Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat!

I dagarna publicerade Statens medieråd ett pressmeddelande och en artikel om No hate-dagen den 4 november. Här finner skolsverige konkreta förslag på hur en kan arbeta direkt i klassrummet för att gemensamt minska näthatet. Följande text är ursprungligen publicerad på Statens medieråd, den innehåller så viktigt material att vi väljer att återpublicera och hänvisa till de konkreta uppgifterna här. Varsågoda!

Den 4 november är det No hate-dagen – en dag då unga manifesterar mot näthat i sociala medier. Under veckorna före och efter sprider Statens medieråd material för att stötta pedagoger och bibliotekarier att ta upp frågan om hur vi beter oss på nätet.

Bild

34 procent av 13–16-åringar känner någon som råkat ut för elakheter på nätet*.

Hur bemöter vi varandra i sociala medier? Hur är tonen i onlinespelen? Vad är okej och vad är inte okej? Vilket ansvar har jag? Och vad ska den som drabbas av elakheter eller hat göra?

Inom ramen för No Hate Speech Movement har Statens medieråd tagit fram undervisningsmaterial, affischer, foldrar, poddar och filmer om näthat. Vi har samlat det på myndighetens webbplats under fliken No hate här ovanför.

För att underlätta för pedagoger och bibliotekarier har vi satt ihop förslag på två paket med material:

Arbeta mot näthat – paket för pedagoger

Jag vill jobba i klassrummet – kort introduktion.

No hate i skolan – metodmaterial om näthat.

Vad gäller juridiskt på nätet? – metodmaterial och poddar som enkelt förklarar juridiken.

Unga berättar och ”youtubers” mot näthat – korta videor att använda som ingång till diskussioner.

Sett näthat? Gör så här – tips för hur man kan stötta.

Hit kan man vända sig – här kan drabbade få hjälp.

Arbeta mot näthat – paket för folkbibliotek

Affisch mot näthat – för föräldrar. Att skriva ut och sätta upp.

Folder om näthat – för föräldrar. Skriv ut och sätt upp eller sprid länken till foldern i ett nyhetsbrev eller via mejl. Foldern finns på svenska, engelska, somaliska, arabiska, franska och persiska.

Jag vill prata med mitt barn – här finns en kort video för föräldrar, råd om hur man kan prata med sitt barn om internet och fakta om kränkningar.

Fördjupning om näthat – för vuxna som vill veta mer.

Sett näthat? Gör så här – tips för hur man kan stötta.

Hit kan man vända sig – här kan drabbade få hjälp.

*) Siffran kommer från Statens medieråds undersökning Ungar och medier 2015.

Fakta om No hate-dagen

Den 4 november hålls en stor manifestation i sociala medier. Primär målgrupp är barn och unga mellan 11 och 18 år, men alla kan delta genom att ”kärleksbomba” i sociala medier – sprida goda budskap märkta med hashtag #NoHateSE. Manifestationen hålls för tredje året i rad. Förra året spreds över 2 000 bilder med kärleksbudskap bara på Instagram, och många skolor och skolbibliotek uppmärksammade dagen, som i år infaller på höstlovet.

Detta är No Hate Speech Movement

No Hate Speech Movement syftar till att göra internet bättre. Kampanjen vänder sig i första hand till barn och unga. Den ska bidra till ökad kunskap om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans, bättre förmåga att utnyttja mänskliga rättigheter och vara demokratisk delaktig, en källkritisk hållning och stärkt eget kritiskt tänkande i relation till medier. I uppdraget ingår att ”värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet”. Statens medieråd ska särskilt se till att kampanjen även når barn och unga med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Bakgrund till kampanjen

Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd sedan 2013 kampanjen No Hate Speech Movement. Initiativet kom från Europarådet, och Statens medieråd har regeringens uppdrag att fortsätta kampanjen till och med 2017.