Bortom horisonten

Äntligen är det här! Magasinet som belyser de goda och därmed mycket viktiga exemplen i skolans värld. I första numret av Horisonten ger lärare, rektorer, forskare och innovatörer röst åt sitt nuvarande arbete och vad som väntar i  framtiden.  Resan bortom horisonten ser ljus ut. Häng med!

Bortom horisontens artiklar

Om källkritik och lärarens framtida roll

Den nya tidens krav på källgranskning och delningsansvar, både i skolan och utanför den, angår oss alla. Att förhålla sig kritisk i dagens informationssamhälle är viktigt. Det innebär helt enkelt att […]

Läs mer

Feedback som utvecklar

  Filmfredag med Dylan Wiliam är äntligen här igen! Idag får vi lära oss mer om vikten av feedback och hur den kan ges för att verkligen stärka och utveckla […]

Läs mer

Skolutveckling enligt Carl Heath

Det är i den dagliga praktiken skolutveckling verkligen kan ske så att det blir en förändring, konstaterar Carl Heath som de senaste 20 åren arbetat med att utveckla och skapa […]

Läs mer

På spaning efter den tid som väntar

Ledarskap. Ett populärt ord i svensk skoldebatt.  Redaktionen har tagit avstamp i ett antal fördjupade samtal med lärare och rektorer ute på fältet för att inleda jakten på framtidens ledare […]

Läs mer