#internetdagarna – tveklöst vår tids viktigaste mötesplats

Två helt unika, intensiva dagar där mötet mellan individen, tekniken, internet och samhället berörs och vänds ut och in på. Alla tänkbara infallsvinklar frotteras i mötet med oss som användare och företagen som providers, i relation till den samhällsutveckling vi nu ser och alla är en del av. Både vad som sker i västvärlden men också utvecklingen i subsahara och andra delar av världen berördes och diskuterades.

Dagarna struktureras på så sätt att du som besökare väljer ditt spår, skolan, sociala medier, nätets infrastruktur och så vidare, utifrån det fokusområde som är viktigast för dig i din yrkesroll eller dina intressen. Du följer ditt spår men får mellan varven chansen att återsamlas med alla besökare i de keynotes som ges. Något som är mycket värdefullt eftersom dessa talar ramar in helheten och lägger fokus på sådant som angår oss alla oavsett roll.

Till skillnad från alla andra konferenser rörde internetdagarna vid något djupt grundläggande – våra mänskliga rättigheter när det gäller vår integritet, men också skyldigheter som medborgare på internet. Med utgångspunkt i personliga erfarenheter och berättelser delgav flera av de key note speakers besökarna fick chansen att lyssna till sina reflektioner kring internet och dess kraft i vår tid. I vissa fall rakt ur hjärtat med så brännande budskap att det skakade om det tusentalet själar på plats.

Den intervju och det tal som berörde vår föreställning om demokrati, mänskliga rättigheter, teknik- och samhällsutveckling (vilka vi alla i den här delen av världen möjligen har en tendens att ta för givet) var Edward Snowden och Erica Joy Baker. Via länk intervjuades Snowden om sin syn på rådande samhällsklimat och rätten till ett privatliv, en personlig integritet i en alltmer uppkopplad vardag. Han diskuterar relationen mellan samhällets institutionella makt, företagens roll och de människor som på något sätt inte stämmer in i samhällets rådande normer. Hur vi medvetet behöver värna om grundläggande rättigheter så att de skyddar de mest utsatta.

Det var ju för några år sedan just integritetsfrågan som fick Snowden att fatta ett av de viktigaste besluten i modern tid. Ett beslut där han gav upp sin identitet och sina rättigheter för att medvetandegöra oss andra.

Integritetsfrågan är en av vår tids stora frågor i förhållande till den teknikutveckling vi alla följer. Hur vi ska förhålla oss och vad vi har möjlighet att ta ansvar för. Sociala medier och unga är ett ämne skolan exempelvis, behöver förhålla sig till och definitivt skaffa mer kunskap om ur den här aspekten. Ungdomarnas användarmönster går mot att söka medier där data de lämnar om sig själva tillåts vara tillfällig och flyktig, Snapchat är ett sådant exempel och nu följer även Instagram i det spåret.

Ta dig tid att se eller lyssna till hela intervjun här – och se den gärna tillsammans med eleverna, använd Snowdens tankar som utgångspunkt i den diskussion vi alla måste ta, redan tidigt i barn och ungas liv.

Erica Joy Baker tar tydligt avstamp utifrån senaste tidens politiska skeenden i USA där hon beskriver de djupt demokratiska problem vi står inför här och nu. Och hon gör det utifrån en personlig erfarenhet där hotbilden mot den som avviker från normen plötsligt vuxit avsevärt på gatorna i det land som är hennes hem. Där hudfärg återigen blivit viktigare än relationer mellan människor och där näthatet växer för varje dag och leds av de som kommer att leda samhället. Hon beskrev en oro som flyttades över till lyssnarna likt en sten att känna på och skicka vidare.

För en månad sedan skulle hennes tala handla om något helt annat, men utifrån pågående samhällsutveckling valde hon alltså att beröra det som är allas ansvar, att bibehålla demokratin och att bidra till ett bättre klimat på nätet. Hon berättar om sin egen resa i internets utveckling och vad internet haft för betydelse i hennes eget liv som tonåring och ung medborgare. De möjligheter internet för henne och miljarder användare i världen är något vi måste hjälpas åt att värna om. Hon uppmanar oss alla att aktivt ta ställning i demokratiska frågor på de nätarenor vi befinner oss och motverka all form av näthat. Hon uppmanar oss att göra allt vi kan för att förflytta fokus från alla former av antidemokratiska företeelser på (och utanför) nätet och skapa en konversation som är samhällsuppbyggande.

Ta upp dessa frågor med era elever och hitta gemensamma lösningar för hur vi kan förvalta demokratin och de goda samtalen. Det samhälle vi skapat och skapar nu är det vi lämnar över till våra barn och unga, ska vi ändra det måste vi engagera oss.

Internetdagarna är oerhört viktiga som mötespunkt och samlingspunkt för ett sådant engagemang. De infallsvinklar som berörs dessa dagar är ibland överraskande, obehagliga , men också befriande. den gemenskap och starka framtidstro som uppstår när människor släpper sin guard och talar från hjärtat helar mycket av det trasiga.

Jag hoppas att IIS gör detta till en Sverigeturné så att alla människor i varenda by, ort, stad land och rike runt får möjlighet att ta del av vår tids viktigaste folkbildning – insikt i internet, kopplat till teknik- och samhällsutveckling. Hur dessa områden påverkar varandra, oss människor och våra möjligheter till politiska system där mänskliga rättigheter är och förblir så självklara som vi nu tycker att de är. Det är dags att engagera sig och börja slita för att vi ska få fortsätta leva i ett tryggt samhälle som vill väl.

Vill du veta mer om IIS och ta del av alla föreläsningarna från internetdagarna 2016? Gör det här!