Politiker och allmänhet – dags att lyssna!

Kära politiker, beslutsfattare och andra som har någon form av relation till skolan. Det vill säga de allra flesta i vårt samhälle, eftersom väldigt många av oss tröskat igenom svensk definition av skola. Detta är ett slags upprop. Och en hälsning, av viktigt slag. Inte enkom för innehållet utan för att Inger Möller Degerfält gör något som lärare och verksamma inom skolan skulle göra oftare. Hon höjer rösten och säger ifrån, inte baserat på tyckande utan kunnande och med gedigen erfarenhet i bagaget. Och det är dags att vi håller andan och faktiskt lyssnar.

Det som förmedlas i filmen (vilken hon publicerade igår via sociala medier, som ett svar till en text Expressen publicerat, delades tusentals gånger bara inom några timmar!) handlar om att resten av samhället bör ta ett av världens mest komplexa uppdrag på allvar. Nämligen läraryrket och med det den enorma kompetens som finns inom skolan. En yrkesgrupp som förvånansvärt få politiker och beslutsfattare faktiskt lyssnar till när de nyckfullt utformar en av de viktigaste institutionerna i mänsklighetens historia. Skolan.

– Responsen har varit enorm och det är naturligtvis både överväldigande och roligt när det du brinner för når ut bland kollegor och skolintresserade säger Inger när vi ringer upp henne. Strax före lunch har filmen delats närmare 4000 gånger och positiva kommentarer väller in.

– Jag tog avstamp i en onyanserad ”tyckardebatt” kring skolan och ville ge en professionell aspekt av tyckandet utifrån professionen. Slöjd är ett ämne som innebär oändliga möjligheter till förståelse för så många områden i vårt lokala men också globala samhälle. Det skapar ett sammanhang för eleverna. Nu står vi inför en fascinerande digital utveckling där slöjdämnet utgör en fantastisk grund för att ta sig an förståelsen av digitalt skapande och utformande.

Författaren och skolexperten Per Kornhall delger för några dagar sedan i ett blogginlägg sina tankar kring vad som händer när professionens erfarenheter inte tas tillvara och han ger ett flertal exempel på detta:

”Ett problem finns alltid när människor med kunskaper från andra fält föreslår förändringar i något de inte har så djupa kunskaper om och det är att man har en förenklad syn på den verksamhet man föreslår förändringar i. Ganska generellt kan man väl säga att detta har varit ett av skolans problem i Sverige. Visionära politiker (inte sällan uppbackade av andra kategorier) har föreslagit hur skolan ska vara och fungera och har inte sällan genomfört dessa förändringar trots motstånd från de som arbetar i skolan. Ett bra exempel är naturligtvis kommunaliseringen. Lärarna motsatte sig förändringarna kraftfullt och de varnade också precis för de negativa effekter som vi sedan också fått se”.

Det finns mängder av röster runtom i skolsverige som bedriver fantastisk skolutveckling med både goda och mätbara resultat. Horisontens redaktion träffar flera av dem varje vecka. En stor del av läraruppdraget handlar om att utgöra en del, ett slags bollplank i elevernas personliga utveckling, där lärandet är ett av verktygen. Det om något ställer stora krav och här räcker vare sig enbart goda ämneskunskaper eller enbart hög social kompetens och empatisk förmåga. Det är en kombination av de båda som formar en ”bra” pedagog. En lärare i tiden. Nu väntar vi på att lärarkåren reclaimar sin status.

 

*Inger Möller Degerfält är en alldeles ovanlig  textilslöjdlärare, ansvarig för slojd.nu och producent för Slöjdlexikon och Slöjdportfolio. Per Kornhall har skrivit ett antal böcker på ämnet skolutveckling. Några av titlarna är Barnexperimentet och Alla i Mål – skolutveckling på evidensbaserad grund. Blogginlägget som publicerades på Skolvärlden kan du läsa i sin helhet HÄR.