Elevernas engagemang driver fram lärandet på Svaneskolan i Lund

I det ruggigaste novemberväder finner entusiasmen inga gränser hos de 150 elever i årskurs åtta på Svaneskolan i Lund. Deras vardag består den här veckan av att jaga en pyroman på stan. Undervisningen har flyttat ut på Lunds gator och torg där eleverna alltså ska lösa deckargåtan i det transmediala spelet Luttras av eld.

– Det är en interaktiv berättelse där eleverna genom att skapa bloggtexter, poddar, filmer och foto för handlingen framåt och låser upp nya uppdrag och utmaningar. Eleverna får lära sig Lunds historia, kommunikativa processer i moderna medier, samarbete, analys och slutledningsförmåga, allt genom att stoppa en fiktiv pyroman som hotar att bränna ner kulturhistoriska platser, berättar Johan Fors som agerar spelledare.

Hur är känslan bland eleverna inför uppdragen?

– I början kan det vara lite svårt att greppa hur man kan lösa uppdragen och kommunicera med spelets karaktärer, vi använder oss ju också av sociala medier som twitter som eleverna kanske inte är bekanta med från början. Men det släppte snabbt under första lektionen. Det är viktigt att balansera spelet så att det finns extrauppgifter till de som blir klara snabbt och extra ledtrådar till de som behöver det. Ibland får jag påminna dem att blogga och dokumentera det de gör, när de är helt uppe i att lösa gåtorna och uppgifterna.

På vilket sätt spelar miljöerna roll där eleverna vistas för att lösa uppdragen?

– Lund har en enorm tillgång på vackra och  intressanta historiska platser, särskilt för att vara en ganska liten stad. Domkyrkan och Universitetet är centrala platser i berättelsen, men även det gamla observatoriet, botaniska trädgården och alla museer. Enda nackdelen med Lund är att många av de här platserna ligger väldigt nära varandra, om man jämför med tidigare spel där elever fått åka buss för att ta sig till en plats och lösa ett uppdrag. Då är det extra viktigt att ge eleverna lite olika uppdrag så att alla inte behöver trängas på en och samma plats. Alla platser bär på sina unika miljöer och det handlar om att bygga upp en story kring det som är unikt för varje plats. Det innebär att lösningarna ser olika ut beroende på var spelet går av stapeln.

Hur skulle du beskriva elevernas lärande genom den här metoden?

– Förhoppningsvis att formellt lärande kan ske under informella förutsättningar och utanför skolans vanliga ramar. Det eleverna lär sig är framför allt olika former av läsförståelse och sätt att uttrycka sig, kommunikation, digital kompetens, kunskap om sociala medier och lokalhistoria eftersom de besöker olika historiskt eller kulturellt viktiga platser i Lund och måste göra efterforskningar om dessa för att ta sig vidare i spelet. Sedan är det naturligtvis de sociala förmågorna som prövas och utvecklas, samarbetsförmåga, att lyssna, ta och ge instruktioner, konflikthantering, inspirera andra att tro på din lösning, argumentera för ditt ställningstagande och mycket mer…

Hur har ni jobbat runtomkring – förberedelser?

– Jag har hållit introduktioner och praktiska workshops för lärare och elever där eleverna fått prova på de plattformar vi använder i spelet, twitter, medium och vår egen sida för gåtor och uppdrag. Det kan trots detta vara en utmaning att förstå spelets alla aspekter innan vi kör igång, men efter första lektionen kommer eleverna igång ordentligt och vågar testa olika lösningar på de uppdrag de får. Många engagerar sig i spelet även utanför lektionstid och kan sitta och chatta med spelets karaktärer sent på kvällarna. Det är ett väldigt fint betyg för spelet och visar att de är engagerade, men det gäller att vara alert som spelledare och vara beredd att skicka svar snabbt oavsett när på dygnet de skriver, skrattar Johan.

Vad ser du för skillnader i den här omgången om du jämför med tidigare gånger?

– Förutom att Lund är en fantastisk plats med mycket stoff för att skriva spännande berättelser och uppdrag, är det väldigt kul att Svaneskolan låter alla fem klasserna köra spelet. Så många klasser från en och samma skola har vi inte haft under ett spel tidigare.

Hur förvaltas lärdomarna när spelveckorna är över?

– Allt material i form av texter, bilder och andra media som de olika elevgrupperna skapar under spelveckan kommer att samlas på deras blogg som kommer att ligga till grund för betygsättning och utvärderingar. Vi på Lin har också påbörjat ett annat projekt ihop med Svaneskolan där vi ska bygga ett klassrum anpassat för olika former av spel- och berättelsedrivet lärande, så “Luttras av eld” är bara början.

Du har agerat spelledare ett antal gånger, vilka reflektioner gör du gällande lärandet i den här kontexten?

– Det här är det sjätte stora spelet vi sätter upp inom projektet Berättelsemaskinen och mycket har utvecklats och finslipats mellan spelen. Men det som har varit en genomgående lärdom i alla spelen och som jag tycker är mest intressant och spännande är hur man med en fiktiv kontext, i form av en gripande berättelse eller ett mysterium kan motivera elever till lärande och skapande, utanför skolan och klassrummets vanliga ramar och att det är deras eget engagemang och intresse som driver fram lärandet. Samtidigt som vi behåller en stark koppling till mål och läroplan.

Engagemanget är starkt och uppfinningsrikedomen är stor bland de spelande åttorna. En grupp elever försöker tvinga pyromanen att avslöja sig genom att vilja bilda förbund med den mystisk karaktären. Frågan är om pyromanen låter sig duperas av denna uppmärksamhet..?