Viktigaste faktorerna när elever väljer gymnasieskola

Vilka faktorer spelar egentligen störst roll i elevernas val av gymnasieskola? Att skolan erbjuder rätt program anses, inte helt oväntat, vara allra viktigast. Det visar den senaste Gymnasierapporten från Gymnasium.se. En större överraskning för många är nog att möjligheten att läsa recensioner om skolan är punkten som elever anser vara näst viktigast.

– Att vi förlitar oss på recensioner har blivit allt tydligare på senare år med oerhört populära tjänster som Booking.com och TripAdvisor. Att vi ser samma mönster inom gymnasieskolan är naturligt, det är något som ligger i tiden helt enkelt, säger Erik Appelberg, kommunikationschef på Gymnasium.se

På andra sidan spektrat, det vill säga vad som anses vara mindre viktigt hittar vi rubriker som “Föräldrarnas åsikter” och “Att läsa på samma skola som mina vänner”, vilket pekar på att eleverna i hög grad vill göra ett individuellt val baserat på sina egna uppfattningar.

Gymnasierapporten är en undersökning genomförd bland Gymnasium.se:s medlemmar, som består av blivande gymnasieelever samt elever som nyligen börjat gymnasiet. Den senaste Gymnasierapporten fokuserar på målgruppens tankar och funderingar om gymnasievalet.

Nu har skolorna all anledning att låta eleverna undersöka den egna verksamheten och arbeta aktivt med kommunikation utåt. Det vill säga aktivt delta i olika fora, förmedla sina kunskaper och åsikter i relation till riktiga mottagare. Nämligen kommande elevgeneration. Ett arbete som skulle kunna få rum i ett flertal av gymnasiekurserna samtidigt som elever och lärare får möjlighet att skapa värde – både för blivande elever men också den egna skolan!

Hur jobbar ni med detta på din skola?

Läs hela rapporten här.

 

Källa: Gymnasium.se