Öppen lärmiljö för alla

Per Falk arbetar som IT-strateg och processledare på utbildningskontoret i Upplands Väsby. Den röda tråden i hans arbete är och har varit att skapa arenor där lärande står i centrum. Arenor som skapar sammanhang att utvecklas i bidrar till att människor känner mening i tillvaron, vad det än gäller. Per Falk när en vision om en öppen lärarena som bygger på samverkan mellan samhällsinstitutioner och där alla, oavsett ålder har en sak gemensamt – att bidra till lärande.

– Min vision är en öppen lärmiljö och ett kunskapscenter vars uppgift är att möta individen där hen befinner sig. Att utgå från individen och bygga vidare i ett globalt lärlandskap där hela världens resurser är öppna och där varje individ får en chans att nå sin fulla potential som en aktiv och demokratisk medborgare. Denna lärandemiljö ser jag som en sömlös konstruktion av både skola, samhälle och bibliotek. En öppen miljö för alla människor, i alla åldrar, som är i lärande. En öppen miljö där det är självklart att bidra med material och bistå andra med sin kunskap. Där jag nu arbetar försöker vi etablera just sådana miljöer – exempelvis ett öppet Makerspace för alla kommunens innevånare.

När Per beskriver sitt arbete växer bilden av en visionär fram. Det viktiga i sammanhanget är att han inte bara har visionerna, han ser också till att agera och omsätta dem i praktiken. Under sina år som lärare har han hunnit med att utveckla en hel del, och fler idéer är under utveckling.

– Något som jag alltid varit intresserad av är att bygga arenor och plattformar för kollegor att träffas, utbyta idéer men något som saknats är just komponenten att paketera och distribuera dessa idéer. Så det känns mycket roligt att få möjligheten att bygga upp en utvecklingsmiljö för de kommunala skolorna i Upplands Väsby med just det fokuset. Att utveckla sin undervisning och sedan paketera och distribuera ut idéer till kommunen och Sverige. Mitt mål är att bistå i arbete med att etablera och koppla samman dessa utvecklingsmiljöer för att utbyta material, idéer och resurser med varandra. Kommunerna behöver bistå varandra här. Ambitionen är att testa allt som utvecklas ute i klassrummen, och att inlärningen kommer spegla våra utvecklingsmiljöer.

Just arenorna, eller platserna att mötas och skapa samverkan har hela tiden varit centrala i Pers arbete. Något som verkligen ligger i tiden. Vårt samhälle har sällan närt ett så stort behov av samverkan, både kring utveckling av lärande och hållbart företagande men också gällande möten mellan människor för att skapa förståelse.

– Jag tror på kunskapsspridande möten och nätverk och därför anordnar jag ofta knytkonferenser somTeachMeet och Edcamp. Jag tror också att vi människor och i allmänhet och pedagoger i synnerhet, behöver mötas för att reflektera kring och ta ansvar för att utveckling sker. Vi behöver skapa utrymmen där vi får möjlighet och tid att få kontakt med vårt eget lärande, för att kunna fylla på andras. Och vi behöver dela våra reflektioner för att de mest effektiva och givande arbetssätten ska få spridning.

Vad är då en bra skola?

– Jag brinner för en skola som utvecklas i takt med tiden, och som existerar i harmoni med det övriga samhället. Vilket inte innebär att man skall kasta sig på allsköns trender eller nycker men det krävs en otrolig lyhördhet från oss verksamma i skolan idag att fånga upp signaler utifrån för att bygga såväl undervisning som lärmiljöer som inbjuder till engagemang och ett får skolans alla aktörer att känna att det är relevant det vi håller på med. ”Den andra maskinåldern” som är den tid vi lever i just nu har en innovations- och förändringstakt som är exponentiell i allt från teknologi till miljöfrågor. Det är en utmaning för oss att förhålla oss till denna komplexitet och behovet av att designa undervisning samt lärmiljöer som underlättar växer.

 

Förstoringsglaset på kommuner och strategier för utveckling

Horisonten har under kommande veckor fokus på hur olika kommuner arbetar med skolutveckling och lärande. Först ut är Mölndals kommun och lärandepodden där del 1, rapport från modermålsenheten gjorde entré i fredagens utgåva!

Vi återger framgångsrika strategier, belyser inspirerande exempel från daglig verksamhet och medverkar på så sätt till att sprida ett kollegialt lärande svenska kommuner emellan. Ett område som många hanterar nu och arbetar fram strategier kring är hur nyanlända skall integreras i den dagliga skolverksamheten. Här bidrar SKL med ett webbaserat material som syftar till att utgöra stöd i planering och genomförande.

Klicka här för att ta del av webbmaterialet från SKL

Arbetar du i en kommun med tydliga strategier där arbetet fungerar väl? Vill ni berätta om er verksamhet? Kontakta redaktionen: annica.anderson@horisonten.io

Vi hörs!