10 omvärldstrender 2017 och de nya rollerna på arbetsmarknaden

Härom dagen var det återigen dags för Kairos future att delge sin omvärldsspaning inför 2017.  Samtidigt lanserar Veckans affärer de coolaste jobbtitlarna för 2017. Något att diskutera, för frågan är hur väl skolan förbereder eleverna för de nya organisationer som växer fram? 

Lägg märke till förändringen som skett från tio-i-topp-lisan 2014! Den tekniska utvecklingen driver fram nya roller på en alltmer flexibel – och entreprenöriell? – arbetsmarknad. Vad påverkar oss nu och framöver? Hur kan vi förhålla oss när vi vet?

2017 är det detta vi kommer att se mer av…

Organisation Flexibility Manager
I en tid som kräver ett flexibelt arbetssätt – där organisationer ständigt behöver anpassa sig till omvärlden – behövs denna roll för att se till att organisationen är rätt rustad, flexibel och inte stagnerar.

Personal Teacher
Personal Trainer är för kroppen. Nu kommer Personal Teacher – som tränar knoppen. Fortbildning är avgörande för alla, och denna roll är experten som hjälper till att sätta upp en personlig plan för utbildning och utveckling.

Self-leader
Mellanchefer blir färre och vi måste i högre utsträckning leda oss själva. Självledarskap heter det då – en roll alla behöver ta nästa år.

Self-management Consultant
Många behöver utveckla sitt självledarskap. Den här rollen guidar och coachar individer med utgångspunkt utifrån de starkaste beteendekompetenserna i en era som är talangernas tid.

Futorologist
Framgång ligger i att kunna se in i framtiden. Kundernas ändrade beteende, trender och teknisk utveckling är tre huvudområden denna roll har koll på för att kunna ge råd om rätt riktning.

AI coach
AI lär sig själv om oss som individer, våra vanor och beteenden vilket gör att den här helt digitala rollen kan bli människans bästa vän.

Private Data Detective
Vissa har samma lösenord till allt, andra kopplar inte upp sig på öppna nätverk. De flesta har ingen koll alls. Det här är en mix av städare, polis och advokat i en digital värld där vi inte vet vilka spår vi egentligen lämnar efter oss.

Personal Mental Trainer
En PMT hjälper oss att komma tillbaka till vem vi själva är mitt i all transformation och digitalisering. Det blir experten på hur vi ska få rätt mind-set och mobilisera kraft för att uppnå mål och mening.

Drone Traffic Controller
Drönaren blir framtidens butler som förser oss med det vi behöver när vi behöver det. När luften fylls med små snabba farkoster blir den här rollen avgörande för att skapa ordning i trafiken.

Team Facilitator
Mellanchefernas tid är förbi. Individer och specialister leder sig själva, men jobbar tillsammans i olika konstellationer. Att facilitera processer och skapa förutsättningar för effektiva samarbeten är en attraktiv kompetens framöver.

2014 såg listan över de bästa jobben ut så här på va.se

1.       Systemutvecklare (8,4/10)
Yrkesgruppen som ligger bakom utvecklingen av spel som Candy Crush och operativsystem som Android toppar årets lista. Enligt Bureau of Labor Statistics (BLS) kommer drygt 140 000 nya positioner tillkomma innan år 2022.

2.       Systemanalytiker (8,2/10)
Som systemanalytiker kommer du bland annat rekommendera operativsystem till organisationer och det gäller därför att förstå sig på både mjukvara, hårdvara, nätverk samt hur de hänger ihop

3.       Tandläkare (8,2/10)
 Behovet av tandläkare minskar inte direkt i takt med att sockerkonsumtionen ökar och enligt BLS kommer det behövas ytterligare 23 300 nya tandläkare fram tills 2022.

4.       Specialistsjuksköterska (8,1/10)
5.       Apotekare (8,1/10)
6.       Legitimerad sjuksköterska (8,0/10)
7.       Fysioterapeut (7,9/10)
8.       Legitimerad läkare (7,8/10)
9.       Webbutvecklare (7,8/10)
10.     Tandhygienist (7,7/10)

Vi lever i en brytningstid när nya, gamla, eviga och ny-gamla perspektiv kämpar om tolkningsföreträde. Det gäller allt från geopolitik, energi, teknologi och global ekonomi till synen på framtidens arbete, företagande, kultur, moral och livshållning. I ett längre perspektiv finns ibland möjlighet att kora segrare, men i ett kortare perspektiv är mycket mer osäkert. Men ett är säkert, att kulturkrockarnas tid är här och definitivt inte över på länge än.

Kairos future beskriver i ett pressmedelande tio av de tydligaste kulturkrockarna under 2017, fyra av dem mer övergripande, långsiktiga och till stor del sammanhängande med övergången till en alltmer mer digitaliserad värld, sex av dem handlar mer om delvis eviga men samtidigt mer akuta teman som tenderar att flyta upp i tider av osäkerhet.

1. Verkliga verkligheten: digital eller fysisk? De digitala infödingsföretagen skapar disruption och förödelse genom att avstå från att följa vedertagna regler.

2. Arbetet: hopp eller fruktan? På samma sätt ser vi två helt olika perspektiv på framtidens arbete växa fram. Många av dem som omhuldar den snabba tekniska utvecklingen längtar efter en helautomatiserad värld där vi slipper arbeta och ägna oss åt tröttsamt slit, medan andra ser på trenden med fasa.

3. Människan: naturlig eller förbättrad? Ska vi utnyttja alla till buds stående medel och successivt transformera oss till cyborger? Eller är det naturliga nog?

4. Företaget och marknaden: Star Wars eller Star Trek? I den digitala världen finns sällan någon tvåa, eller i varje fall ingen fyra eller femma. Det räcker med en sökmotor, en eller ett par kommunikationsplattformar och en taxi-app. Vinnaren tar allt, och tricket handlar om att så snabbt som möjligt bli ett globalt imperium, alternativt lyckas sälja sig dyrt på vägen.

5. Kulturen: konvergens eller krig? De senaste åren har visat att Pax Americana håller på att ersättas av något nytt, och nya regionala storledare gör anspråk på alternativa ordningar och tar upp kampen mot västerländsk dekadens och slapphet, ofta påhejade av mindre grupper i just nämnda västländer.

6. Politiken: lyssna eller leda? Hur mycket ska politiken lägga sig i ekonomin? Välfärdsutredningen är ett aktuellt exempel.

7. Folket: demokratin eller folket? Många vill vara folkets röst och allt fler politiker vill använda folkets röst för att ändra i yttrandefriheten.

8. Sanning: fakta eller känsla? Förr brukade man säga att fakta sparkar. Och det gör det fortfarande, men falska fakta sparkar bättre, vilket Facebook fått erfara. För delning bygger på känsla. Samtidigt beskrivs dock samma  generation som de främsta livsnjutarna av alla, där inte bara produkterna ska vara en njutning utan även shoppingupplevelsen i sig självt

9. Moral: dekadens eller dygd? Den moraliska generationen har de kallats, dagens unga. Liksom den bortskämda, omoraliska och odugliga.

10. Livshållning: optimism eller pessimism? I decennier har vi fått höra att vi ska ”gilla läget”, vara optimistiska och positiva. De optimistiska lever längre och lyckligare. Samtidigt är årets populärafilosofiska trend pessimism.

Nu när vi så tydligt ser den snabba utvecklingen, stundar nästa fråga, nämligen den om hur detta påverkar dig och den omgivning du befinner dig i? Hur flexibel är egentligen skolan och hur snabbt kan och bör vi anpassa förändringar och omfamna utvecklingen?