Ådalsskolan – så sker värdeskapande skolutveckling inifrån

Han leder en mycket innovativ utveckling som i praktiken skapar verklig samverkan mellan skola, kommun och näringsliv. Ådalsskolan där Peyman Vahedi är rektor, bjuder varje år in till innovativa möten, där dialogen mellan samverkansparterna tar ordentlig fart och ger värde i praktiken för alla involverade. Skolutvecklingen och dess utmaningar diskuteras, idéer och genomförda projekt lyssnas in och näringslivets behov matchas med skolans utbildningar och kompetens.

– Vi har skapat en organisation som numera är känd för att vara nytänkande, orädd och lösningsfokuserad säger Peyman Vahedi. Vi har mängder av idéer för hur vi kan utveckla skolan, inte bara lokalt. Fungerar våra lösningar för oss delar vi gärna med oss. Skillnaden på oss och andra? Ja det är väl att vi agerar och omsätter våra idéer i praktiken och att vi inte ser oss själva som offer för omständigheterna. Skolan här är mötesplatsen för mycket av det som sker lokalt, säger Peyman med sund självklarhet.

I mötet med Peyman Vahedi slås jag av hur oerhört kompetent han här, inom en mängd olika områden. Sedan är det modet och den enormt positiva utstrålningen. Allt är verkligen möjligt. Han räds varken de stora eller små frågorna och tar egna initiativ för lösningar och riktlinjer när sådana saknas på nationell nivå.

Som till exempel den digitala fjärrundervisningen inom moderna språk som skolan numera tillhandahåller för en inlandskommun genom Ådalsskolans kreativa och viljestarka lärare. Ådalsskolan har ju en historik kring fjärrundervisning där agerandet inte bara påverkade eleverna som har modersmål, utan faktiskt blev exemplet som förändrade svensk lagstiftning!

Under hösten har Ådalsskolan startat både en e-sportutbildning och öppnat ett MakerSpace i sina lokaler. Det sistnämnda har verkligen blivit en plats att mötas, där lärandet och utvecklingen av idéer står i centrum och där åldersintegration kring detta sker på ett naturligt sätt. Äldre samverkar med yngre och tvärtom, lärandet ägs inte av någon på grund av stereotypa föreställningar kring ålder och kön, lärandet blir till när idéer omsätts till görande. Då spelar det andra ingen roll. Peyman belyser särskilt bibliotekariens roll i den digitala omvandlingen av traditionellt bibliotek till hypermodernt MakerSpace.

Ytterligare något som verkligen skapar samverkan och kan komma att förändra framtiden för lärare nationellt är Ådalsskolans modell gällande administration.

– Vi är inne i en utvecklingsfas där vi digitaliserar så gott som all administration. Något som traditionellt sett anses vara en enorm börda för många skolor. Vi kan inte längre vänta och hoppas på nationella insatser när lokala huvudmannen har högre utvecklingstakt och krav konstaterat Peyman Vahedi beslutsamt.

Vad är då hemligheten? Hur gör du som ledare skolan till en innovativ plattform? Hur får du skolan att bli en intressant utvecklingsplats för näringsliv, kommun och politiker?

Här är Peyman Vahedis tips för lokal samverkansframgång där skolan är det innovativa navet:

I relation till kommunen är det bra att tänka på följande:

1) Var envis, beslutsam men också tydlig med att du inte kan utföra ditt uppdrag om du inte får makt och ansvar.

2) Var transparent och ödmjuk. De som sitter på högre stolar får ta mycket stryk på grund av alla fel som du kan komma att göra. Därför är deras tveksamhet till nya idéer helt förståelig.

3) Med hänsyn till punkt 2, dra inte igång nya idéer och stora planer som kostar skattepengar, om du inte tänker fullfölja. Var lojal, genomför och överlämna professionellt.

I förhållande till näringslivet gäller detta:

1) Var envis, beslutsam men också tydlig med att du inte kan utföra ditt uppdrag om de inte engagerar sig.

2) Var transparent och ödmjuk men leverera hårt. Få dem att förstå att när du gör din del, förväntar du att de gör sin del.

3) Skapa förståelse internt för att näringslivet är en resurs. Lärarna är kvalitetsgaranter. När du gjort detta driver personalen utvecklingen där näringslivet blir en naturlig samarbetspartner.

 

 

 

Det händer just nu på skolledarkongressen…

Den nödvändiga digitaliseringen – så lyder temat på årets upplaga av Nordiska Skolledarkongress när 1350 skolledare samlas på svenska mässan i Göteborg. Digitaliseringen med ledord som programmering och innovation, diskuteras i olika sammanhang från morgon till kväll.

Talarna är flera och en av de mest eftertraktade att lyssna till enligt många är naturligtvis skolminister Gustav Fridolin som avslutar dagarna med att lägga fokus på ansvarstagande  ”En stärkt styrkedja börjar i en stark ansvarskultur – regeringens politik för tid, mandat och stöd till skolledare”.

Horisonten är på plats för att söka kunskap och erfarenheter om hur det nya medielandskapet påverkar skolan och vilka krav digitaliseringen egentligen ställer på skola, lärare och skolledare. Hur ser skolorna med ledarna i spetsen på framtidens skola? Vi träffar bland andra Glömstaskolans rektor Peter Bragner som på sin blogg tydligt och klart tar ställning till digitaliseringen.

”Om vi på riktigt vill den växande generations väl måste vi våga acceptera att skolan måste anpassa sig till en ny värld där många tidigare sanningar inte längre har bärkraft. Teknik i skolan ska inte bara förenkla och förändra lärandet. Det förändrar även kontexten för lärandet och kanske framförallt utmanar det förståelsen för kunskap och kompetens i dess djupare meningar”. Detta är något vi kommer att diskutera i vidare mening samtidigt som vi tar det av Glömstaskolans visioner och kommande mycket spännande utvecklingsarbete.

Nästa spännade talare vi följer blir Annika Steiber, PhD i Corporate Innovation och direktör för nordiska avdelningen på Strategos. Hon lyfter möjligheterna med utbildningsinnovation och sätter fokus på hur rektorer kan blir mer innovativa, bland annat genom att lära av Google. Tillsammans med Edward Jensinger, områdeschef gymnasiet i Malmö stad, diskuteras varför innovation och teknik är avgörande för en positiv och nödvändig utveckling.

Morgonen inleddes också med en prisutdelning av rang. Sveriges stora skolledarpris på 100 000 kronor gick till Anna Hansson Bittár för att hon ”är en skicklig ledare med lång erfarenhet och som använder den till att ständigt utmana sina egna tankemönster”. Motiveringen fortsatte ”hennes skolledarskap är ett föredöme och vilar stabilt på etisk grund”. Det var en djupt rörd Anna Hansson Bittár  från Brevik skola i Tyresö som tog emot priset.

– Jag är mycket lycklig och hedrad säger hon till media.

Åter till golvet och alla taggade skolledare…

SETT slår upp portarna på nytt håll!

2016 blir året då Skandinaviens största mötesplats för det moderna och innovativa lärandet slår upp portarna i vårt vackra grannland Norge. SETT (Scandinavian Educational Technology Transformation) riktar sig främst till pedagoger, lärare och skolledare. Mässorna är ett tillfälle att mötas och samverka, kollegor emellan. Idén föddes för några år sedan i kölvattnet av BETT.

-Vi ville göra det möjligt för fler inom skolan att ta del av och medverka i spridningen av en innovativ skol- och undervisningsmiljö. Det är många gånger centrala förvaltningar och chefer som besöker BETT och en konsekvens av det blir att inspirationen och kunskapen stannar på förvaltningsnivå. SETT är anpassat för att en rektor ska kunna ta med hela arbetslag och gemensamt lägga grunden till innovativ skolutveckling som når ut direkt i klassrummen och till eleverna, menar Jannie Jeppesson Tf/VD på RAU, en av medarrangörerna till SETT.

En av målsättningarna med mötesplatsen är att lyfta fram lärare som verkligen bedriver innovativ undervisning. Att skapa förutsättningar och möjligheter för dem att både sprida arbetssätt och metoder vidare ut i skolans värld utgör grunden i arrangemanget.

-Syftet med SETT är att skapa en arena för professionsutveckling och det är spännande att söka efter nya inspirationskällor, många har aldrig tidigare stått på en scen vilket är en utveckling i sig. Besökare kan också alltid räkna med att få nya upplevelser och inspiration med nytt innovativt innehåll på så sätt, fortsätter Jannie Jeppesen.

Steget till Norge är helt naturligt och mycket spännande fortsätter hon vidare.

-Norges pågående utveckling är mycket intressant. Redan 2006 infördes en nationell strategi med fokus på digital kompetens. Vad som hänt i klassrummen sedan dess och hur skolutvecklingen ser ut är något vi får möjlighet att ta del av genom SETT. Vårt nätverk av föreläsare ökar, så även möjligheten till fler samarbeten mellan Norge och Sverige.

Skolfrågor kan ofta tyckas vara lokala men i och med digitalisering och en alltmer global samhällsutveckling står utbildningssystemen inför liknande möjligheter och dilemman. Norge har en intressant skolkultur där det händer mycket, både i praktiken och teorin. Lärarkåren är stark och autonom vilket gör att skolpraktiken inte är så lätt att påverka genom generella statliga riktlinjer.

-Samhället i stort har tydligt framtidsfokus när det gäller utveckling av produkter och tjänster i Norge fortsätter Jannie Jeppesen, något som naturligtvis präglar utformandet av skolan och utbildningssystemet. Vi står inför alla inför liknande frågor och söker svaren genom innovation. På så sätt har vi mycket att vinna genom gemensamma plattformar och mötesplatser.

Frida Monsén, som tillträder sin tjänst på RAU den 1 februari, kommer strategiskt och operativt utforma konferensens innehåll tillsammans med RAUs partners. Hon har själv varit ett återkommande namn på föreläsningslistan och ser med stor glädje fram emot att utveckla SETT Norge. Utifrån egna erfarenheter har hon med sig hur mycket SETT bidragit till att det faktiskt händer saker i verksamheten när lärare samverkar med varandra. Det ger motivation att utveckla ett fungerande koncept i en ny kultur.

Vad blir nästa steg…

-Just nu ska vi förvalta och fortsätta utveckla de arenor vi startat upp, säger Jannie entusiastisk. Vi har många spännande samarbeten på gång framöver men jag kan inte avslöja något ännu ler hon hemlighetsfullt…

* Rektorsakademien Utvecklings ambition är att tillhandahålla mötesplatser för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera utbildning, för ökat lärande. Arbetet föds ur en drivkraft att göra saker, tillsammans med samarbetspartners, som konstruktivt bidrar med något nytt. RAU är bland annat medarrangörer till SETT, SETTsyd och arrangörer av EdTech Sweden. RAU arrangerar, tillsammans med Easyfairs och i samarbete med Lärarförbundet, Sveriges största mötesplats för det moderna och innovativa lärandet, SETT, på Kistamässan och SETTSyd på Malmömässan. Mötesplatserna riktar sig till lärare och ledare inom förskola, skola och gymnasium och hade 2015 tillsammans över 14.000 besök.