Feedback som utvecklar

 

Filmfredag med Dylan Wiliam är äntligen här igen! Idag får vi lära oss mer om vikten av feedback och hur den kan ges för att verkligen stärka och utveckla elevens inlärningsprocess och kunskaper. Målet är att få eleven att vilja utvecklas och sträcka sig längre, hitta nästa nivå. Wiliam menar att det är oerhört viktigt att vi är medvetna om vilken typ av feedback vi ger och vad resultatet blir. Vidare talar han för att feedback, alltid, ska innebära mer arbete för eleven än för läraren. Det är av yttersta vikt att läraren inte ger en färdig lösning utan att eleven får möjlighet att tänka till självständigt. Det finns stora utvecklingsmöjligheter i att kollegor samarbetar kring former för feedback och sätter gemensamma mål för vad som ska uppnås.

Dylan Wiliam om att leda effektiva diskussioner i klassrummet

Idag diskuterar professor Dylan Wiliam hur vi genererar effektiva diskussioner i klassrummet. Genom de frågor vi ställer skapar vi olika klassrumsscenarier . För att få igång diskussioner av värde för eleverna är det av stor vikt att vi ställer frågor som sätter igång tankeverksamheten. En förutsättning för att tankar ska födas och gro är att vi ger eleverna tid att tänka. Följ med Wiliams på en lärande resa kantad av underhållande och ibland ifrågasättande exempel inden tredje av fem föreläsning på Horisonten.

Skapa framgångsrikt lärande med Dylan Wiliam

Dylan Wiliam Professor Emeritus på University of London är en av dem som funderat över begreppet framgångsrikt lärande. Vad betyder det egentligen? Hur skapar vi ett framgångsrikt lärande i klassrummet? Wiliam har utifrån sin forskning tagit fram ett antal verktyg. Målet är att utveckla en klassrumskultur där alla elever deltar i samtal.

Följ en serie föreläsningar med Dylan Wiliam här på Horisonten och utveckla arbetet med bedömning för lärande vidare. Varje fredag fem veckor framöver får du verktyg att omsätta till vardag i ditt klassrum. Vi startar med hur du praktiserar formativ bedömning i klassrummet.