Ny nationell plan stöttar lärare i arbetet mot rasism och intolerans

Att klimatet i samhällsdebatten och i sociala medier har hårdnat är nog de flesta av oss överens om. Gränser för vad vi tolererar förflyttas och många, inte minst i skolan vittnar om ett alltmer ohållbart klimat där kränkningar är mer regel än undantag. Onyanserade svartvita polariserande bilder i flöden späder på en alltmer fientlig vardag. Hur kan vi stoppa den här utvecklingen?

I dagarna presenterade demokratiministern och inrikesministern en nationell handlingsplan för hur regeringen skall motverka rasism och intolerans i samhället, IRL och på nätet.

Det behöver ske en förändring och för att verkligen få snurr på och upprätthålla en god demokratisk utveckling och inte minst en trevligare ton i samhället överlag, landar alltså regeringen in den nya strategin med Alice Bah Kunhke i spetsen.

Under presskonferensen presenterades de fem huvudpunkter planen bygger på och betraktas som särskilt viktiga strategiska områden vilka regeringen identifierat i sitt arbete:

Mer kunskap, utbildning och forskning, förbättrad samordning och uppföljning, civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog, förstärkt förebyggande arbete på nätet, och ett mer aktivt rättsväsende.

Inom dessa strategiska områden har regeringen identifierat vilka huvudsakliga problem som finns samt vilka åtgärder som bör göras utöver de som redan pågår.

Urval av insatser i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott:

– Statens medieråd kommer att kartlägga skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism.

– Kampanjen No Hate Speech Movement förlängs till och med år 2020 i syfte att förebygga rasism på nätet. Detta sker genom att höja barns och ungas medie- och informationskunnighet.

– Uppdraget till Forum för levande historia att utbilda om rasism i historien och i dag utvidgas och förlängs. Förutom skolpersonal kommer även yrkesgrupper som arbetsförmedlare, socialarbetare, polisanställda att ha möjlighet att delta i utbildningsinsatserna.

– Forum för levande historia får också i uppdrag att ansvara för att samordna och följa upp arbetet inom ramen för planen. Myndigheten kommer bl.a. att regelbundet genomföra erfarenhets-, kunskaps- och informationsutbyten. Myndigheten ska också utveckla ett uppföljningssystem om utvecklingen på området.

– Länsstyrelsen i Dalarnas län får i uppdrag att utveckla arbetsformer för att stärka krisberedskapen mot rasism och extremism.

– Regeringen ökar kraftigt fördelningen av medel för att främja verksamheter specifikt mot afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer, homofobi och transfobi.

– Regeringen kommer att årligen bjuda in till dialoger om afrofobi och islamofobi utöver de återkommande dialoger som förs om antisemitsim, antiziganism och rasism mot samer.

Den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott kommer att publiceras på regeringens webbplats inom några dagar.

Journalistkollegorna och hjärnorna bakom Mobile Stories tar tempen på ministern när det kommer till hur hon vill ge stöd åt skolan, lärare och elever genom den nationella planen mot rasism och hatbrott. De bygger sina frågor till ministern på ett antal intervjuer med både lärare och elever som beskriver många av de utmaningar de möter dagligen, i skolmiljön men också på nätet.

Hur ser det ut på din skola? Är du rustad för att rusta eleverna i det nya medieklimatet?

View Results

Loading ... Loading ...

Bild: Lotta Bergsteh,
Intervju: Jenny Sköld,
Mobile Stories

Horisontens redaktion tipsar om Facebookgruppen Vi är här! Ett initiativ av journalisten Mina Dennert som handlar om att gå samman för att skapa ett bättre klimat i hätska diskussioner under taggen #jagärhär. Diskutera med eleverna vad som händer när vi står upp för ett respektfullt bemötande av varandra oavsett åsikter. Det kan förändra allt!