Vikten av lärares och ledares lärande i vår tid

I fotspåren av BETT har utvecklings- och förbättringsarbetet fått ny energi i många av landets kommuner och skolor. Det är dags att titta närmare på vad pedagoger, lärare och ledare egentligen behöver lära sig för att kunna skapa den innovativa kraft framtidens samhälle så väl behöver. Dörren till det moderna samtida, och i många fall digitala lärandet, står på vid gavel. Nu behöver alla skolvärldens pedagoger och ledare själva ta steget igenom…

Vikten av lärares och ledares lärande i vår tids artiklar

Elevperspektiv som skapar succée

Året som gått har varit minst sagt omvälvande och utvecklande för klass 6A och 6B på Edboskolan i Huddinge. Den största upplevelsen för både elever och lärare är kanske att […]

Läs mer

Förskolan vågar och vinner!

Horisonten har granskat ett 30-tal (slumpvis utvalda) kommuners visioner med fokus på förskola och digital kompetens. Det mest förekommande ordet i visionerna är VÅGA. Det är mycket intressant, av flera […]

Läs mer

Revolution av högre utbildning väntar!

Möjligen väntar en omvälvande revolution av högre utbildning som kan komma att lösa kompetensglappet mellan utbildning och arbetsmarknad, snabbare integrera nyinflyttade världsmedborgare samt effektivt ta hand om den omskolning som […]

Läs mer

Fem vägar att bevara barnets nyfikenhet del 2

Gårdagens artikel berörde grunden för kunskapsutveckling. Nämligen förmågan och behovet av att ställa frågor. Det är förmågan att ställa intressanta frågor som ligger till grund för hela vår framtid. För […]

Läs mer

Att bevara barnets nyfikenhet del 1

Visste du att ett barn ställer ungefär 40.000 frågor mellan två och fem års ålder? Föreställ dig den enorma process av lärande som pågår. Varje liten fråga leder till nästa […]

Läs mer

X = en människas framtid

Under morgonen valde Benjamin Singer att berätta om något som kom att påverka hela hans liv och uppfattningen om sig själv. Ett möte, eller snarare ett icke-möte med en lärare […]

Läs mer

Framtidens pedagoger…

Kairos future har genomfört en studie som mynnat ut i Lärare och lärande 2031. I studien framträder nya roller vilka skulle kunna ses som läraryrkets möjliga utveckling. Vi får här […]

Läs mer

Finns det plåster mot skolskav?

Det finns inget värre än att möta ett barn med släckta ögon, menar Camilla Rudevärn som under ett antal år arbetade med barn och ungdomar, vilka av olika anledningar valt […]

Läs mer

Intel satsar på helheten

Är du en av dem som tror dig vara säker på de stora teknikjättarnas roll i utbildningssammanhang? Tillhör du skaran som vet att de sysslar med just teknik, där enda […]

Läs mer