QR-koder skapar spännande utmaningar i lärandet

För något år sedan förändrade de båda pedagogerna Emmie Törneryd och Pernilla Andersson sin egen och barngruppens vardag radikalt. Från att ha arbetat med appar till stor del, ville de påverka innehållet, ha bättre koll på vad barnen faktiskt gjorde i användandet av surfplattorna samt hitta nya former för digitala arbetssätt.

– Det gjorde att vi vill flytta fokus från att barnen ofta blev konsumenter till att de skulle upptäcka glädjen i att lära sig söka information. Vi kom fram till att QR-koder kunde vara en användbar metod för att ta till sig information, utifrån detta startade vi ett lokalt projekt på förskolan Tornet i Karlshamn, där vi arbetar. Vi började helt enkelt med att barnen fick till sig mindre uppdrag att utföra via QR-koder. När vi gör QR-koderna kopplar vi ofta filmer från UR till de olika områdena, men även egna produktioner i rörlig bild. Via Youtube skapade vi en egen kanal som var tillgänglig för oss och föräldrarna till barnen i gruppen.

Det finns många vinster med QR-metoden, inte minst för barn med annat modersmål än svenska.

– Det gav oss möjlighet att arbeta på barnens modersmål, återigen med hjälp av UR. Det gjorde att vi kunde producera en film på flera språk som barnet kunde se när som helst, tillsammans med mamma och pappa eller på egen hand, på modersmålet och på svenska. Barnet kunde se och höra samma saga berättas om och om igen på båda språken och på så sätt aktivt påverka inlärningen. Ett av barnen som kom till oss hade mycket god hjälp av QR-koderna inför skolstarten som väntade. QR-koderna innebar tillgång till svenska språket och hemspråket parallellt vilket gjorde att hen vågade delta mer och mer aktivt i uppdragen. Övriga barn i gruppen fick också en förståelse för att det finns andra språk och vad det innebär att ha tillgång till flera språk. Det var en enormt positiv upplevelse och vinst för oss alla. Språkutvecklingen gick mycket snabbt, berättar Emmie och Pernilla.

Ytterligare en vinst är att QR-koderna gör det enklare att få med sig hela gruppen på uppdraget eller det som diskuteras, eftersom barnen interagerar med uppgiften. Det händer något oväntat i och med att de upptäcker QR-koden och har lärt sig att det är något spännande på gång.

– Det ökar motivationen och föder en förväntan av positivt slag fortsätter Emmie.

QR-koderna kan dyka upp på en skogspromenad hängandes i ett träd och uppdraget kan då vara kopplat till matematik och tal, exempelvis att hämta fem kottar och lägga dem på rad, att ställa sig bakom eller framför något och så vidare. Pernilla och Emmie betonar vikten av att barnen väljer när de vill arbeta med surfplattor, de ligger framme som ett bland många alternativ och det är aldrig någon hets kring detta, att de måste arbeta.

– Surfplattorna är ett material bland många som barnen kan välja mellan, precis som duplo, böcker eller att måla. Vi tar även med plattorna ut och har dem i utemiljön som ett redskap. Det hänger QR-koder på gården också  vilket gör det extra spännande att upptäcka miljön. Vi får ibland frågan om barnen endast sitter med surfplattor sedan vi drog igång det här projektet i barngruppen, men så är inte alls. Tekniken är verkligen integrerad som ett arbetsredskap och ett val bland andra, där vi varierar aktiviteter, precis som alltid, berättar Pernilla.

En metod som inspirerar kollegiet och har skapat nya möjligheter

– När vi berättade om vårt arbete med QR-koderna, vilka vinster vi upplevde och de färdigheter vi såg att barnen utvecklade både i grupp och individuellt, kom frågorna om var kollegorna kunde ta del av materialet. Feedbacken var enormt positiv och behovet av något nytt och spännande i metodväg som så tydligt gick att koppla till läroplan och mål, blev verkligen påtagligt. Inledningsvis fokuserade vi mest på att berätta att det går att sätta ihop det mesta själv, efter ett tag insåg vi att det verkligen fanns ett behov av ta del av färdigt material med koppling till styrdokument. Det gjorde att vi hittade en form och paketerade våra QR-koder, på kuppen har vi startat eget företag och lärt oss mycket i rollen som producenter. Vi trodde nog aldrig att vi skulle landa i eget företagande från början, och att få leda, driva och utveckla Törnands Leaarning Items, känns fantastiskt ler båda två. Produkten består nu av ämnesplanscher med vardera 99 QR-koder och tillhörande 99 filmer. Allt material är knutet till styrdokumenten och första planschen, som den kallas, baseras på matematik. Huvudkaraktären i filmerna är en handdocka vid namn Kimmie Kameleont, som barnen endast möter i det digitala rummet. Dockan levererar uppdrag kopplade till det som annars görs i verksamheten, när det gäller olika områden som matematik, språk och övriga ämnen.

QR-koderna lär att lära

– Vi har ändrat förhållningssätt till vårpedagogiska vardag som nu handlar mycket mer om att upptäcka tillsammans med barnen. Det handlar om att söka svar, inte att ge svar som vi nog arbetat mer med tidigare. Det gör ju hela uppdraget mycket mer intressant – både för oss och för barnen i gruppen. På frågan om vilka färdigheter barnen tillägnar sig genom att arbeta med QR-koderna är både Pernilla och Emmie eniga.

– Barnen tränar förmågan att ställa frågor, att våga komma med egna förslag, idéer, funderingar och tankar. Men också kunskap kring matematik, antal, form, läge, mätning, tid och så vidare. Framför allt är målet att barnen ska bära med sig en känsla av igenkänning när de går vidare till skolan. Att steget inte blir så stort eftersom de utmanats i att resonera sig fram till möjliga lösningar och svar redan i lägre åldrar. Vi vill starta det livslånga lärandet mer medvetet tidigare. Vi vill att barnen ska uppleva att de kan påverka sin inlärning genom att söka information och vara medskapande i lösningen, att lita till sin egen förmåga.