apr 17: Ett lärande att skruva på

I april försöker vi skruva på lärandet. Ni kommer att få läsa om programmering, spel och varför lärarutbildningen ligger efter i den digitala utvecklingen.

mar 17: Det gränslösa lärandet

Digitaliseringen av skolan går trots optimistiska framtidsprognoser, långsamt. I mars månad ställer vi frågor och samtalar om varför, vilka möjligheter digitaliseringen av skolan egentligen för med sig, vad ser vi […]

feb 17: Möten som förändrar

Under en livstid är vi människor med om tusentals möten. Forskning säger att svensken överlag upplever det perfekta mötet när hen känner förtroende, förståelse, engagemang, trygghet och spontanitet. Innebär det […]

jan 17: Bygga broar

Skapa möten. Aldrig har det varit så angeläget att skapa förståelse för det okända som i vår tid. Därför behöver vi försätta oss i situationer där vi får möjlighet att […]

Dec 16: Tillsammans

Det har aldrig varit viktigare att gå samman och gemensamt bidra till en starkare utveckling  baserad på flera perspektiv. Vad som händer nu och hur vi väljer att hantera det […]

Nov 16: Värdeskapande lärande i praktiken

I november månad sätter vi ljuset på elever som får göra något värdefullt för andra – genom att belysa praktiskt tillämpande av kunskaper och färdigheter, i och utanför klassrummet.

okt 16: På väg med språket som bränsle

En myriad av möjligheter! Så kan vi välja att bemöta de som flytt sitt land av rädsla för att mista sina liv. Trygghet och sammanhang är utgör grunden för att […]

sep 16: En produkt av svensk skola

Följ med oss i ett landskap av differentierade porträtt. Människor i vitt skilda livssituationer, med olika bakgrund och mål i tillvaron. De har alla dock en sak gemensamt, nämligen att […]

aug 16: Digitala verktyg och lärmiljöer!

Varmt välkomna tillbaka efter en välbehövlig ledighet! Tillsammans med er drar vi nu igång läsårets första tema: Digitala verktyg och lärmiljöer. Vi besöker pedagoger och elever där lärandet får full […]

jun 16: Sommartider!

Sommaren är här! Ett lärandeår går mot sitt slut, samtidigt är det början på något nytt. Det är nu vi har möjlighet att lägga en riktigt bra grund för att […]

maj 16: Förskolan – full fart framåt

Äntligen fokus på förskolan. En verksamhet i rörelse där det händer fantastiskt mycket fantastiskt! Utvecklingsarbetet går snabbt och i maj månad tar vi tempen på kvalitetsarbete, digitalisering, kompetensutveckling, övergång från […]

apr 16: Skolspråk som slagit rot

Vi rör oss med mängder av termer för att beskriva och definiera vår skolverklighet och verksamhet. Vokabulär av äldre och nyare karaktär. I april månad tittar vi närmare på innebörden […]

mar 16: Makerfeber!

Det råder ingen tvekan om att intresset för makerspace och innovation i våra skolor slagit rot och växer fram i snabb takt. Makerkulturen skapar definitivt en mer spännande lärmiljö och […]

feb 16: Vikten av lärares och ledares lärande i vår tid

I fotspåren av BETT har utvecklings- och förbättringsarbetet fått ny energi i många av landets kommuner och skolor. Det är dags att titta närmare på vad pedagoger, lärare och ledare […]

Dec 15: Vart är våra beslutsfattare på väg?

December är äntligen här! Årets mörkaste tid väntar men med en ljus horisont i sikte. I december undersöker vi vad beslutsfattarna vill, vilka frågor som präglar deras vardag och vart […]

Nov 15: Röster om barns och ungas IT-användning

Horisonten fortsätter att belysa goda exempel som gör skillnad. I november tar vi sikte på olika röster och perspektiv om barn, unga och IT. Vad säger forskningen? Beslutsfattare? Intresseorganisationer, pedagoger […]

okt 15: Det händer i klassrummet!

Ny månad och nya möjligheter! Horisonten fortsätter att belysa exempel som gör skillnad. I oktober tar vi med våra läsare ut i klassrummen och andra spännande undervisningsmiljöer. Det är där […]

sep 15: Bortom horisonten

Äntligen är det här! Magasinet som belyser de goda och därmed mycket viktiga exemplen i skolans värld. I första numret av Horisonten ger lärare, rektorer, forskare och innovatörer röst åt […]