Möten som förändrar

Under en livstid är vi människor med om tusentals möten. Forskning säger att svensken överlag upplever det perfekta mötet när hen känner förtroende, förståelse, engagemang, trygghet och spontanitet. Innebär det möten som förändrar? Som förändrar hela vårt sätt att se på tillvaron?

Ett av de viktigaste av de tusentals möten vi erfar – är mötet med skolan. Här har läraren en helt avgörande roll. Lärarens val av förhållningssätt, kunskapsinhämtning och omvärldsanalys, präglar och sätter tonen i barns och ungas tillvaro. Finns kvar som en skugga, av hopp eller förtvivlan, resten av livet. Vem vill du vara i detta möte? I februari träffar vi politiker, lärare, elever, samhällsdebattörer och samtidsfilosofer – i möten som förändrar!

Möten som förändrars artiklar

Med din hjälp lever Hans Roslings arv vidare!

Ett av de inlägg på sociala medier som delats tiotusentals gånger under senare veckor författades av Magnus Rosling. Efternamnet kräver ingen närmare förklaring av vem han är. Budskapet understryker vikten av […]

Läs mer

Sett på Bett 2017 – trendspaning

Att makerkulturen tar plats på årets Bett är det många källor som kvittrar. Och är det någon yta som är extra välbesökt av pedagoger och lärare på den kvartersstora mässhallen […]

Läs mer