Vart är våra beslutsfattare på väg?

December är äntligen här! Årets mörkaste tid väntar men med en ljus horisont i sikte. I december undersöker vi vad beslutsfattarna vill, vilka frågor som präglar deras vardag och vart de är på väg. Vi tar helt enkelt reda på bakomliggande faktorer till vad som kommer att hända i skolans värld framöver, vilka utvecklingsområden som prioriteras och vilka strategier som implementeras för att nå dit. Ämnen som självklart leder till debatt. Vad tycker du att beslutsfattarna ska tänka på för att skapa en god lärmiljö från och med nu?

Vart är våra beslutsfattare på väg?s artiklar

Nytt lyft för skolsverige!

Nytt specialpedagogiskt lyft skall göra en fjärdedel av landets lärare skickligare i undervisningens konst under en fyraårsperiod. Det kommer att bygga på kollegialt lärande där skolverket ska utbilda handledare samt […]

Läs mer

NYHET! Månadens bild…

Redaktionen kommer att arbeta med att gestalta utveckling, kreativitet och digitaliseringen, dess utmaningar och möjligheter globalt – genom månadens bild! Vi publicerar från och med januari månadens bild, där du […]

Läs mer

Medievanor och nätprat

För den som vill veta mer om hur demografiska faktorer påverkar barns och ungas medievanor och attityder till sina egna vanor kom idag undersökningen Ungar och medier 2015: demografi. Studien är en […]

Läs mer

Rektor med glasklara visioner

I december gör vi nedslag i beslutsfattares vardag och tar tempen på framtida visioner. Vi gör en avstickare till London och Intels Education Summit för att ta reda på mer […]

Läs mer