Lärandepodden del 3: Elevernas lärande i flerspråkiga sammanhang

Idag möter vi Hanna Askelund i samtal med lärarna lärarna Payam Amin och Dongyun Rytterfalk. De undervisar i modersmål, Payam i kurdiska och DngYun i Kinesiska. Under året som gått har de tagit del i kommunens utvecklingsarbete och satsning satsning på bland annat ett ökat kollegialt lärande. I ledet att skapa en tydlig struktur för undervisningen för flerspråkiga elever de möter, finns naturligtvis digitaliseringen med. IT och digitala verktyg utgör grunden för studiehandledning kring eleverna och underlättare kommunikationen mellan alla undervisande lärare, lärare i modersmål, vårnadshavare och eleverna själva.

– Det blir mycket tydligt vad eleverna skall göra och hur vi kan hjälpa till och verkligen bli en resurs i elevernas skolgång menar Payam och Dongyun.

I podden beskriver de både möjligheter och utmaningar lärare i modersmål möter, tillsammans med verksamhetsutvecklare Hanna Askelund.

Tycker du att undervisning i modersmål ska ingå i det ordinarie schemat?

View Results

Loading ... Loading ...