Skola och näringsliv i Helsingborg satsar på ungas idéer

Helsingborgsbaserade gymnasieskolan ProCivitas satsar stenhårt på utvecklingsarbete i olika former. Ett bland flera spännande projekt som påbörjades under hösten handlade om att eleverna började arbeta för att etablera kontakter med näringslivet. 

I samarbete med Helsingborgs IF, HIF, har två nya projekt skapats där eleverna på skolan och lokala organisationer blir inspirerade av varandra. Eleverna får ta del av mångårig erfarenhet från näringslivet och organisationerna får nya idéer från nästa generations entreprenörer. Det är ett sätt att bygga broar.

– Det började med att vi fick ett samtal från HIF. De hade hört talas om att vi brukar ha samarbeten med näringslivet och var intresserade av att jobba med oss. Vi tackade ja, och har genom samarbetet fått kontakt med deras sponsorer och samarbetspartners. Tillsammans med HIF har vi skapat två nya projekt, Case Night och En gränslös utmaning, berättar Katarina Lundin, programansvarig för Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet på ProCivitas i Helsingborg.

Det ena evenemanget, En gränslös utmaning, hölls under en eftermiddag i centrala Helsingborg, och målet var att knyta kontakter mellan elever och lokala organisationer.

– HIF har regelbundet träffar med sina sponsorer och samarbetspartners och de ville förnya den verksamheten. Då tog vi fram konceptet En gränslös utmaning, där organisationerna de samarbetar med får träffa några av våra elever för att hjälpa dem med deras UF-företag och samtidigt få värdefull inspiration, berättar hon i ett pressmeddelande.

Många nya kontakter knöts

Alla elever på ProCivitas i Helsingborg som driver UF-företag kunde anmäla sitt intresse för att vara med på En gränslös utmaning, och därefter tog skolan fram de fem UF-företag som fick vara med.

– Vi hade en intern uttagning på skolan där de elever som var intresserade fick pitcha sin UF-idé inför en jury, som sedan valde ut de fem UF-företag som hade varit mest kreativa och hade de mest utvecklade idéerna. Att arbeta så här ökar elevernas motivation och dessutom får de träning i att presentera sina idéer, säger Katarina Lundin.

Under En gränslös utmaning fick eleverna som driver de fem UF-företagen berätta om sina affärsidéer för de företag som HIF hade bjudit in. Därefter delades de totalt 40 representanterna från näringslivet in i grupper som fick ägna sig åt fördjupade diskussioner med respektive UF-företag om deras idé och plan för genomförande.

– Våra elever är kreativa och har höga ambitioner, men det de saknar är ju erfarenhet. Därför var det en fantastisk möjlighet att de fick träffa dessa organisationer som har mängder med erfarenhet av att utveckla och driva affärsidéer. I gengäld fick företrädarna för organisationerna möta framtidens företagare och ta del av nästa generations idéer om alltifrån att starta företag till marknadsföring, säger hon.

Frida Behrami, som går tredje året på samhällsprogrammet, var en av de elever som deltog på evenemanget. Tillsammans med tre klasskamrater driver hon UF-företaget Girls Needs UF, som är ett välgörenhetsprojekt till förmån för flickor i Sydafrika som missar skolundervisning på grund av att de saknar tillgång till mensskydd.

– När vi kom till evenemanget var det först lite nervöst, men det släppte så fort vi började berätta om vårt UF-företag. Det var väldigt roligt att representanterna från företagen engagerade sig och verkligen kom med bra feedback och nya idéer. Vi hade en väldigt trevlig men också lärorik dag där vi knöt många viktiga kontakter, säger hon.

Katarina Lundin är nöjd med att samarbetet med HIF gett så många beröringspunkter mellan skolans elever och det lokala näringslivet.

– Det var en positiv och inspirerande eftermiddag som gav båda parterna ett mycket bra utbyte, och att våra elever får långsiktiga kontakter inom näringslivet är guld värt. I vår vill HIF dessutom följa upp evenemanget med en ny träff där UF-företagen får berätta om hur deras arbete gått under året, säger hon.

Intensiva timmar med uppgifter från verkligheten

Det andra evenemanget som anordnades för att sammanföra elever och representanter från näringslivet är Case Night. Även detta togs fram i samarbete med HIF och ger eleverna i årskurs tre som läser företagsekonomi chansen att använda sina kunskaper i marknadsföring på case från verkligheten.

– Evenemanget arrangerades som en tävling för eleverna, som delade in sig i olika lag och arbetade intensivt en hel kväll för att lösa de affärsproblem som HIF och ett lokalt klädföretag delat med sig av. Vi inledde projektet med att HIF och klädföretaget fick berätta om sina verksamheter och utmaningar för eleverna, som sedan hade fram till klockan 23 på sig att ta fram kampanjer utifrån problembeskrivningarna, där målgrupper, budget och mål ingick, berättar Katarina Lundin.

– Dagen efter fick grupperna hålla 15-minuterspresentationer för organisationerna som bedömde elevernas analyser och strategier. Det lag vars förslag var mest kreativt och dessutom bedömdes vara enkelt att genomföra vann ett nyinstiftat vandringspris för sina kampanjer, berättar hon.

Det vinnande laget hade tagit fram ett förslag till HIF med en plan för marknadsföring på sociala medier för att locka besökare som vanligtvis inte ser fotbollsmatcherna på plats.

– Genom de olika förslagen fick både HIF och klädföretaget med sig flera nya goda idéer från de olika lagen om hur de kan nå ut till nya mottagare. Dessutom har Case Night varit väldigt givande för eleverna eftersom de fått arbeta i skarpt läge med en uppgift från verkligheten, säger Katarina Lundin.

– Sammantaget har dessa två evenemang, som vi planerar att genomföra varje år framöver, gett både våra elever och de organisationer vi arbetat med mycket nya och värdefulla erfarenheter. Det är viktigt att elevernas utbildning kopplas samman med näringslivet, och det har vi lyckats med här.

Följ kommande artiklar om skolans utmanande metoder för maximal kunskapsinhämtning här på horisonten.io.