Full fart! Svensk Edtech går samman – den saknade länken är äntligen på plats

Idag lanseras Swedish Edtech Industry, en helt ny branschorganisation som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige och syftet är att driva frågor för en kvalitativ digitalisering av det svenska utbildningssystemet. Etablerade bolag, startups och investerare kraftsamlar och bygger ett nätverk som stärker svensk edtech, både på hemmamarknaden och för export.

Bakom initiativet står Jannie Jeppesen, hon har stark förankring i utbildningsbranschen och med i bagaget har hon rollen som rektor och lärare. Nu är det alltså Svensk Edtech som ska lyftas och digitaliseringen av svensk skola ta fart på allvar. Jannies roll blir att skapa förutsättningar och samla aktörerna inom den svenska EdTech-industrin för att påskynda utvecklingen.

LÄS ÄVEN: Edtech BETT 2017 – Vad händer i Sverige?

EN BRANSCH I SNABB TILLVÄXT

I Sverige är edtech en miljardmarknad som växer och tillväxttakten förväntas bli än högre de närmsta åren. Globalt är edtech en av de fem snabbast växande marknaderna. De befintliga stora aktörerna vidareutvecklar sina digitala lösningar, samtidigt som antalet nya bolag inom området växer snabbt. Den nystartade branschorganisationen är först med att renodlat fokusera på de bolag som levererar tjänster och produkter kopplade till utbildning, en stor och bred sektor.

– Digitalt befinner sig utbildningssektorn i början av sin resa. Det krävs både ökade kunskaper om digitaliseringens möjligheter att effektivisera och höja utbildningens kvalitet hos beställaren, skolhuvudmännen, precis som att vi i branschen behöver samarbeta i högre grad. Teknologi utvecklas i snabb takt och branschens know-how om möjligheter att lösa problem eller utmaningar i utbildningsverksamheten behöver tas tillvara. Det behovet vill vi nu möta, när vi startar en branschförening, säger Peter Mattisson, ordförande i styrelsen för Swedish Edtech Industry och VD CIMON.

“PRECIS VAD SOM BEHÖVS!”

– Initiativet är efterlängtat, svensk edtech befinner sig i ett momentum och det har saknats ett forum för att bygga ett starkt nätverk mellan etablerade bolag, startups, investerare och utbildningssektorn. Redan innan lanseringen har föreningen över trettiofem medlemmar brättar Jannie Jeppesen, VD Swedish Edtech Industry.

– Initiativet är precis vad som behövs! Vi vet att en framgångsfaktor för innovation och tillväxt i nya branscher är just starka nätverk både nationellt och internationellt. Det skall bli vansinnigt spännande att få vara med och skapa förutsättningar för att Sverige skall bli ledande inom edtech, både kring att utnyttja digitaliseringens möjligheter i utbildningssektorn, men också som en framtida exportbransch, avslutar hon.

Swedish EdTech Industry är en ideell förening. Initiala medlemmar vid lanseringen är CIMON, Bonnier Education, Digiexam, Digilär, e-daycare, EduChemVR, Furhat Robotics, Hypocampus, Invigos, IST, Kikora, Langoflow, Liber, Lightning hunt, Lingio, Jaramba/Streamience, MV-Nordic, Natur och kultur, Non-Violence Education International, Nära hjärtat, Optolexia, Psydentify, Progressiveiq, Quirkbot, Sana, Schoolsoft, Schoolido, Scription, Skolon, Stratsys, Storimi, StudyBee, Soundtrap, Svensk talteknologi, Tieto, Vklass, och Zcooly.

 

Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.

 

Källa: Swedish Edtech Industry