Samsyn skapar förutsättningar för framgång

För att nyanländas etablering i Sverige ska bli så smidig som möjligt behöver många aktörer jobba tillsammans. När Johanna Millner började jobba som samordnare på Hermods Grundläggande Moduler och Meritportföljen i Vänersborg 2015, märkte hon att det saknades en samsyn i etableringsprocessen, trots att beröringspunkterna mellan olika aktörer är många.

Hon tog därför kontakt med Arbetsförmedlingen, och tillsammans sådde de ett frö till det pilotprojekt som idag kallas för Vänersborgsmodellen.

– Det som kännetecknar modellen är att det är fokus på den nyanlände, inte på oss aktörer. Tidigare kunde en nyanländ skickas runt mellan olika aktörer i etableringen utan att riktigt veta vem som gjorde vad eller vilket nästa steg var. Det skapade förvirring. Nu är det vi som kommer till den nyanlände istället och det är ett viktigt perspektivskifte, berättar hon.

– Nu slipper man som nyanländ få samma frågor hos flera olika aktörer. Problemet var nämligen att vi inte pratade med varandra tidigare. Genom bättre samordning, med större individfokus, skapar vi en tryggare process för deltagare, och när man är trygg är det lättare att fokusera på att lära sig saker, säger Johanna Millner.

Tanken med Vänersborgsmodellen är att öka tydligheten för de nyanlända och minska de glapp som tidigare kunde uppstå mellan olika faser i etableringen. Att komma in i systemet från dag ett är en av nycklarna.

– När vi utvecklade modellen så beslutade vi och Arbetsförmedlingen i Vänersborg att alla nyanlända skulle skrivas in hos Coachning & Utveckling, som ingår i Hermods, redan den första dagen. Där sker den första kartläggningen, valideringen och yrkesbedömningen, och Hermods blir sedan, på ett eller annat sätt, deltagarens hemvist och plattform under hela etableringen, säger Johanna Millner.

Spridit sig till Trollhättan

Den primära målgruppen inom Grundläggande Moduler är nyanlända med en kortare skolgång än sex år, och de nio moduler som ingår kan anpassas efter individens behov. Modulerna utgörs bland annat av SFI, studie- och yrkesvägledning och arbetsmarknadskunskap.

Idag har Vänersborgsmodellen fått fäste även i Trollhättan. Där är en dryg handfull aktörer involverade i samarbetet, de träffas regelbundet på en etableringskonferens.

– Vi diskuterar frågor som rör våra verksamheter samt enskilda individärenden. En deltagare i etableringen kanske inte kan studera hemma på kvällarna av någon anledning, då gäller det att vi alla känner till det och anpassar oss. Allt handlar om att deltagarna ska få en smidig väg genom etableringen och där måste vi som finns med i processen jobba tillsammans och inte se varandra som konkurrenter, även om vi i vissa fall är det på pappret, säger Johanna Millner.

Hermods är navet

Förutom Hermods och Arbetsförmedlingen finns aktörer som Folkhögskolan, kommunal vuxenutbildning, Integrationscentrum, Migrationsverket, Skatteverket och näringslivet med i samarbetet. Arbetsförmedlingen är formell ägare av processen, men Hermods är navet.

– Vi har inte gjort någon formell utvärdering av arbetssättet, men vi upplever en ökad smidighet, vi kommer runt hinder på ett helt annat sätt. När vi sitter runt samma bord vet vi vad den andra handen gör och vi kan vara mer flexibla när vi lägger etablerings-pusslet tillsammans, säger hon.

Att de aktörer som jobbar med den nyanländes etableringsprocess jobbar tillsammans kan tyckas självklart, men Johanna Millner säger att det är stor skillnad på att samverka och att faktiskt jobba tillsammans på riktigt.

– Det handlar om vad som är bäst för individen och det är inte raketforskning vi håller på med. Till exempel att svenska språket ska komma in i etableringen redan dag ett, att inga glapp ska uppstå i processen och att deltagarna äger sin egen process genom att vi jobbar med ett starkt individfokus. Med hjärta, ny forskning och sunt förnuft kommer man långt.

Allt fler kommuner sneglar nu på Trollhättan och Vänersborg. Johanna Millner tror att fler, och större kommuner, kan jobba på samma sätt.

– Det handlar bara om att skala upp, aktörerna är ju desamma och målet likaså – att etableringen ska bli så bra och smidig som möjligt för alla deltagare. Individen ska äga sin egen process, då stiger motivationen och viljan att lära. Alla deltagare ska känna att de gör detta för sin egen skull och att de har god överblick, då blir det lättare att ta de olika stegen, säger Johanna Millner.

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år 60 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vår vision är att vara ledande inom sysselsättning, integration och utbildning. Hermods ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

 

*Källa, Hermods, Academedia