”Imorgon skall jag vara normal”

Ta del av Attentions film om fem elever som berättar om sin skolgång och hur deras drömskolor skulle vara om de fanns. Fem mycket viktiga röster som hjälper oss att förstå barn och unga i behov – av just förståelse. Vår tids utmaningar i att skapa en skola för alla varje dag möjliggörs om och när vi lyssnar till elevernas kunskaper om sig själva.