Bonnie Stewart om digital identitet och sociala medier

Dr. Bonnie Stewart utbildar och forskar inom digitala medier med fokus på vika vi blir när vi är online. Hennes röst är trollbindande. Hon liksom ler med rösten. När jag lyssnar blir jag smittad av entusiasmen. Och styrkan den bär med sig. Det är som om kunskaperna och erfarenheterna av ämnet sköljer över mig och det hon talar om är glasklart! Viljan att ta reda på mer brinner i mitt huvud. Hur formar vi egentligen vår digitala identitet? Hur vi kan förstå konsekvenserna av de digitala spåren vi sprider genom vår närvaro i sociala medier. Hur vi kan öppna dörrar vi ens aldrig trodde fanns genom att nätverka på Twitter och Facebook mm. Och hur kan vi lära ut digital social kompetens i skolan? Under skypesamtalets gång, växer bilden av Bonnie Stewart fascination för forskningen hon viger sitt liv åt, fram. Vårt samtal utgår från den kurs hon för närvarande håller ”21st Century Technology and leadership” Jag ställer frågan om hur lärare kan arbeta med sina elever kring identitet på sociala medier.

– För unga människor handlar det om att inse att de själva kontrollerar sin digitala identitet. Ett sätt att medvetandegöra identitet och hur du vill att andra ska uppfatta dig, är att låta eleverna följa och analysera ett antal olika personers beteenden i olika sociala medier. Att sedan på egen hand fundera, diskutera och bestämma sig för vad de vill representera blir då lättare och tydligare. När vi människor tittar på andras beteenden blir vi ofta uppmärksamma på vad och hur vi själva gör. Om du t.ex. reser till ett land där du aldrig tidigare varit och dessutom inte känner till kulturen så väl, vad gör du då? Jo, du börjar med att observera vad som händer, hur människor gör i olika situationer och så börjar du anpassa dig efter nya mönster. Du väljer de mönster som hjälper dig att fungera väl i den nya kulturen. Det fungerar likadant i digitala utrymmen.

Stewart talar om möjligheterna med att nätverka via sociala medier och hur vi kan göra för att bli framgångsrika här.

– När det gäller professionella sammanhang är det mycket som har hänt sedan de sociala medierna först gjorde entré. I början var det digitala rummet mycket mindre, mer personligt och som ett slags ventil där du kunde lasta av dig frustration och irritationsmoment över både mindre lyckade uppdrag och människor i närheten. Nu är funktionen en annan. När du som lärare exempelvis lämnar spår efter dig är det viktigt att veta vad du vill ha det digitala utrymmet till, det gäller förstås oss alla. En viktig aspekt att tänka på och förmedla till eleverna är att internet är levande och något du inte bara konsumerar. Vill du nätverka framgångsrikt handlar det om att bidra. Bidra gör vi genom att dela med oss av goda erfarenheter, lyckade och mindre lyckade projekt, genom att uppmärksamma det andra gör och så vidare. Det är egentligen precis som i verkliga livet. Om du är bjuden på en fest så går du runt och minglar, pratar med människor, frågar hur det är med barnen och kanske ger en komplimang om de snygga skorna hen har på sig. Skulle du uteslutande gå runt med en bok du skrivit, eller en produkt du säljer och endast säga: -detta har jag gjort. Då skulle människor uppfatta dig som konstig och aldrig vilja etablera kontakt med dig. Detsamma gäller digitalt. Dela med dig, var professionellt personlig.

Många frågar vilken linje organisationer bör välja i arbetet med kommunikation via sociala medier.

-Det blir trevligare, roligare och mer intressant att följa ert arbete om ni inte endast talar regelverk och prestationer. Att visa människor och mänskliga beteenden, genom att förmedla det verkliga (utan att gnälla) får ökar intresset och antalet följare växer, diskuterar Bonnie vidare.

– Mina kurser handlar mycket om att bidra till en förändring av utbildningen som sker där ute bland eleverna. Varje lärare på fältet som får med sig ett ökat intresse och kunskaper om vikten av  att sätta sig in olika sociala medier, ger sina elever nycklar att skapa en positiv stark digital identitet. Det gör att fler unga människor får redskap i att hantera den sårbarhet som annars kan bli en konsekvens av ogenomtänkta aktioner, nämligen att digitala avtryck aldrig försvinner.

Som lärare och forskare menar Bonnie Stewart att vinsterna med sociala medier och de nätverk som finns tillgängliga där är enorma. Baserade på hennes egen erfarenhet ger hon följande tips:

– Knyt an till andra som delar dina intresseområden

– Hitta kollegor bortom tid och rum

– Arbeta synligt dvs, bidra och låt andra ta del av det du gör

– Uppmärksamma andras arbete under förutsättning att du tycker att det är bra.

Bonnie Stewarts forskning och aktivitet på sociala medier har tagit henne runt hela världen, hon har knutit ovärderliga kontakter, lärt känna nya människor som hon inte annars skulle gjort. Att vara en del av framtiden och behärska digitala strategier, där sociala medier kommer att utgöra en grund för de flesta av den moderna människans vanor, är en gåva att förmedla vidare till alla som arbetar med utbildning avslutar Bonnie vårt Skype-konversation.

Personligen är jag mycket tacksam över sociala medier. Ännu en ny kontakt och en relation möjlig att odla. Vilka möjligheter som väntar, bara vi tar dem tillvara. I september får vi möjlighet att möta henne IRL på Lin Education i Göteborg, ett tillfälle jag inte tänker missa. Vi ses kanske där? Redaktionen kommer att vara på plats och rapportera.