Koden till digital kompetens

Med en mycket personlig stil och röst kryddad av humor, utforskar Karin Nygårds begreppet digital kompetens, samtidigt låter hon läsaren komma hennes egen digitala utvecklingsresa in på bara huden. Koden till digital kompetens ger en grundläggande redogörelse för de begrepp vi möter i en allt mer digitaliserad tillvaro. Det kanske låter lite fyrkantigt och trist, men den är oerhört roligt skriven!

Boken tar med läsaren på en spännande resa och inspirerar den mest ointresserade att vilja börja med programmering och maker – helst nu!

Det Karin Nygårds gör så bra – är att hon lyckas hålla det så enkelt! Både gällande innehåll och stil. Styrkan i hennes berättande är främst den egna, personliga stilen och hur hennes eget förhållningssätt till det ”digitala” genomgått en fascinerande transformation.

– Om någon hade sagt till mig för fyra år sedan, att jag skulle skulle skriva en bok om programmering i skolan, hade jag skrattat högt och slagit det ifrån mig. Jag har aldrig varit intresserad av datorer och definitivt inte hur det fungerar. Jag är utbildad svensklärare för år 1-7 i grundskolan. Mina intressen har varit teater, litteratur och konst.

Och det är sannolikt detta som gör att många av landets lärare och pedagoger kommer att identifiera sig med bokens berättarjag och helt enkelt sitta lugnt i båten framöver. Karin Nygårds visar ju av egen erfarenhet, att vem som helst kan fatta intresse och lära sig behärska det som behövs för att tillsammans med eleverna skapa något nytt. Och drivkraften att lära något nytt uppstår som bekant ur ett behov.  Har du (och framförallt dina elever!) ett behov av att hänga med och ge dig i kast med digitaliseringens plats i vår tid, då är det definitivt en bok för dig och dina kollegor. Du kommer helt klart att utveckla en mer digitalt kompetent inställning och du kommer definitivt ha redskapen som behövs för att vara en del i kugghjulet, där vi tillsammans har i uppdrag att forma undervisning som genererar framtida aktiva konsumenter (och i viss mån producenter) i ett digitaliserat samhälle.

Boken besvarar frågor om datalogiskt tänkande, programmering och makerrörelsens plats i skolan diskuteras och debatteras på en nivå som väcker nyfikenhet och mod att pröva sina vingar för den som inte ännu gjort det. Det finns definitivt ett läsvärde även för den invigde, då med fokus på vad som kan vara viktigt för kollegor som inte är lika insatta. Boken lämpar sig därför mycket väl som underlag att ta avstamp i för vidare utveckling och kollegialt lärande. Skillnaderna i kunskapsnivåer gällande digital kompetens kan med bokens hjälp planas ut något, eller åtminstone skapa någon form av lägstanivå gällande förståelse och acceptans av samtidens och skolans digitala läge.

Karin Nygårds har genom sitt raka sätt att bemöta digitaliseringen av skolan och de som ska utföra den, nämligen pedagogerna (och eleverna) definitivt bidragit till att självutvecklingen och förståelsen hos pedagogerna nu kan ta fart ordentligt. På ett väldigt enkelt sätt. Öppna en bok kan vi ju alla, oavsett hur digitalt intresserade vi är, eller hur?