Ingela Netz lyfter debatten om svensk skola till en nivå där den bör ligga

Ingela Netz är en av vår samtids vassaste ledare inom skolan och utvecklingen av densamma. Genom att röra sig inom skolans olika nivåer har hon på bredden och djupet lärt sig ”skola” så som den ser ut idag, så som vår samhällsstruktur skapar den. Med en genomtänkt och välgrundad syn på skola, lärande och organisation blir ledarskapets väg tydlig. Skolans uppdrag är lärande, utifrån forskning och beprövad erfarenhet men också utifrån den samtid vi idag lever i. Hennes mål är att kratta i manegen, utmana, stimulera, dokumentera och ibland provocera till lärande – i en komplex tillvaro. Därför lyfter hon debatten och ger i dagens artikel ett adekvat svar på Liberalen Malin Lernfelts tyckande om svensk skola.

Läs Malin Lernfelts text ”Vi gör våra barn till försökskaniner” publicerad i Expressen den 2/3.

Malin Lernfelt, liberal debattör, levererar i Expressen en dräpande salva över svensk skolas ”rolighetsvurm” och en hel radda andra brister i ganska osorterad ordning. Som alltid genererar denna typ av klickraketer tämligen intressanta diskussioner bland skolfolk i sociala medier, så för detta vill jag tacka dig, Malin.

Men ungefär där fastnar tacket i halsen. Din text rymmer ärligt talat så många obegripliga ”sanningar” att jag blir, i nämd ordning, stum – arg – ledsen- frustrerad – stridslysten – konstruktiv. Det konstruktiva för mig består i att försöka bemöta det du säger.

Det finns många som, betydligt bättre än jag, skulle kunna smula sönder din argumentation utifrån att du skjuter dig själv i foten när du hävdar att ”alla som diskuterar skolfrågor bör känna till att allt som sker i skolan skall vara vetenskapligt förankrat” och sedan, gång på gång, presenterar bergfasta ”sanningar” som springer mer ur dina personliga åsikter och övertygelser än ur vetenskap och beprövad erfarenhet. Kanske kommer det också ett sådant svar. Jag hoppas det.

Jag vill istället försöka möta dig med det som jag faktiskt tycker är en av mina skyldigheter som skolledare; att peka på, förhålla mig till och navigera i det komplexa sammanhang som skolan (och samhället) befinner sig i.

Högst sannolikt får jag betydligt färre klick än du. Det är liksom inte på modet att hävda att en fråga är ”både-och” istället för ”antingen-eller”. Det är ointressant och svårt och jobbigt för väldigt många (vuxna) att ta sig an mer djuplodande texter. Man skulle kunna säga att ”bildning” är rätt ute i vårt snabba-belöningar-tidevarv, och det är så intressant att du i din debattartikel ilsket ropar efter traditionella bildningsideal och vetenskaplighet samtidigt som du representerar den högröstade grupp åsiktsmaskiner som i sin retorik uttrycker precis det motsatta. Svart eller vitt. Ja eller nej. Rätt eller fel. Bra eller dåligt.

Om jag läser texten med mina snällaste ögon hittar jag, kanske, spår av en grundsyn på lärande som en sociokulturell företeelse; att det krävs (minst) två personer som i ett samspel (lärarledd undervisning) åstadkommer just lärande. Där är vi helt överens! Jag tycker inte heller, och driver inte som skolledare den linjen (om nu någon faktiskt trodde det) att elever ska facebooka eller planlöst och utan vuxenansvar skutta runt i sociala medier under skoltid. Men om ”förbjud mobiltelefoner” ligger i ena änden av en skala, och ”facebooka fritt och rulla runt i navelludd” i den andra, så tror jag att även du, Malin Lernfelt, är medveten om att det finns ett antal skalsteg däremellan. Så istället för att dras med och låta dig placera mig som din motpol på skalan vill jag med en dåres envishet hävda att det är utifrån skalans komplexitet vi måste föra diskussionen om skolan!  

 Låt mig ta ett exempel från din text. Att du som liberal debattör totaldissar entreprenörskap i skolan är oerhört intressant och visar med all önskvärd tydlighet att du kanske inte riktigt har koll på hur svensk skola styrs. Skolverket ”lanserar” inte saker på eget initiativ. Skolverket är ett statligt verk som jobbar utifrån riksdags- och regeringsdirektiv. Minns du måhända vilka som hade makten 2009 när entreprenöriellt lärande infördes i skolans styrdokument? (För dig som inte minns; japp, det var alliansregeringen med liberalen Jan Björklund vid skolrodret). Och att du sedan, igen i sann antingen-eller-anda, ställer ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan mot traditionella ämneskunskaper och gedigna baskunskaper som att läsa, skriva och räkna är faktiskt så dumt att skolklockorna stannar.

Självklart behöver svenska skolelever undervisas om och få grundläggande kunskaper och insikter om hur vårt samhälle är uppbyggt och om historiska skeenden” som du säger! Med samma självklarhet behöver svenska skolelever också få träning i att använda dessa kunskaper i sin nutid – och i sin framtid! (Bildning är det som finns kvar när vi glömt allt vi lärt oss, ska Ellen Key ha sagt). Att därför, som en integrerad del av undervisningen, jobba i projekt eller arbetsområden som kopplar ihop den vardag eleverna befinner sig i med befintliga fakta och lärdomar och nyproducerad kunskap utifrån samhällsutveckling och kreativitet, är för mig att leva upp till det ansvar som ställs på skolan i skollag och läroplan. Och att använda de (digitala) verktyg som är en helt integrerad del av vårt samhälle är också det en självklarhet. Att du kallar det för elevstyrd undervisning, rolighetsvurm och ogenomtänkt användning av sociala medier och vrider det till att syftet skulle vara självförverkligande och publicering istället för lärande är ännu ett bevis på den förenklingsbakterie som snabbt sprider sig i samhällsdebatten, och en totaldiss av lärarkårens profession som smakar illa.

Den antingen-eller-kultur som du representerar i din text är förödande för skoldebatten och för den ambition som alla, oavsett politisk färg, säger sig stå bakom; att höja lärarnas status.

Eftersom du vill att jag ska kalla dig bakåtsträvare tänker jag inte göra det. Inget vatten på den kvarnen. Jag tror snarare att du, liksom många andra väldigt skol-arga människor, är förvirrad och osäker eftersom det paradigmskifte samhället (och skolan) nu genomgår är just förvirrande och oroande för oss alla. Det vore ju så enkelt om det fanns ett rätt och ett fel! Om bara någon hade ett enkelt svar på allt som är svårt och komplext och måste mötas ur flera perspektiv! Jag skulle kunna dra ”Trump-kortet” här. Carl Johan von Seth skriver i dagens DN om längtan efter auktoritärt ledarskap och enkla svar, bl a när det gäller synen på uppfostran, när världen omkring svajar. Jag ser parallellerna. Kanske gör du det också.

”Om vi liksom bara kunde bromsa farten och stanna i det vi känner igen.” Det. Går. Inte.

Framtiden är osäker och oviss men tillhör de unga! Och jag är ledsen, det hade varit mycket enklare för alla om det inte varit så, men om vi utbildar de unga till att, lydigt och utan egna drivkrafter reproducera tidigare generationers sätt att lära, våra val och vårt levnadssätt, så lär det inte finnas så mycket värld kvar att testamentera till dem….

Det är svårt. Det är komplext och krångligt och kräver hårt arbete i kombination med både beprövad och nytänkande vetenskap. Vi har ju aldrig varit här förut – världen förändras och enbart gamla erfarenheter är inte en fungerande karta i dagens terräng. Vi som jobbar för och med svensk skola tycker också att det är svårt, men otroligt motiverande. Vi är fullt ut beredda att göra vår del av jobbet, men vi behöver en offentlig debatt som tillsammans med oss tar steget in i detta komplexa nystan av sammanhang, mönster, strukturer och kopplingar.

Med sorglig briljans gör du dig, Malin Lernfelt, med ditt resonemang istället till rolemodel för dessa uppmärksamhetstörstande individer med bristande uthållighet och oförmåga att ta till sig all form av information som inte direkt relaterar till deras egen vardag. Dem som du hävdar att dagens skola producerar.

Rimligtvis borde skoldebatten vara en fristad från just den sortens trams.

Ingela Netz

Rektor