Mölndal delar #molndaldelar

För de flesta skolmänniskor är Läslovet ett slags paradis av kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter. Från norr till söder fullständigt kokar det av tankar, idéer och förhållningssätt kring skolutveckling, som antingen har prövats eller skall prövas.

Idag gick Mölndals stads konfererande konferens av stapeln. Ett ohyggligt spännande koncept där alla deltagare är medskapande i utvecklingen av konferensens innehåll. Inget är alltså klart från start utan formas av deltagarna som alla tillhör en processgrupp, vilka lär om, med och av varandra. Arbetet dokumenteras digitalt och deltagarna kommer när det hela är genomarbetat ha fokusområden att arbeta med under året tills dess att nästa sammankomst sker.

Mölndal delar är den övergripande titeln på konferensen som tar avstamp i Mölndals arbete med förhållningssättet Lärande och inflytande – när olikheten är normen.

– Vi inleder det vi ser är samtidens form för skolutveckling på riktigt säger Christer Ferm, utvecklingschef på Skolförvaltningen i Mölndals stad. En konfererande konferens som alltså inte bygger på att deltagarna kommer hit och får våra sanningar levererade, utan faktiskt en konferens som handlar om att på riktigt dela det vi tror är förutsättningar för skolutveckling – på riktigt. Det är oerhört spännande att tänka och utveckla så här och det vi i år sätter igång räcker vi med varm hand vidare till nästa kommun att fortsätta nästa år vid den här tiden.

Deltagarna kommer från skolverket, SPSM, SKL, ett flertal kommuner med representanter från styrkedjans alla nivåer, Göteborgs universitet och Linköpings universitet, samt från olika skolformer i alla åldrar.

Vill du följa arbetet som sker i den spännande konferensformen gör du det under #molndaldelar i sociala medier och vidare här på horisonten.io

Happy Halloween!

Lärandepodden: Vad behöver eleverna kunna i en digitaliserad tidsera?

IKT-pedagogerna Fredrik Ajell och Fredrik Hermansson från Kungsbacka kommun samtalar i dagens lärandepodd om grundläggande och viktiga kompetenser skolan ska förse eleverna med för att skapa ett gott liv i ett digitalt samhälle. I huvudsak definierar de tre områden vilka de anser är helt avgörande för oss människor att vara bevandrade i för att kunna delta i samhället på demokratiska grunder.

Det första området är digital samhällskunskap, det andra rör sig om datalogiskt tänkande och det tredje området handlar om Makerspace, skapande verksamhet med IT som material, vilket stimulerar kreativa förmågor och får eleverna att utforska kreativitet, lärande och vetenskap. Vi diskuterar även vad lärare, rektorer och politiker behöver för att kunna bidra till den digitala kunskapsutvecklingen och nå de mål de har i uppdrag att nå… Vill du ta del av fler tankar och få inspiration, följ Fredrik och Fredrik på Twitter @fredrikajell och @fredrik2004.