#EdTech #Bett2017 – H.K.H Kronprins Haakon lär och levererar – Vad händer i Sverige?

Att svenska skolor kommit olika långt med användningen av digitala verktyg och olika långt gällande organisation i en digitaliserad tid är vi nog alla överens om.  Och trots att skolorna skriker efter en nationell strategi för digitalisering, är det ingen som kan ge besked om när en sådan med säkerhet slår ned i skollandskapet.

Hur påverkar det alla de aktörer som på ett eller annat sätt har en roll på den här arenan? Till att börja med ser vi nu en mängd lokala lösningar, där graden av progressivitet på ledarskapsnivå ter sig vara helt avgörande. Det innebär att den lärare som har en innovativ, samtidsorienterad och lösningsfokuserad rektor, ser lösningar och befinner sig i en arbetsmiljö därefter. Ett sådant utmärkt exempel är rektor Peyman Vahedi, som inte har tid att låta eleverna vänta på en nationell samordning kring digitalisering.

Som för lärarna är det också för eleverna, våra barn. De elever som har turen att möta en innovativ, omvärldsbevakande och progressiv lärare, får sannolikt uppleva en skoltid utformad med digitaliserade strukturer, där digitala verktyg ses som ett av flera material att arbeta med, vägar att nå djupare i kunskapens fantastiska paradis. Vägar att nå utanför skolans väggar för att ta del av erfarenheter som inte går att konstruera. Sannolikt får dessa elever uppleva en betydligt mer flexibel tillvaro där lärandet står i relation till omvärlden och inte kapslas in i en linda på en dold scen, där läraren och eleven är de enda (halvslumrande) deltagarna?

Vi vet att innovation inom lärande och utbildning, det som går under namnet EdTech, är en av de mest explosiva branscher att vänta. Men varför går det då så trögt i svensk skola?

Låt oss titta på våra skandinaviska grannländer. I Danmark exempelvis subventionerar staten digitala läromedel med 50 procent i skolorna, vilket ger helt andra förutsättningar för utveckling, men också lärande så som det kan ske nu.

På Bett-mässan i London för en dryg vecka sedan invigdes The Norwegian Classroom av H. K. H Kronprins Haakon som när ett speciellt intresse för digitaliseringen av norsk skola. Bakom The Norwegian  Classroom finner vi Oslo EdTech Cluster och branschorganisationen IKT-Norge, nätverk som etablerats för att stötta utveckling, kommersialisering och export av norsk Edtech.

Kronprinsen är imponerad av miljön och det norska samarbetet som har globala ambitioner. Tillsammans med Prins Andrew från det Brittiska kungahuset guidas han sedan professionellt genom innovation efter innovation, med rötter i Norge. Och det är idel höjda ögonbryn och förundran blandad med stolthet som dröjer sig kvar när de båda kungligheterna tar del av utbudet.

När besökare under Bett-dagarna stannar upp vid (för det gör de flesta) The Norwegian Classrom, i stilren nordisk design, möts de av ett tjugotal olika, mer eller mindre kända EdTech-varumärken där några exempel är Kahoot, Kikora och Inspera Assessment Network. Hela klustret agerar mötesplats för utvecklare, pedagoger, återförsäljare, de vi traditionellt skulle benämna som konkurrenter. Men inte här och inte nu. Det är samarbetet som berör. Ett sällskap som onekligen sticker ut i mängden på den enorma mässan.

– Att samla alla och erbjuda en gemensam yta gör det lättare för besökare att förstå norsk Edtech och hur innovativa vi verkligen är säger en av medlemmarna i klustret. 140 miljoner människor använder idag norsk Edtech. Framgångsfaktorn verkar vara just samarbetsviljan och gemenskapen bland annat genom Olso Edtech kluster.

Och kanske är det just det faktum att det finns ett slags ekosystem för norsk Edtech-innovation, som gör att det så snabbt blivit så stort, även på internationell bas? Det handlar också om att den norska branschen har ett mycket nära samarbete med pedagoger och skolmiljön överlag. Det har verkligen haft stor betydelse menar båda organisationerna bakom The Norwegian Classroom. Att pedagoger och programmerare arbetar tillsammans har varit en princip i alla de exemplen vi ser här idag. Entreprenörskapet har fogat samman skola och innovation till något mycket unikt i Norge, därav den stora spridningen. Skolan räds heller inte entreprenörer och utveckling utifrån. Alla har ett och samma mål. En bättre skola.

Vi får en fantastisk genomgång av tre elever från en grundskola i södra Norge, de visar proffsigt upp sitt arbete och hur de med hjälp av digital teknik skapar värde för andra människor i andra delar av världen. Det handlar om att informera om hur vi alla med små medel kan bidra till entreprenöriell utveckling och företagsetablering för mindre bemedlade människor i utvecklingsländer. Vi får också skypa med en mellanstadieklass i Norge, som exalterat berättar för kronprinsen om sitt lärande i en digital miljö. Det ena exemplet avlöser det andra och det är verkligen inspirerande att befinna sig mitt i denna samverkan.

Så vad händer då i Sverige? Det finns positiva krafter som verkar för att ett EdTech-kluster, likt det i Norge, skall bli till. Något som sannolikt kommer att göra stor skillnad och påverka utvecklingstakten, framförallt gällande nya innovationer och start-ups. Något som kommer att underlätta för alla parter helt enkelt.

Vad gäller den nationella strategin för digitalisering av skolan, kommer den att tas som ett regeringsbeslut, men tidsplanen? Ja den lyser med sin frånvaro…

Då finns det egentligen bara två viktiga frågor kvar.

Politiker i riksdag och regering, när händer det? Och Prins Daniel, var är du?