Formativt arbetssätt, Topp 5

På redaktionen älskar vi listor. I sann Dylan Williams-anda sammanfattar Horisonten fem bra aktiviteter för ett formativt arbetssätt. Tänk om ett nationellt prov innehöll någon av dessa punkter. Vilken punkt testar du i din klass under nästa vecka?

 

5) Klargöra lärande målen för eleverna:

– Läsa, och titta på, tidigare elevers arbeten. Diskutera styrkor och svagheter.

4) Få belägg för elevers prestationer och lärande:

– Använd exit tickets. Ställ en, två eller tre frågor som är baserade på lektioner innehåll. En exit ticket kan göras digitalt och via post-it lappar.

3) Omformulera frågorna:

Istället för att ställa den ”vanliga” typen av frågor (som tyvärr är vanliga i skolan), så försök omformulera frågorna.

En vanlig fråga är: ”Är fotosyntesen en kemisk reaktion ”?

Om jag nu skulle omformulera frågan så skulle den se ut så här: ”Varför är fotosyntesen en kemisk reaktion”?

Vilken fråga tror du bidrar till störst inlärning?

2) Feedback som för lärandet framåt:

Feedback är bra. Om det används på rätt sätt. Att bara dela ut feedback och anta att eleverna läser den och gör som det står i feedbacken tror jag inte på. Istället behöver eleverna få tänka och arbeta med feedbacken.

– Para ihop rätt feedback med rätt arbete. Eleverna samlas i grupper om fyra. De har sitt arbete med sig (kan vara en vilket arbete som helst, i vilket ämne som helst). De får åtta feedback-kommentarer av läraren. Nu blir elevernas uppgift att para ihop två kommentarer till varje arbete.

1) Aktivera eleverna som lärarresurser för varandra:

Den här punkten handlar inte om att ta bort lärarens arbete i klassrummet, utan den handlar om att eleverna kan lära av varandra.

– Vad har vi (vid bordet) lärt oss?

Eleverna måste nu samtala med varandra om vad de har lärt sig. Ofta har de lärt sig olika saker under lektionen, och kan nu lära av varandra.

Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummet

Idag är det dags för sista delen i Horisontens föreläsningsserie med Dylan Wiliam. Här talar han om hur vi aktiverar eleverna i klassrummet och frigör deras resurser så att de kan dra nytta av varandras kunskaper och färdigheter för att lära mer. Använd gärna alla fem filmerna här på Horisonten som underlag för diskussioner med kollegorna. Är det inspirerande? Berätta gärna för andra så att fler får möjlighet.

Feedback som utvecklar

 

Filmfredag med Dylan Wiliam är äntligen här igen! Idag får vi lära oss mer om vikten av feedback och hur den kan ges för att verkligen stärka och utveckla elevens inlärningsprocess och kunskaper. Målet är att få eleven att vilja utvecklas och sträcka sig längre, hitta nästa nivå. Wiliam menar att det är oerhört viktigt att vi är medvetna om vilken typ av feedback vi ger och vad resultatet blir. Vidare talar han för att feedback, alltid, ska innebära mer arbete för eleven än för läraren. Det är av yttersta vikt att läraren inte ger en färdig lösning utan att eleven får möjlighet att tänka till självständigt. Det finns stora utvecklingsmöjligheter i att kollegor samarbetar kring former för feedback och sätter gemensamma mål för vad som ska uppnås.

Dylan Wiliam om att leda effektiva diskussioner i klassrummet

Idag diskuterar professor Dylan Wiliam hur vi genererar effektiva diskussioner i klassrummet. Genom de frågor vi ställer skapar vi olika klassrumsscenarier . För att få igång diskussioner av värde för eleverna är det av stor vikt att vi ställer frågor som sätter igång tankeverksamheten. En förutsättning för att tankar ska födas och gro är att vi ger eleverna tid att tänka. Följ med Wiliams på en lärande resa kantad av underhållande och ibland ifrågasättande exempel inden tredje av fem föreläsning på Horisonten.

Skapa framgångsrikt lärande med Dylan Wiliam

Dylan Wiliam Professor Emeritus på University of London är en av dem som funderat över begreppet framgångsrikt lärande. Vad betyder det egentligen? Hur skapar vi ett framgångsrikt lärande i klassrummet? Wiliam har utifrån sin forskning tagit fram ett antal verktyg. Målet är att utveckla en klassrumskultur där alla elever deltar i samtal.

Följ en serie föreläsningar med Dylan Wiliam här på Horisonten och utveckla arbetet med bedömning för lärande vidare. Varje fredag fem veckor framöver får du verktyg att omsätta till vardag i ditt klassrum. Vi startar med hur du praktiserar formativ bedömning i klassrummet.