På väg med språket som bränsle

En myriad av möjligheter! Så kan vi välja att bemöta de som flytt sitt land av rädsla för att mista sina liv. Trygghet och sammanhang är utgör grunden för att vi skall fungera väl och kunna bidra till en positiv utveckling. Språket är en nyckel. I oktober undersöker vi möjligheterna till lärandet och erövrandet av ett nytt språk i vår tid. Vilka verktyg finns? Vilka möjligheter har nyanlända att snabbt ta till sig språket för att återskapa sina söndertrasade liv i nya samhällsstrukturer? Vad behöver vi som är födda i mellanmjölkens land lära? Hur kan vi göra för att bidra till en meningsfull tillvaro för den som är på väg? Lär känna några av dem som gjort resan, med språket som bränsle…

På väg med språket som bränsles artiklar

Mölndal delar #molndaldelar

För de flesta skolmänniskor är Läslovet ett slags paradis av kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter. Från norr till söder fullständigt kokar det av tankar, idéer och förhållningssätt kring skolutveckling, som antingen har […]

Läs mer

Jag är din röst i världen!

Hur är det egentligen när du precis har kommit till en ny geografisk plats på världskartan, med flykten i bagaget och en enkel biljett? Hur är det egentligen när du har […]

Läs mer