Flytta ut lärandet för en dag – Makerspace för nyfikna lärare och elever med Niclas Ekholm

Ni känner säkert till Niclas Ekholm, profilen bakom IKT-Labbets mobila makerspace. Under senaste åren har han rest land och rike runt och besökt skolor i olika kommuner för att inspirera lärare och elever genom att visa exempel på hur 3D-skrivare, programmerbara robotar och olika IKT-verktyg kan användas för att förbättra undervisningen. Han har även på ideell basis varit delaktig i olika verksamheter som stöttar och kompletterar skolor och elevernas lärande, som t ex Berättarministeriet och Dataföreningens Digitalverkstan.

Från och med i höst arbetar han som makerspace-utvecklare på Tom Tits Experiment med lärarfortbildningar inom digital kompetens och programmering. Nu har ni chansen att träffa honom där och ta del av en spännande undervisningsmiljö som genomsyras av utforskande och upplevelsebaserad Science Center-pedagogik.

– Inom ramen för Tom Tits verksamhet sker flera mycket intressanta forskningsstudier gällande lärandeprocessen. De är kopplade till experiment, utforskande och upptäckande inom naturvetenskap och teknik, som vi sedan konkretiserar i didaktiska lektionsupplägg för lärarstudenter och i fortbildning för redan verksamma lärare. Inom det svenska skolsystemet är det en stor brist på både teoretisk och praktisk kompetens inom dessa områden, inte minst gällande IT. Framgångsrik och effektfull metodik beträffande vad och hur måste konkretiseras mycket mer i undervisningen och spridas så att kunskapen blir tillgänglig för fler lärare och elever. Förutom genom egen aktionsforskning inom våra skolprogram och workshops och de högskolekurser för lärare vi håller i samarbete med Mälardalens Högskola och KTH, så stärker vi vår kompetens och förbättrar våra erbjudanden ytterligare genom att samarbeta i olika utvecklingsprojekt med organisationer, företag och ledande forskare. Två aktuella spännande Vinnova-projekt vi är delaktiga i är Digital kompetens i skolan och Makerspace i skolan. Förutom en tydlig koppling till vardagsnära produkter och företeelser som eleverna kan relatera till, och kunskapskrav i läroplanerna, så brukar de lektionsupplägg jag utvecklar ta sitt ursprung ur teorier, modeller och forskning från exempelvis Hattie, Nottingham, Dweck och Timperley, för att nämna några skolnära, aktuella influenser.

Vad gäller utvecklingen av Tom Tits Makerspace så välkomnar vi fler skolor, lärare och elever att komma förbi och ta del av de aktiviteter vi tillhandahåller, men även bidra med feedback, förslag, idéer och önskemål för att vi hela tiden ska kunna bli ännu bättre.

– För en optimal lärandeprocess är det en viktig del att göra lärandet inspirerande, tillgängligt och meningsfullt, att våga pröva sina vingar och som elev (och lärare för den delen) uppleva, utveckla och utnyttja möjligheterna till kreativa samarbeten i lärprocessen i ett alltmer teknikorienterat, uppkopplat och digitalt samhälle. Det ligger också i tiden att göra nytt av gammalt och kombinera befintliga grejer på nya innovativa sätt, fortsätter Niclas entusiastiskt. Vi står med ena foten fastkedjad i hämmande bojor av en mängd problem, men den andra ett steg från oanade och oändliga möjligheter för den som vågar kliva ur sin vanliga komfortzon. Flytta ut klassrummet för en dag (eller flera) och kom till oss för att upptäcka skaparglädjen när nyfikenheten som drivkraft tar dig på en lärande och utmanande resa där endast din fantasi sätter gränserna för vad du kan uppnå!