#EdTech #Bett2017 – H.K.H Kronprins Haakon lär och levererar – Vad händer i Sverige?

Att svenska skolor kommit olika långt med användningen av digitala verktyg och olika långt gällande organisation i en digitaliserad tid är vi nog alla överens om.  Och trots att skolorna skriker efter en nationell strategi för digitalisering, är det ingen som kan ge besked om när en sådan med säkerhet slår ned i skollandskapet.

Hur påverkar det alla de aktörer som på ett eller annat sätt har en roll på den här arenan? Till att börja med ser vi nu en mängd lokala lösningar, där graden av progressivitet på ledarskapsnivå ter sig vara helt avgörande. Det innebär att den lärare som har en innovativ, samtidsorienterad och lösningsfokuserad rektor, ser lösningar och befinner sig i en arbetsmiljö därefter. Ett sådant utmärkt exempel är rektor Peyman Vahedi, som inte har tid att låta eleverna vänta på en nationell samordning kring digitalisering.

Som för lärarna är det också för eleverna, våra barn. De elever som har turen att möta en innovativ, omvärldsbevakande och progressiv lärare, får sannolikt uppleva en skoltid utformad med digitaliserade strukturer, där digitala verktyg ses som ett av flera material att arbeta med, vägar att nå djupare i kunskapens fantastiska paradis. Vägar att nå utanför skolans väggar för att ta del av erfarenheter som inte går att konstruera. Sannolikt får dessa elever uppleva en betydligt mer flexibel tillvaro där lärandet står i relation till omvärlden och inte kapslas in i en linda på en dold scen, där läraren och eleven är de enda (halvslumrande) deltagarna?

Vi vet att innovation inom lärande och utbildning, det som går under namnet EdTech, är en av de mest explosiva branscher att vänta. Men varför går det då så trögt i svensk skola?

Låt oss titta på våra skandinaviska grannländer. I Danmark exempelvis subventionerar staten digitala läromedel med 50 procent i skolorna, vilket ger helt andra förutsättningar för utveckling, men också lärande så som det kan ske nu.

På Bett-mässan i London för en dryg vecka sedan invigdes The Norwegian Classroom av H. K. H Kronprins Haakon som när ett speciellt intresse för digitaliseringen av norsk skola. Bakom The Norwegian  Classroom finner vi Oslo EdTech Cluster och branschorganisationen IKT-Norge, nätverk som etablerats för att stötta utveckling, kommersialisering och export av norsk Edtech.

Kronprinsen är imponerad av miljön och det norska samarbetet som har globala ambitioner. Tillsammans med Prins Andrew från det Brittiska kungahuset guidas han sedan professionellt genom innovation efter innovation, med rötter i Norge. Och det är idel höjda ögonbryn och förundran blandad med stolthet som dröjer sig kvar när de båda kungligheterna tar del av utbudet.

När besökare under Bett-dagarna stannar upp vid (för det gör de flesta) The Norwegian Classrom, i stilren nordisk design, möts de av ett tjugotal olika, mer eller mindre kända EdTech-varumärken där några exempel är Kahoot, Kikora och Inspera Assessment Network. Hela klustret agerar mötesplats för utvecklare, pedagoger, återförsäljare, de vi traditionellt skulle benämna som konkurrenter. Men inte här och inte nu. Det är samarbetet som berör. Ett sällskap som onekligen sticker ut i mängden på den enorma mässan.

– Att samla alla och erbjuda en gemensam yta gör det lättare för besökare att förstå norsk Edtech och hur innovativa vi verkligen är säger en av medlemmarna i klustret. 140 miljoner människor använder idag norsk Edtech. Framgångsfaktorn verkar vara just samarbetsviljan och gemenskapen bland annat genom Olso Edtech kluster.

Och kanske är det just det faktum att det finns ett slags ekosystem för norsk Edtech-innovation, som gör att det så snabbt blivit så stort, även på internationell bas? Det handlar också om att den norska branschen har ett mycket nära samarbete med pedagoger och skolmiljön överlag. Det har verkligen haft stor betydelse menar båda organisationerna bakom The Norwegian Classroom. Att pedagoger och programmerare arbetar tillsammans har varit en princip i alla de exemplen vi ser här idag. Entreprenörskapet har fogat samman skola och innovation till något mycket unikt i Norge, därav den stora spridningen. Skolan räds heller inte entreprenörer och utveckling utifrån. Alla har ett och samma mål. En bättre skola.

Vi får en fantastisk genomgång av tre elever från en grundskola i södra Norge, de visar proffsigt upp sitt arbete och hur de med hjälp av digital teknik skapar värde för andra människor i andra delar av världen. Det handlar om att informera om hur vi alla med små medel kan bidra till entreprenöriell utveckling och företagsetablering för mindre bemedlade människor i utvecklingsländer. Vi får också skypa med en mellanstadieklass i Norge, som exalterat berättar för kronprinsen om sitt lärande i en digital miljö. Det ena exemplet avlöser det andra och det är verkligen inspirerande att befinna sig mitt i denna samverkan.

Så vad händer då i Sverige? Det finns positiva krafter som verkar för att ett EdTech-kluster, likt det i Norge, skall bli till. Något som sannolikt kommer att göra stor skillnad och påverka utvecklingstakten, framförallt gällande nya innovationer och start-ups. Något som kommer att underlätta för alla parter helt enkelt.

Vad gäller den nationella strategin för digitalisering av skolan, kommer den att tas som ett regeringsbeslut, men tidsplanen? Ja den lyser med sin frånvaro…

Då finns det egentligen bara två viktiga frågor kvar.

Politiker i riksdag och regering, när händer det? Och Prins Daniel, var är du?

 

 

SETT slår upp portarna på nytt håll!

2016 blir året då Skandinaviens största mötesplats för det moderna och innovativa lärandet slår upp portarna i vårt vackra grannland Norge. SETT (Scandinavian Educational Technology Transformation) riktar sig främst till pedagoger, lärare och skolledare. Mässorna är ett tillfälle att mötas och samverka, kollegor emellan. Idén föddes för några år sedan i kölvattnet av BETT.

-Vi ville göra det möjligt för fler inom skolan att ta del av och medverka i spridningen av en innovativ skol- och undervisningsmiljö. Det är många gånger centrala förvaltningar och chefer som besöker BETT och en konsekvens av det blir att inspirationen och kunskapen stannar på förvaltningsnivå. SETT är anpassat för att en rektor ska kunna ta med hela arbetslag och gemensamt lägga grunden till innovativ skolutveckling som når ut direkt i klassrummen och till eleverna, menar Jannie Jeppesson Tf/VD på RAU, en av medarrangörerna till SETT.

En av målsättningarna med mötesplatsen är att lyfta fram lärare som verkligen bedriver innovativ undervisning. Att skapa förutsättningar och möjligheter för dem att både sprida arbetssätt och metoder vidare ut i skolans värld utgör grunden i arrangemanget.

-Syftet med SETT är att skapa en arena för professionsutveckling och det är spännande att söka efter nya inspirationskällor, många har aldrig tidigare stått på en scen vilket är en utveckling i sig. Besökare kan också alltid räkna med att få nya upplevelser och inspiration med nytt innovativt innehåll på så sätt, fortsätter Jannie Jeppesen.

Steget till Norge är helt naturligt och mycket spännande fortsätter hon vidare.

-Norges pågående utveckling är mycket intressant. Redan 2006 infördes en nationell strategi med fokus på digital kompetens. Vad som hänt i klassrummen sedan dess och hur skolutvecklingen ser ut är något vi får möjlighet att ta del av genom SETT. Vårt nätverk av föreläsare ökar, så även möjligheten till fler samarbeten mellan Norge och Sverige.

Skolfrågor kan ofta tyckas vara lokala men i och med digitalisering och en alltmer global samhällsutveckling står utbildningssystemen inför liknande möjligheter och dilemman. Norge har en intressant skolkultur där det händer mycket, både i praktiken och teorin. Lärarkåren är stark och autonom vilket gör att skolpraktiken inte är så lätt att påverka genom generella statliga riktlinjer.

-Samhället i stort har tydligt framtidsfokus när det gäller utveckling av produkter och tjänster i Norge fortsätter Jannie Jeppesen, något som naturligtvis präglar utformandet av skolan och utbildningssystemet. Vi står inför alla inför liknande frågor och söker svaren genom innovation. På så sätt har vi mycket att vinna genom gemensamma plattformar och mötesplatser.

Frida Monsén, som tillträder sin tjänst på RAU den 1 februari, kommer strategiskt och operativt utforma konferensens innehåll tillsammans med RAUs partners. Hon har själv varit ett återkommande namn på föreläsningslistan och ser med stor glädje fram emot att utveckla SETT Norge. Utifrån egna erfarenheter har hon med sig hur mycket SETT bidragit till att det faktiskt händer saker i verksamheten när lärare samverkar med varandra. Det ger motivation att utveckla ett fungerande koncept i en ny kultur.

Vad blir nästa steg…

-Just nu ska vi förvalta och fortsätta utveckla de arenor vi startat upp, säger Jannie entusiastisk. Vi har många spännande samarbeten på gång framöver men jag kan inte avslöja något ännu ler hon hemlighetsfullt…

* Rektorsakademien Utvecklings ambition är att tillhandahålla mötesplatser för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera utbildning, för ökat lärande. Arbetet föds ur en drivkraft att göra saker, tillsammans med samarbetspartners, som konstruktivt bidrar med något nytt. RAU är bland annat medarrangörer till SETT, SETTsyd och arrangörer av EdTech Sweden. RAU arrangerar, tillsammans med Easyfairs och i samarbete med Lärarförbundet, Sveriges största mötesplats för det moderna och innovativa lärandet, SETT, på Kistamässan och SETTSyd på Malmömässan. Mötesplatserna riktar sig till lärare och ledare inom förskola, skola och gymnasium och hade 2015 tillsammans över 14.000 besök.