Trender och utmaningar i klassrummen 2015 – 2020

Horisontens redaktion har hittills målmedvetet spårat goda exempel i skolsveriges alla hörn och har för avsikt att fortsätta göra så. Det finns verkligen så oerhört mycket bra att rapportera kring ute i verksamheterna. Och som ni vet finns vi för att ge vidare röst åt det. Självklart finns det även en mängd exempel på skolor som har mycket att lära och utveckla, men det överlåter vi åt gnällhörnan i medieträsket att behandla. Vi vet, att det vi fokuserar på växer. Därför vill vi avrunda veckan med att titta på några av de trender som tagit fart i det svenska utbildningssystemet, samt belysa utmaningarna. Det gör ju att vi har chans att förbereda oss, eller hur? För en tid sedan slog rapporten The 2015 NMC Technology Outlook fast följande nio trender i de skandinaviska skolorna:

– En ökning av digitala test/prov

– En omvärderad lärarroll

– Eleverna som konsumenter kommer att skifta till eleverna som producenter

– Spridning av digital produktion och digitaliserade strukturer samt arbetssätt

– Omdefiniera skolans funktion och innebörd

– En ökning av datadriven inlärning och bedömning

– En tillväxt av nya yrkesroller inom skolan

– Ett ökat användande av blended learning

– En möjlig återupptäcks av PC:n

Dessa nio trender omsattes även till faktiska metoder och tidsbestämdes över en femårsperiod. Under innevarande och kommande år skulle det innebära att skolorna tillåter eleverna att ta med och nyttja sina egna enheter i form av smarta mobiler, surfplattor och datorer. Molntjänster introduceras, flippade classrum, spel och gamification är inslag som tar fart i vardagen. Inom två år kommer makerspace, sociala medier och nätverk, samt open content prägla klassrumsvardagen i mycket stor utsträckning. Inom tre till fem år möter vi Internet of Things, robotteknik, talöversättningsfunktioner och bärbar teknik i skolorna, som om det aldrig funnits något annat.

Men som vi alla vet – med möjligheterna får vi snart stå öga mot öga med tillhörande utmaningar. Här har de delats in i tre kategorier:

Inte piece of cake men fullt möjliga att lösa:

– Att skapa verklighetsnära undervisning och lärmöjligheter

– Att integrera Teknologi i lärarutbildningen

– Att navigera digital kompetens

Svårt att se ljuset i tunneln kring följande:

– Blandningen av formellt och informellt lärande

– Implementeringen av kunskap och framgångsrika metoder från övriga delar i samhället

– Att integrera det individuella lärandet

Galet tufft att ta sig an:

– Att skapa en systematisk policy för- samt hitta synergier som leder till effektivt lärande

– Att hålla jämna steg med samhällsutvecklingen i övrigt samt hålla utbildningen relevant

– Skalning av tekniska innovationer för undervisning

När vi nu vet det vi vet, kan vi helt enkelt börja spåna på lösningar. Eller hur? Vad redaktionen vill förmedla med denna sammanfattning av trender, metoder och utmaningar i våra klassrum, är att det skolsverige vi möter, är på mycket god väg! Reportagen så här långt vittnar om medvetenhet, utveckling och ett enormt driv hos individer och verksamheter på sina håll. Så fortsätt ert fantastiska arbete, på så sätt kan vi tillsammans flytta svenska skolan ur gnällhörnan rakt in på framtidens spelplan! En stor applåd till alla er som delar med er av goda exempel såväl som utmaningar. Och för att ni gör det med sådant engagemang och sådan starkt tro på framtiden. Just nu bor den i våra barn.