Goda idéer tar fart i sinnet på hen med rik fantasti

Många av oss känner till att Meg Rosoff nyligen mottog litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Vid ceremonin talade hon om glädjen över att hennes författarskap på detta sätt belönats men uttryckte också sorg över tillståndet i världen. Alla barn på flykt, ett politiskt ledarskap som inte förstår värdet av konst, musik och litteratur för unga och ett samhälle som värdesätter jurister och finansmän högre än lärare och bibliotekarier.

Hon betonade fantasins betydelse för skapande och citerade Astrid Lindgren: ”Allt stort som sker i världen sker först i någon människas fantasi.” Det kan tyckas självklart, men är det vad vi  gör och förmedlar i våra skolor idag? I sitt tal liknar Meg Rosoff den samhälls- och skolutveckling hon ser vid ett övergrepp på barndomen. Detta på grund av den närmast galna resultatfokusering som äger rum i form av test och mätning. Administration och provresultat skapar varken välmående barn och elever, eller lärare, menar hon. Det gör däremot lek, fantasi och drömmar.

Det är här hon uttalar tacksamhet gentemot det land som så starkt värdesätter barns litteratur och barns fantasi, nämligen Sverige. Låt oss fortsätta med det genom att skapa en skola där detta är viktigt. Ett år av lärande har snart passerat, det är dags att ta fasta på det som fungerat för att göra ännu mer av det till hösten. Här finns möjlighet att hämta inspiration inför kommande planeringsmöten och utvecklingsarbete. Let’s watch!