår gemensamma, oerhört viktiga skolutvecklingsresa.

Utöver möjligheten att lyssna till några av Sveriges absolut främsta skolmänniskor har du möjlighet till ett fantastiskt nätverkande. För andra gången i rad avslutas dagen med pedagogik pub där du kan dela intryck och tankar med kollegor.

– Vi tar oss an utmanande frågeställningar och konkretiserar ner till klassrumsnivå, konferensdeltagarna ska få med hands on arbetssätt som de i lärarrollen kan implementera i sin undervisning redan samma dag. Konferensen lägger fokus på inkludering – att se, synliggöra och tillgodose varje elev utifrån individens unika behov, i många fall med digitaliseringen möjligheter som delmetod, avslutar Anna Mankert, projektledare.

Läs också: Konferensen som bjuder in till samverkan och förändring i praktiken – ett reportage om Framtidens skola i Stockholm hösten 2016.

Detta är några av de talare du möter i Malmö Den 22-23 mars.

 

 

SETT syd – inspirationskälla med både bredd och djup

Vilken är den absolut viktigaste frågan du behöver svar på för att utveckla din undervisning och elevernas lärande nu? Så att det skapar mening och förbereder eleverna för den verklighet vi tror att de kommer att leva och verka i om så där tio, femton år…

Stort, eller hur? Behovet av mötesplatser som SETT syd är uppenbart. Delvis för att konkretisera både frågor och svar som sedan kan omsättas i skolpraktiken. Men kanske främst för att ytan samlar de allra flesta aktörer i skolsverige och därmed utgör en ovärderlig källa till omvärldsbevakning. Något som skolan generellt behöver se, förstå och integrera som en nyckel till utveckling i jakten på relevans.

Det finns ett enormt sug i skolsverige efter input för att starta eller fortsätta skapa möten mellan pedagogik och digitalisering, inifrån verksamheten – för att möta behoven utifrån. Med viss variation är det just inspirationsytan i föreläsningsform på SETT syd som verkar vara viktigast för ett stort antal besökare, när redaktionen ställer frågan till ett hundratal.

– Vi är här för att få inspiration. Föreläsningarna sätter igång tankar och idéer om hur vi kan göra. Möjligheten att dra lärdomar och nytta av andras erfarenheter är ett steg i den utveckling vi ständigt arbetar med. Vi sparar enormt mycket tid och kraft genom att samla intryck och ta del av det andra gör. Praktiska exempel på genomförande är en av de stora vinsterna i det kollegiala lärandet. Ibland tänker jag att hela Sverige är fullt av lärare som uppfinner hjulet igen, var och en på sin egen kammare, reflekterar Anette och hennes kollegor från en grundskola i Malmö. Därför behöver vi den här inspirationsytan och vi är mycket glada att SETT syd startat. Det förenklar avsevärt att inte behöva resa så långt och gör ju att fler kollegor tillsammans kan dela upplevelsen fortsätter hon.

Utställardelen är av av intresse för att få kännedom om vad de olika leverantörerna faktiskt kan hjälpa till med och inte minst för att få prova, se och granska tekniken och de nyheter som kommer. Även om flertalet av de besökare vi talar med inte är beslutsfattare vill de kunna påverka valen som görs utifrån behov i respektive klassrum.

– SETT syd har tagit ett jättekliv sedan förra årets etablering och årets upplaga erbjuder dubbla formatet. Som lärare vill jag kunna påverka och framförallt ge beslutsfattarna input kring pedagogiska aspekter och förutsättningar i vår verksamhet gällande inköp av digitala verktyg och utrustning. Att därför få möjlighet att samtala med produktutvecklare och andra användare samt själv testa och få guidning är oerhört värdefullt. Större delen av läsåret befinner vi oss i klassrummet med våra elever, vilket vi ska. För att kunna hålla oss ajour med den tekniska utvecklingen men kanske framförallt skapa en relation till branschen är mötesytan mellan föreläsningarna på SETT oerhört viktig, menar Marie som undervisar i språk.

Det är just dessa givande samtal i mellanrummen, mellan föreläsningarna, där den riktiga kollaborationen påbörjas och tar fart. Sett syd är som ett mänskligt kraftfält där pedagogik, teknik och entusiasm möts som i en nyskriven äventyrsberättelse. Viktiga kontakter som för skolans utvecklingsberättelse framåt knyts och skapar rörelse i systemet. Vi vet att möten som engagerar ger möjlighet till lärande och utvecklad kunskap. Vi bör naturligtvis fundera över hur detta förändrar verkligheten för eleverna. Kanske får vi ett tillfredsställande svar kring detta när alla vi som deltar har en tydlig agenda med vad vi vill och varför vi är där. Den som tar sig tiden att söka dessa svar blir en effektiv, transformerande länk mellan vardagsrealismen vid skolbänken och kraftfältet på SETT.

I slutet av november öppnar portarna till SETT norge – ett skollandskap vi bör lära mer om, av och med. Vi ses där!