Skaepiedidh!

För dem av oss som inte talar sydsamiska betyder skaepiedidh skapa. I detta fall handlar det om att elever, pedagoger och rektorer kan inspireras av varandra och att enkelt dela med sig av sina skapelser. På så sätt skapas en bank av kreativa recept, fria att användas och integreras i undervisningen för alla som vill. Bakom det Vinnovafinansierade projektet finner vi professor Peter Parnes och rektor Agneta Hedenström. Båda delar uppfattningen om vikten av kollegialt lärande för utveckling och har under åren arbetat för att skolan och lärmiljön i klassrummen ska spegla den digitala utvecklingen i övriga samhället. Skaepiedidh är ett led i den delakultur som är så oerhört viktig för att framgångsrika och lyckade metoder och projekt sprids, menar de båda två. Framtidens skapande i skolan har här fått en plattform:

Här kan du utforska populära recept på Skaepiedidh