#Dela digitalt – utvidgat kollegialt lärande när det är som bäst

Den digitala bokcirkeln är ett fortbildningsinitiativ startat av förra årets guldäpplevinnare Jenny Edvardsson. Hon när en stark passion för utveckling som förbättrar den dagliga tillvaron för eleven i skolan. Vägen dit? Den handlar för Jenny om att med hjälp av digitala verktyg förstärka elevens upplevelse av att läsa och skriva och på så sätt berika sitt liv.

I sin roll som lärare har Jenny Edvardsson genom åren upplevt att många elever förmedlar en negativ självbild i mötet med språket. Här arbetar Jenny metodiskt för att vända den bilden och därmed resultaten – genom digitala verktyg som underlättar och bidrar till elevens språkutveckling. Och hon gör det med stark övertygelse om att det verkligen är möjligt att förändra.

– Som lärare behöver vi erbjuda olika former för att eleven ska öppna upp och hitta sin motivation att bedriva en bildningens resa genom litteratur och skrivande. För att kunna göra det behöver vi själva hitta inspiration som motiverar oss att fortsätta utveckla nya lösningar, menar hon. Arbetet med att inkludera alla i klassrummet och verkligen ge dem möjlighet och förutsättningar att delta i ett boksamtal exempelvis, är helt avgörande för elevens upplevelse av den egna förmågan att lära. Det är något vi verkligen behöver utveckla hela tiden och det är kanske en av de viktigaste komponenterna av vårt jobb.

Jenny Edvardsson har startat flera olika prisbelönta initiativ som varit riktade till elever för att göra sina ämnen svenska och historia mer tillgängliga. Under året som gått har hon funderat en hel del på hur hon och andra språklärare skulle kunna dela idéer om ungdomslitteratur och inspirera varandra till ett utvecklat arbete kring skönlitteratur i klassrummet.

– Jag har länge känt att det saknats ett forum, där lärare som undervisar äldre elever (högstadiet och gymnasiet, kanske också VUX/SFI) har kunnat diskutera och samtala om litteratur. Jag började så smått i höstas ett samarbete med min skolbibliotekarie. Samarbetet består i att vi tillsammans läser olika romaner och sedan ca 1 gång/månad spelar in och offentliggör vår läsning via en podd om litteratur för unga vuxna. Podden, som heter ”Wendespodden”, finns att följa och lyssna på i SoundCloud. Responsen har varit mycket positiv. Många hör av sig och tipsar om litteratur som vi kan läsa och diskutera i våra olika avsnitt. Samtidigt har jag fortfarande saknat en möjlighet för andra att också mer aktivt delta och dela med sig. Hittills är det jag och vår skolbibliotekarie som diskuterar, men hur kan andra också bli delaktiga?

Utifrån detta föddes tanken om en digital bokcirkel, där ungdomslitteratur skulle kunna diskuteras genom Google HangOuts exempelvis.

– Jag bestämde mig för att helt enkelt ta tempen på intresset för ett sådant här forum och lade ut idén i sociala medier och fick oerhört positiv respons. Många var intresserade av att mötas och diskutera litteratur. Jag valde då att starta upp FB-gruppen ”Den digitala bokcirkeln” och det tog inte lång tid förrän de första anslöt till gruppen. Jag fick också rätt direkt frågan om det var OK för en av medlemmarna att starta upp en systergrupp som kunde fokusera på litteratur för F-6. Givetvis, en helt underbarfråga att få! Vi ska ju ta hjälp av varandra och sprida goda idéer, något som verkligen möjliggörs med hjälp av den digitala tekniken. Och det häftiga är när den här typen av kedjereaktion uppstår, tankar vidgas och koncept utvecklas när vi är fler!

Nu är gruppen igång och syftet är att läsa och samtala om ungdomslitteratur, både på svenska och engelska.

– Vi ska framför allt göra det via Google HangOuts on Air, det vill säga livesända våra diskussioner, vilka kommer att kunna ses i efterhand på YouTube. Om allt går som det ska kommer första HangOuten att genomföras i början av maj. För att få koll på vilka som är intresserade av att delta i en HangOut har jag gjort en första enkät, där medlemmarna har fått fylla i några frågor. Nästa steg blir sedan att dra igång ett par HangOuts denna termin. Därefter gäller det att skapa en kontinuitet i våra digitala boksamtal.

I den digitala bokcirkeln kommer diskussionerna till en början att utgå från Aidan Chambers modell för boksamtal och de fyra rubrikerna:

Vad gillar du?

Vad ogillar du?

Vilka frågetecken finns?

Vilka mönster/kopplingar kan du se?

– Utöver dessa rubriker lägger vi till en fråga som rör HUR man kan arbeta med boken i undervisningen och en fråga som rör MÅLGRUPP (årskurs). Att jag valt att använda Chambers är ju för att också de som deltar ska få med sig en modell som de kan använda sig utav med sina elever i klassrummet. Jag vill alltså inte bara att vi ska diskutera utan jag vill också att vi ska få med oss modeller och verktyg att använda med de egna elevgrupperna. Allteftersom gruppen utvecklas kommer vi att bygga läsningen kring fler teoretiska modeller.

Hur ser en möjlig utveckling av konceptet ut?

– Frågan har redan kommit upp om inte elever från olika håll kan ha samtal med varandra och visst kan det bli så. Genom gruppen kommer vi ju att få kontakt med andra som är intresserade av litteratur och det kan ju leda till ett framtida samarbete, där man till exempel har HO med elever från olika klasser, olika skolor och olika länder, avslutar Jenny.

Har du också en idé? Dela den med andra så tar den kanske form till ett initiativ som verkligen påverkar elevernas (och din egen) upplevelse av vardagen i ännu mer positiv riktning!

Läs också: Jenny Edvardssons digitala arbetssätt gör att fler elever når målen

Ska du till SETT och är intresserad av Jenny Edvardssons inkluderande arbetsmetoder med bas i digitala verktyg? Läs mer på SETT – Jenny Edvardsson

”Att arbeta inkluderande handlar om att skapa en undervisning där alla kan få vara med och delta utifrån sina förutsättningar. Under föreläsningen får du följa med in i Jenny Edvardssons klassrum och undervisningen i svenska och historia. Du får konkreta tips och idéer på allt ifrån hur du kan arbeta stöttande genom att modellera, använda tankekartor och skrivmallar till hur du kan låta den digitala tekniken bli ett stöd för och vid lärande. Alla tips och idéer kopplas till relevant och aktuell forskning”.