Vinster med IT och digitala verktyg för elever, pedagoger och föräldrar

Barn och ungdomar i Sverige nyttjar digitala medier på internet i allt större utsträckning och alltmer frekvent. Tillgången till internet har som bekant blivit mobil och sitter inte längre fast i en burk på ett skrivbord. Rapporter visar att användningen i de yngre åldrarna ökar, den genomsnittliga internetdebuten sker idag vid tre års ålder. Lärplattorna ersätter i allt större utsträckning datorerna.

Vad är det då barn och ungdomar gör på nätet?

Sociala medier är den vanligaste internetaktiviteten bland tonåringar. Tonåringar utgör också den grupp som digitalt konsumerar nyheter i större utsträckning än tidigare och som har utvecklat en mer positiv hållning till nyheter senare år. Enligt Statens medieråds senaste undersökning påverkar sociala medier hur barn och unga ser på sig själva och hur de kommunicerar bilden av sig själva gentemot omgivningen. De sociala medierna och spel, påverkar också hur barn och ungdomar skapar och upplever sociala gemenskaper i vardagslivet. Det är därför viktigt att vi vuxna förstår vikten av att inte betrakta livet på nätet som något helt åtskilt från ”det verkliga livet”. Barns liv på internet är för dem en del av det verkliga livet, något som föräldrar och pedagoger bör tänka till kring och inte avfärda.

Barn i de lägre åldrarna ägnar sig åt likartade aktiviteter som spelande medan nyttjandet av internet börjar ta tydligare inriktningar när de är 9-11 år. Då inträder en skillnad i flickors och pojkars användande, pojkar fortsätter att spela spel medan flickor ägnar mer tid åt sociala medier av olika slag.

Vad lär de sig och vilka kunskaper tar de med sig till skolan?

Fredrik Sandström undervisar i svenska på Gäddgårdsskolan i Arboga och menar att den ökade nätanvändningen inte med självklarhet leder till att barn och ungdomar blir mer teknikkunniga, att de förstår hur tekniken fungerar och hur samhället utvecklas med hjälp av tekniken.

– När eleverna kommer till oss kan de förvånansvärt lite i förhållande till det vi definierar som en del av den digitala kompetensen, det vill säga praktiska moment som att bifoga filer i mail, skapa strukturer i mappar, och så vidare. Däremot har de ofta utvecklat god reaktions- och koordinationsförmåga, de är orädda i digitala miljöer och vågar prova sig fram även om de inte behärskar ett specifikt verktyg. Barnen testar gärna och mycket. De vill och efterfrågar att få arbeta med text och bild i digitala miljöer. Vidare har intresset för att själv producera material som publiceras på nätet ökat. Här bidrar möjligheten till interaktivitet med en stor portion motivation. Att få respons på något som du själv producerat är spännande, menar Fredrik.

Fredrik Sandström driver själv en inspirationsblogg med fokus på digitalisering och genomför lärarfortbildning.

– Det är oerhört viktigt att lärare inte drabbas av en digital stress där de kastar in olika verktyg som sedan försvinner lika raskt. Vi arbetar för ett fördjupat lärande vilket innebär att det är viktigt att både huvudmän, rektorer och pedagoger ser nyttan i att forma en greppbar och öppen digital struktur, både för administration och lärande påtalar Fredrik. Strukturen behövs för att skapa mening med det vi gör och bör sättas på plats när vi svarat på frågan om syftet med de digitala verktyg vi väljer att använda. Det är oerhört viktigt att vi håller det enkelt och inte fastnar i en administrativ djungel och krångliga verktyg, utan att vi hittar lösningar som fyller den funktion vi vill åt och på så sätt utgör ett stöd och inte blir en börda.

Hur håller vi det enkelt och underlättar då för pedagoger och elever samt deras föräldrar?

– På vår skola har vi samordnat ett system där alla lärare har varsin blogg. Ett stort steg har varit att skapa transparens genom att alla delar sina planeringar och på så sätt både ger och får inspiration kring upplägg och genomförande. Jag pratar ofta ofta om att introducera en till två nya idéer eller arbetssätt per månad för att både lära sig nytt, fördjupa och samtidigt upprätthålla den digitala utvecklingen. Tar vi in för mycket på en gång skapar det en digital stress för både lärare och elever. Det är också viktigt att det vi tar in och provar är kopplat till styrdokumenten så att både pedagoger och elever samt deras föräldrar kan se vinsten med ett visst arbetssätt, fortsätter Fredrik. En av de största vinsterna med digitlaliseringen när det gäller undervisningen är att vi som lärare har så oändliga möjligheter att sätta lärandet i ett sammanhang och på så sätt fånga elevernas intresse direkt. Att introducera ett ämne med ett filmklipp eller en låt kan förändra så mycket för elevens upplevelse av vad de ska lära sig. Eleven skapar en relation till lärandet och har något att hänga upp ämnet på. Detta är bara en aspekt säger Fredrik och ler. Det finns så mycket vi kan göra när vi har implementerat en god struktur för arbetet och verktygen vi väljer att arbeta med, utbrister han glatt.

Här följer Fredriks 10-i-topplista på digitala supertips, hämtade från bloggen, för den som vill komma igång eller prova nytt:

1. YOUTUBE – SPELLISTOR OCH TIDSSTYRDA FILMKLIPP

Skapa ett konto på Youtube (eller använd befintligt Googlekonto) och spara favoritklipp i spellistor som senare kan delas. Filmklipp är fantastiskt effektiv att använda som ingång till olika projekt. En film sätter in lärandet i ett sammanhang på 30 sekunder. Läs mer här om Ingångar och Sammanhang.

Klipp från Youtube kan startas vid önskat läge. Starttiden hänger med i länken. Gör så här: Pausa klippet. Klicka på ”Dela”. Bocka i rutan ”Startar vid” och justera klippets starttid. Kopiera url:en (tiden följer med).

diemauer

2. FOTOGRAFERA MERA – BÅDE LÄRARE OCH ELEV

Ta en bild av tavlan efter en klockren genomgång. Analysera vad som gjorde genomgången bra och använd erfarenheterna till nästa genomgång så att den blir ännu bättre. Om någon elev är borta vid genomgången kan eleven ta del av den genom att titta på bilden. Dokumentera elevernas lärande med fotografier. Eleverna kan själva fota hela processen, från tanke till färdig produkt. Går att använda i alla ämnen.

3. PUBLICERA ELEVEXEMPEL

Använd elevernas texter i undervisningen. Låt eleverna bedöma varandras texter, leta efter goda exempel och saker som kan utvecklas. Ett roligt sätt är att låta eleverna gissa vem som har skrivit vad (Läs Gissa författaren). För att göra det enkelt kan texterna publiceras i ett vanligt Googledokument. Där kan eleverna kommentera valda delar på ett enkelt sätt.

4. SKAPA INDEX I GOOGLE DOKUMENT MED HJÄLP AV BOKMÄRKEN

För att lätt hitta till rätt del i dokumentet kan ett index skapas längst upp i dokumentet. Exempel här
index

5. TILLÄGG I WEBBLÄSAREN – SPARA LÄNKAR PÅ ETT SMART SÄTT

Använd ”Tillägg” i webbläsaren. Gå in på Chrome Web Store och välja ut några tillägg, till exempel Pearltrees och Pinterest som sparar länkar med hjälp av ett knapptryck. Tilläggen hamnar vid sidan av url-fältet.

tillagg

6. SPELA IN ELEVERNAS TAL

Alternera skriftliga uppgifter med muntliga. Clyp löser detta med ett knapptryck! Dela länken till den färdiga inspelningen. Inga filer som ska skickas. En liten film om Clyp finns här

7. SKAPA SKRIVSTÖD MED TABELLER

Eleverna behöver stöd i sitt tänkande och skrivande. En enkel tabell kan synliggöra strukturen och ofta vara mer effektiv än en lång (skriftlig eller muntlig) instruktion. Läs mer här
novellens-delar

8. RUBRICERA LEKTIONEN ELLER SKAPA EN KITTLANDE FRÅGA MED ROLIGA TYPSNITT

Skapa en passande rubrik till lektionen/projektet eller skapa en utmanande fråga. Texten kan skrivas in iwww.flamingtext.com för att göra det lite snyggare, roligare och mer inspirerande. Läs mer här
loggor

9. ANVÄND BILDER SOM UNDERLAG – BILDSÖK

Använd bilder av aktuella och historiska händelser, slumpmässigt utvalda människor och platser som utgångspunkt för… vilka uppgifter som helst. Bilddagboken går att utforma och variera hur mycket som helst. Läs mer här

10. SKAPA BILDER SOM SYMBOLISERAR LÄRANDET

Canva är lika kraftfullt som enkelt. Med några få knapptryck kan en bild för ett helt projekt skapas. Bilden ger stöd, inspirerar och väcker tankar. Läs mer här eller titta här på några exempel skapade i Canva:
canvatips

Hoppas att några av tipsen kan vara något för dig och dina kollegor att komma igång med! Lycka till! Bloggen hittar ni till här.