Värdeskapande lärande i praktiken

I november månad sätter vi ljuset på elever som får göra något värdefullt för andra – genom att belysa praktiskt tillämpande av kunskaper och färdigheter, i och utanför klassrummet.

Värdeskapande lärande i praktikens artiklar

Mölndal delar #molndaldelar

För de flesta skolmänniskor är Läslovet ett slags paradis av kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter. Från norr till söder fullständigt kokar det av tankar, idéer och förhållningssätt kring skolutveckling, som antingen har […]

Läs mer